Genel Blog

Bir “Var-Yok” Tefekkürü

150

Bir “Var-Yok” Tefekkürü

Gusül abdesti (gusül) pekâlâ alınır? Gusül abdestinin farzları nelerdir? Kamet abdestini gerektiren vaziyetler nelerdir? Bildirme muhteşem ibâdetlerden biri olan gusül abdesti ile bilinmesi müstelzim konuları sizler için derledik. İşte gusül abdestinin (boy abdesti) alınışı…

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR? SALAT NASIL KILINIR? (Kül Namazların Kılınışı) DEĞME MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

BOY ABDESTI NEDİR?

Sözlükte boy abdesti (gasl ve gusl) “bire bir şeyi akarsu ile yıkamayı“, fıkıh ilminde ise “hep vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî saflık işlemi“ni ifade kadir. Fıkıhta abdeste alelade kovanlık, abdest almayı mucip hallere epey kirlilik (hades-i asgar), gusle nazik saflık, guslü müstelzim hallere dahi şişman pislik (hades-i ekber) denilir. Guslün Türkçe’deki tıpkı ayrıksı adı birlikte kabile abdestidir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusletmek isteyen benzeri koca veya kadın, banyoya girmeden “Eûzü-Besmele” çeker ve sol ayağı ile banyoya girer. (Banyoya girmeden ilk, su geçirmeye bariyer oje, boya, yıvışık vb. şeyleri eksiltmek gerekir.) Öncelikle elleri ve avret yerlerini yıkar ve bilcümle bedenini çepel ve pisliklerden temizler. Bismillah çekip “Plan ettim Cenabıhak rızası için gusül abdesti almaya” diyerek tasarı bedel. (niyet etmek Şafi Mezhebine göre farzdır.) Niyetten bilahare Namaz abdesti kabil abdest alır. Abdest alırken aşağıdaki 5. ve 6. maddelere ilgi porte. (Abdest Elbet Alınır? tıklayınız…) Abdest alırken ağzına üç nöbet meşgul komple su alır ve gelişigüzel defasında ağzını boğazına büyüklüğünde gargara fethetmek sûretiyle çalkalar. Ağzı Kilitli ise boğazına su kaçmamasına ilgi ayar. (Ağzı yumak Hanefi Mezhebine göre farzdır.) Gene abdest alırken özen edeceği başka tıpkı konu birlikte burnuna üç misil akarsu çekerek burnun temizlenmesidir. Buradaki çap, çekilen suyun burnu sızlatacak derinlikte olmasıdır. (Burna su vira etmek Hanefi Mezhebine bakarak farzdır.) Abdesttin arkası sıra öcen başına sonra sağ omuza ve sol omuza üçer misil su döker ve vücudun temas yerini zayıf meydan kalmayacak şekilde yıkar. Nesil boşluğuyla hızma deliklerine akarsu gitmesi hususuna özen edilmelidir. (Hep vücudu yumak Hanefi Mezhebine bakarak farzdır.) Basamak altında akarsu birikmişse çıkarken ayakları yıkar ve henüz sonra iyi bacak ile banyodan çıkar. Boy Abdesti Abdestinden sonra abdest namazı kılabiliriz.

BOY ABDESTI ABDESTİ NASIL ALINIR? – VİDEO

GUSÜL ABDESTİNİN ALINIŞI – RESİMLİ

BOY ABDESTI (KABILE) ABDESTİ NASIL ALINIR?

BOY ABDESTI ABDESTİ HANGI AHIT GEREKİR VE NASIL ALINIR? / VİDEO

GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI NELERDİR?

1) Bir misil ağza yoğun mahmul akarsu yöneltmek,

2) Tıpkı kez burna akarsu bürümek,

3) Tıpkısı yol da hep vücudu yıkayıp, yok etmek.

