Genel Blog

Aklınızı Kullanmayacak mısınız?

122

Aklınızı Kullanmayacak mısınız?

Boşluk duası Arabi, Türki okunuşu, yazılışı ve anlamı. Nazara alın okunacak dualar neler? Çekmece duası (nazar ayeti) ne surede? Bebekler amacıyla basar duası Türki okunuşu, anlamı. Kaynak duası elbet ve ne ant okunmalıdır? Arz canlı oda duası (ayn ayeti), Ayn ve göz değmesine cebin okunacak duaların Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı…

Peygamberimiz (asm) ayn değmesi ve nazara alın ne duaları okumuştur? Göz değmesi ve nazardan korunmak üzere neler yapmalıyız? Tüm ayn duası Arabi ve Türki okunuşu, anlamı…

Görüş ve göz değmesine cebin sizler amacıyla hazırladıklarımız:

Peygamberimizin Nazara Cebin Kaynak Ettiği Dualar
Boşluk Duası Arapça Görseli Kaynak Duası (Görüş Ayeti) Türkçe Okunuşu Göz Duası Anlamı Göz Duası Dinle – Hususi Müstahzar Video Felak, Nas, Ayetel Kürsi Surelerinin Arabi – Türki Okunuşu, Anlamı ve Video Dinle Inançlı Suresi 1-3 Ayetlerin Arapçası, Türki Okunuşu, Anlamı Nazara Tedbir Namına Okunacak Dua Sıkıntıdan Boşanmak İçin Okunacak Dualar

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU BAKIŞ DUASI

Peygamberimizin (asm) göz değmesi ve dide karşısında sakınmak amacıyla neler yaptığını Ebû Said halk-Hudrî (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

“Resulullah (a.s.m.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Tanrı’a sığınırım.’ kabilinden dualarla cinlerin nazarından, bilahare bile insanların nazarından Allah’a sığınma ederdi. Bilahare Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere bitmeme etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve oda değenlere bile bu sureler okunup Cenabıhak’tan şifa istenebilir. (Dualara aşağıda metinde ulaşabilirsiniz.)

Antrparantez, Türlü suresinin 51. ve 52. ayetlerinin (Nazar Duası) üstelik nazara karşı otama edici özelliğinin bulunduğu söylenmektedir. Alimler kaynak değmelerine alın Kalem suresinin 51 52. ayetlerini (dide ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Ayetel kürsi salat içinde sure şeklinde okunduğu kadar, dua kendisine ihlas suresi, dogma suresi ve felak sureleri ile alay malay okumanında ferah olduğu söylenmektedir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Seçkin kim akşam ezanı olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (karışma) ayetine büyüklüğünde ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kırat’an kıraati sebebiyle sabaha kadar koruma olunur. Kim birlikte aynı şeyleri sabah okursa onlar sebebiyle akşama kadar dulda edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Düzey’an 2, (2882).)

NAZARA VE GÖZ DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUALAR

1- MAKULE SURESİ 51-52. AYETLER (HANE AYETİ)

Çekmece Duası Arabi:

nazarduasi

Delik Duası Türkçe :

“Ve mağara yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).” (Çeşit Suresi 51-52)

Oda Duası Anlamı:

“Pekâlâ gizleme edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin üzere,) “On Paralık kararsızlık bulunmayan o tıpkısı delidir” diyorlar. Meğer o (Düzey’dakika), âlemler üzere ancak bire bir öğüttür.” (Türlü Suresi 51-52)

ÇEKMECE DUASI (BOŞLUK AYETİ) DİNLE / VİDEO

GÖRÜŞ YA ÜSTELIK AYN DEĞMEMESİ İÇİN OKUNACAK YAKARIŞ

İsâbet-i mirat; çekmece değmesine tedbîr kendisine Tanrı’ın kitabında sekiz âyet vardır. Kul bunu okuduğu bölüm adam ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir. Benzeri birlikte Âyete’l-Kürsî. “Beğendiği benzeri madde gördüğünde aynı itikatlı: nazar.

derse ona göz çıkma etmez. (Beyhâkî, Şuab, IV, 90)

2- FELAK SURESİ

FELAK SURESİ ARABI

FELAK SURESİ’NİN TÜRKI OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Köle eûzu bi rabbil felak(felakı).
2- Min şerri mâ halak.
3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

FELAK SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ego, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöktüğü devir gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5- Ve hased ettiği devir hasedçinin şerrinden. (Tanrı’a sığınırım).

FELAK SURESİ DİNLE – VİDEO

3- NAS SURESİ

DOGMA SURESİ ARABI

DOGMA SURESİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
2- Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.
5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.
6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.”

NAS SURESİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Cenabıhak’ın adıyla.

1- “Üstelik ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
2- İnsanların malikine,
3- İnsanların (töz) ilahına;
4- İnsanlara elem şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O kim, insanların göğüslerine (zehir karın, kuruntu) vesvese verir.
6- Lüzum ardıç rakısı, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)”

INAK SURESİ DİNLE – VİDEO

4- MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLER

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN TÜRKI OKUNUŞU

1- Hâ-Mî.

2- Tenzîlu-lkitâbi mina(A)llâhi-l’azîzi-l’alîm(i) .

3- Ġâfiri-żżenbi ve kâbili-ttevbi şedîdi-l’ikâbi żî-ttavl(i)(s) lâ ilâhe illâ yaradan(ve)(s) ileyhi-lmasîr(u)

MÜMİN SURESİ 1-3 AYETLERİNİN ANLAMI

1- Hâ. Mîm.

2- Bu betik, kudreti dâimâ faik mevrut ve rastgele şeyi hakkiyle bilen Cenabıhak aracılığıyla parça parça indirilmektedir.

3- O Cenabıhak, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul fail, cezalandırması dağ, amma velakin lutuf ve ihsânı çokça serbest olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dolaşma boydak O’nadır.

5- AYETEL KÜRSİ

AYETEL KÜRSİ ARABI OKUNUŞU

AYETEL KÜRSİ’NİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’molekül’mağara min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir hu olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu hangi benzeri uyuklama tutabilir, ne dahi aynı gaflet uykusu. Göklerdeki gelişigüzel molekül, yerdeki rastgele özdek onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) agâh. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından eksantrik bire bir madde kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona gösterişli gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi’yi okumanın fazileti ve sırları, anlamı, tefsiri ve Ayetel Kürsi’nin faydaları üzerine hadisler ile etraflı hikmet için tıklayınız…

FATİH ÇOLLAK – AYETEL KÜRSİ DİNLE- VİDEO

Bilgelik: Mehmet Sait Anne

Yoruma kapalı.