Genel Blog

Abdurrahman Bin Ebûbekir (r.a.) Kimdir?

133

Abdurrahman Bin Ebûbekir (r.a.) Kimdir?

Hz. Ebûbekir’mağara (r.a.) oğlu Abdurrahman İbn Ebûbekir’in (r.a.) hayatı.

Künyesi Ebû Muhammed olan Abdurrahman, Hz. Ebûbekir’in -radıyallahu anh- bildirme iri oğludur. Hz. Aişe’nin -radıyallahu anh- öz kardeşidir. Ana adı Abdülkâbe idi. Mutekit olduktan sonraları Hz. Elçi -sallallahu aleyhi ve sellem- adını Abdurrahman adına değiştirdi. Kendisi Bedir ve Uhud harblerinde müşrikler cephesinde idi. Mekke fethi öncesinde mütedeyyin oldu. Hayber Gazvesi ve henüz sonraki savaşlarda bulundu.

Ok atıcılığı ve cesâreti ile meşhurdu. İrtidad olaylarında Hâlid İbni Velid -radıyallahu anh- komutasında mürtedlere alın savaştı. Henüz sonraları Suriye fetihlerine katılma etti. Cemel vakasında Hz. Aişe -radıyallahu anh- tarafında bulundu. Hz. Yüksek -radıyallahu anh- tarafında aynı savaşa katılan kardeşi Muhammed İbni Ebûbekir’e cebin savaştı. Yezid’mağara veliaht tayin edilmesine alın bundan sonra. Muaviye’nin, gönlünü kabul etmek için gönderdiği beniz bin dirhemi, “Dinimi onun dünyasına satamam” diye niteleyerek kafasız çevirdi.

Hz. Elçi’den -sallallahu aleyhi ve sellem- sekiz hadis rivâyet etti. Rivâyetlerinden üçü Sahihayn’da, ötekiler ise Kütüb-i Sitte’nin diğerlerinde düzlük almıştır.

Hicretin elli üçüncü yılında Mekke’ye altı çamur mesâfede mevcut bire bir dağda vefât etti. Cenâzesi Mekke’ye getirilerek defnedildi.

Asıl: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.