Genel Blog

Bedir Şehitliği

163

Bedir Şehitliği

Bedir nerededir? Dolunay Savaşı’nda kaç Mutekit martir oldu? Bedir Savaşı şehitleri ve Bedir şehitliği.

Bedir, Medine’nin 160 km. büyüklüğünde güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkta, Medine- Mekke yolunun Suriye kervan tarafından kesiştiği yerde kâin tezyifkâr ayrımsız çevre idi. Halkı, burada nazil kervanlardan hizmetleri karşılığında elde ettikleri parayla ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyordu.

Hicretin ikinci yılı Ramazan ayında, Cenabıhak’ın Rasûlü, Ebû Süfyan’ın yönetiminde tıpkı Kureyş ticaret kervanının Şam’dan dönmekte olduğunu veri aldı. Kervanın geliriyle müslümanlara cebin ordu hazırlayacaklardı. Kervan’ın önünü Bedir’üstelik koymak üzere 305 nefis bir sahâbe ordusuyla Dolunay yakınlarına gelen Allah’ın Elçisi, kervanın kenar yolundan uzaklaşıp Mekke tarafına geçtiğini öğrenmiş, ancak bu arada Mekke’de hazırlanan bin yabanlık ayrımsız müşrik ordusu, Ebû Kofluk’in komutasında Bedir’e yaklaşmıştı. Bu eskimemiş durumda, ya kervan izlenecek ya de doğru Kureyş ordusu ile savaşılacaktı. Ashap, kendilerinden üç intaç henüz hayatiyetli olan tıpkı kargaşa ile tokuşmak üzere hazırlıklı değildi. İstişareler sonucunda, Nebî (s.a.s); “Kervan deniz sahilinden geçip gitmiştir. Şu Ebû Cahillik ise bize yönelmiştir.” dedi. Ensardan Sa’d İbn Ubâde: “Ulan Tanrı’ın Rasûlü! Sen emrine bak, onu uygula. Tallahi Aden’e gitsen, ensardan kimse hoşgörüsüz kalmaz” dedi. Sa’d İbn Muaz üstelik şöyle dedi: “Tığ sana inanç etmişiz, seni tasdik etmişiz. İstediğin yere git. Allah’a kasem olsun kim, sen bize şu denizi gösterip içine dalsan, bizden tek kimse kavrayışsız tükenmek üzere hepimiz gelişigüzel dalarız. Biz cidal zamanında sabır ve direşme fail, düşmanla karşılaşınca bile sadakatten ayrılmayan kişileriz. Haydi bizi Allah’ın bereketine akıllıcasına götür.” Bu duruma sevinen Hz. Sefir: “Haydi yürüyün Cenabıhak’ın bereketine akıllıcasına. Size erim veririm ki Tanrı, iki topluluktan birisinin sizin olacağını bana kesme kendisine va’d etmiştir. Vallahi ego Kureyş müşriklerinin düşecekleri yerleri görüyor gibiyim.” buyurdu. beraber uğraş taktiği kendisine, Habbab İbn Eret’in tavsiyesi konusunda akarsu kaynağını kontrol edecek tıpkısı yere mevzilendiler.

BEDİR SAVAŞI ŞEHİTLERİ

Düşmanla karşılaşınca, düet çarpışmaların peşi sıra yapılan umumi cenk, Müslümanların kesme zaferiyle sonuçlandı. Müşrikler Ebû Kofluk ilkin koyulmak için yetmiş ölü verdi. Müslümanların kaybı ise 14 gönül idi. Yetmiş güç birlikte esir alınmış ve değişik ganimetler ele geçirilmişti. Esirlerden malî durumlarına bakarak, adam başına 1000-4000 dirhem (5 dirhem aynı kucak parası) kurtuluş fidyesi makbuz. Bazen esirlerin bedava olarak, okuma barı bilenlerin bile on müslümana kıraat barı öğretme karşılığında azade bırakılmasına değişmeyen verildi. Hz. Peygamber şehitlerin namazlarını kılarak onları defnettirdi. Kureyş’in ölülerini üstelik gömdürdü.

Dolunay savaşında, mü’minlere Oylumlu Tanrı tarafından geçmiş bin melekle yardım sözü verilmişken,1 bu aynı Kürz İbn Cabir halk-Muhâribî’nin de müşriklere müzaheret edeceği haberi üstüne üç bine matrut,2 Müslümanlar sabreder ve beraber beklenmedik bir saldırıya uğrarlarsa koruyucu ferişte sayısının ilkokul bine kadar çıkabileceği açıklanmıştır.3 Bu savaşa katılanların günahlarının bağışlandığı Allah eliyle bildirilmiştir.4

Dipnotlar:

1 bk. Enfâl, 8/9. 2 bk. Âl-i İmrân, 3/124. 3 bk. Âl-i İmrân, 3/125. 4 bk. Buhârî, Megâzî, 9, 46; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe, 161.

Üs: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.