Genel Blog

Aklın İbadeti “Tefekkür”

134

Aklın İbadeti

Kült İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 22 Sülale 2021 tarihli ve “Aklın İbadeti: Hatır” mevzulu cuma hutbesi.

22 Karı 2021 günlü “Aklın İbadeti: Hatır” mevzulu cuma namazı hutbesi.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Kebir Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Onlar, ayaktayken, otururken ve yatarken baştan sona Tanrı’ı anarlar. Göklerin ve kavuşum yaratılışını düşünücü ve şöyle derler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, sen ne yücesin! Bizi tamu azabından koru!” 

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hakkın insana lütfettiği en balaban nimetlerden biri dahi akıldır. Düşünce; hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, yararlı olanı zararlıdan ayırt etmemiz üzere bize hediye edilmiş yüksek bir meziyettir. İnsan, bu sayede Cenabıhak’ın ayetlerini kavrayıp hayatına mazmun kazandırır. Kötülükten sakınıp iyiliğe yönelir. Şayet aklını sunturlu işlerde kullanırsa ahirette şişman mükâfata erer. Amma aklıyla fenalık planlarsa sonu hüsran evet.

Eşsiz Müslümanlar!

Aklın meyvesi ise tefekkürdür. Tefekkür, gerçeği idrak etmek ve akilane kalkmak amacıyla himmet verip düşünmektir. Bizler hatır ederek yaratılış gayemizi, Cenabıhak’a kulluğun önemini, vaktin kıymetini ve salih amelin değerini vergi ederiz. Kâinattaki misilsiz dengenin ve sayısız nimetin farkına varırız. Göklerin ve kavuşum, dağların ve denizlerin, ay ve güneşin, bilinen ve tanınmayan nice güzelliklerin yaratılışındaki hikmeti kavrarız. Tefekkür sebebiyle olaylara antika nazarıyla bakar, ibret çıkarır, payımıza düşen sorumluluğu alırız.

Altın Müminler!

Canan Peygamberimiz (s.a.s) ayrımsız hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Akil güç, nefsine yeğin olan ve ölümden sonrası üzere çalışandır.” 
Ne bahtiyar, aklını efdal tıpkı kayırıcı ve vefakâr tıpkı kul olma önünde Cenâb-ı Hakkın rızasını kazanmaya dil kılanlara! Dünyayı ahiretin tarlası yerine görüp ebedi hayat üzere bugünden hazırlık yapanlara!

Köken: Diyanet Marifet

Hatır Nedir? Tefekkür ile İlgili Ayetler

Yoruma kapalı.