Genel Blog

Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?

14

Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?
Soru: Askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilen ve askerdeyken ayrı KPSS puanı ile benzer unvan ve 4/B personel alımına dilekçe yapıp atanma hakkı kazanan sözleşmeli personel askerlik dönüşünde 30 gün içinde pozisyonunun saklı tutulduğu kuruma dilekçe yapmaz ise;

1-Tek Yanlı fesih mi yapmıştır?
2-Tek Taraflı fesih değilse istisnalar zarfında mıdır?
3-1 takvim bekleme süresine emrindeki olur mu?
4-Yeni atandığı yere başlayış yapabilir mi?

Yanıt: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilave 1. maddesinde; doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışarıda sürekli göreve atanması veya asgari altı ay süreyle yurt dışarıya geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutulacağı ve istekleri halinde bu personelin ayrıldığı kurumunda her yerde hizmete alınacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin devamında askerlik dönüşü her tarafta hizmete alınma için iki şart getirilmiştir. İlki sözleşmesinin feshi nedeniyle meslek sonu tazminatı almamış bulunması ikincisi ise askerlik nedeniyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin tahliye tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde her yerde istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılmış talepte bulunmasıdır.

Madde hükmünde hem sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına tutarsız hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya kontrat dönemi içinde sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe halk kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği belirli, akabinde bir yıl yasağının istisnaları sayılmıştır.

Ilave 1. maddenin ilk fıkrasında yer alan; “askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel” ibareleri ile askere gidecek sözleşmeli personelin sözleşmesinin kurum göre feshedildiği anlaşılmaktadır. Huysuz bir açıklama için “askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel” ibaresinin kullanılması gerekirdi. Kurum göre yapılan fesihte bir yıl umma şartının gerçekleşebilmesi için feshin sözleşme esaslarına aykırı hareket nedeniyle yapılması gereklidir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

– Askerlik sebebiyle gerçekleşen anlaşma feshinin;

Personel kadar gerçekleştirilen tek yanlı fesih olmadığını,

Kurum göre kontrat esaslarına aykırı hareket nedeniyle fesih kabul edilemeyeceğini,

– Bu durumdaki personelin ayrı bir kurumda baştan 4/B statüsünde atanmasında bir yıllık bekleme süresinin dolmuş olması şartının aranmayacağını,

değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Sözleşmeli personel online özel ders verebilir mi? başlıklı makalemizde sözleşmeli personel, sözleşmeli personel alım ilanı ve sözleşmeli personel alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.