Genel Blog

Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?

20

Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?
Soru: Güvenlik Genel Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak devir yapıyorum. Memur olmadan önce özel sektörde 7 sene sigortam var ve uygulama verip hizmet birleştirmesi yaptırdım. Birleştirilen 7 takvim süre takvim izin hakkımı etkiler mi?

Yanıt: 657 sayılı Kanunun takvim izinlerle ilgili 102. maddesinde “Devlet memurlarının takvim müsade süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla dek (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan artı olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en fazla ikişer gün eklenebilir.” hükmü, 103. maddesinde ise “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan ya da ihtiyaca kadar kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari sene ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer gerekçe izinleri dışında, ayrıca takvim müsade verilmez.

Hizmetleri esnasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her sene takvim izinlerine ilaveten bir aylık sağlık durumu izni verilir.” hükmü yer almaktadır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Devlete Ait Gazetede yayımlanan 154 hızlı numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, takvim izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun halk kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile millet kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış yargı aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Devlet memurlarının memuriyet dışındaki çalışmalarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi ise bir yasa hükmüne direnmek zorundadır. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin “Iki Taraflı Hükümler” başlığı altında düzenlenen (C) fıkrasında; memuriyet dışarıya geçen hangi nitelikteki hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda mesela, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sıhhat ve Asistan Sıhhat Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyet dışında özelde çalıştıkları süreler kısmen kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamına giren personelin memuriyet dıştan çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde dikkate alınacağına dair bir yasa hükmü mevcut değildir.

Öteki tarafdan memuriyet dışarıda çalışılan süreler için hizmet birleştirmesi yapılması emekliliğe hizmet süresi ya da prim gün sayısı tespitiyle ilgili bir şart olup, memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesini etkilememektedir.

Memuriyet dıştan çalışılan sürelerin yıllık müsade süresinin belirlenmesinde eşik olan 10 takvim hizmet süresine dahil edilebilmesi için bu sürelerin;

– İşçi, memur ya da sözleşmeli farketmeksizin ulus kurum ve kuruluşlarında geçmiş olması,

– Veya memurun kazanılmış adalet aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınması,

gerekmektedir. çoğunlukla, bir kurum ya da kuruluş mülga 217 sayılı KHK zarfında ise halk kurum ve kuruluşu kabul edilmektedir.

neticede Çarşı ve Semt Bekçisi olarak atanmadan önce memuriyet açık havada özelde geçen çalışmalarınızın yıllık müsade sürenizin belirlenmesinde başlıca alınan on yıllık süreye dahil edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu? başlıklı makalemizde döner sermaye, döner sermaye yıllık izin ve ek ödeme yıllık izin hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.