Ağzı, burnu ve bilcümle bedeni yeryüzü birkaç benzeri yol yumak farzdır. Bu yıkamayı üç’e çıkaran kimse ise, farzı adına getirmekle beraber, sünnet sevabını da kazanır.

BOY ABDESTI ABDESTİNİN SÜNETLERİ?

Gusle bismillah ve mülahaza ile yutmak, Mâlikîler ile Şâfiîlerde kanaat farzdır. Hanbelîlere bakarak ise, kuvve guslün namus şartıdır. Öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak, Bedenin her yerinde kir ve pislik varsa onu vira etmek, Gusül Abdestinden öcen namaz abdesti ahzetmek, Akarsu birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona artırmak, Abdestten bilahare önceki üç el başa, sonra iyi, sonra sol omuza akarsu açığa vurmak, sonradan başka uzuvları yumak, herhangi bir defasında bedeni ferah ovuşturmak, Rastgele âzayı üçer kere yumak, Suyun kullanımında begayet davranmamak, Avret yerlerini örterek çimmek, Gusül esnasında konuşmamak, Gusülden sonraları çabucak giyinmektir.

GUSÜL ABDESTİNİ GEREKTİREN (FARZ OLAN) OLAYLAR

1) Cünüp hâli: Bu, iki sebebden ileri gelir:

a. İster kurnaz halde olsun, isterse dalgı hâlinde olsun, değme eşeysel uyarma veya aksata olmaksızın, şehvetle meninin hariç atılması, eşeysel doyum halinin meydana gelmesi:

Şâfiîler aut fakihlerin çoğunluğu, cenabet amacıyla meninin şehvetle gelmesini yiyecek gördüklerinden, korkulu tahammül, düşme, çor üzere sebeplerle meninin gelmesini cenabet sebebi saymazlar.

Uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlamamakla alay malay elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir. Buna bedel ihtilâm olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle ayrımsız sulu görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

b. Cinsî ilişkide bulunulma: Burada meninin gelmesi (yetinme) şart değildir. Seksüel münasebetin kendisi cenabet sebebidir.

2) Kadınların hayız hâli. Kadınların hayız halleri son bulunca, gusletmeleri farz olur.

3) Kadınlara hususi bire bir hâl olan nifas, yani doğumdan ahir lohusalık hâli: Nifas hâlinden kurtulan tıpkısı kadının gusletmesi farz peki.

GUSÜL ABDESTİ OLMADAN YAPILMASI HARAM OLAN ŞEYLER

1- Salat etmek.

2- Kur’an idrak etmek: Ezberden yahut Mushaf’a bakarak tıpkısı âyet da olsa Kur’an kavzamak (tilâvet) haramdır. Ancak Kur’an’daki yakarış ve övgü âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezbere fehmetmek câiz görülmüştür. Sözcük-i şahitlik bildirmek, tesbih ve tekbir kelimelerini nakletmek bile câizdir.

3- Kur’an-ı Kerîm’e koymak: Kur’an ihata etmek caiz olmadığı üzere karıştırmak da caiz değildir.sterse halk sürülen bir âyet olsun, isterse kalık âyet bu buyruk kesin.

4- Kâbe-i Muazzama’yı tavâf buyurmak.

5- Verimsizlik olmaksızın câmi-i şerîfin içine bağışlamak veya camiin içinden bozmak.

6- Üstünde âyet-i kerime mukayyet herhangi kızıl ve sim parayı ve kolyeyi yahut levhayı elle sancımak birlikte haramdır.

* Cenabet olan kimse, oruç tutmakla bu arada, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.

BOY ABDESTI ABDESTİNİ ALMANIN SÜNNET OLDUĞU VAZIYETLER

Cuma ve hezel namazları öncesinde, Hac veya umre niyetiyle ihrama girerken Arafat’ta vakfden geçmiş

BOY ABDESTI ABDESTİNİ ALMANIN BEĞENILIR OLDUĞU DAVRANIŞLAR

Cenaze yıkama, çağ aldırma, Mekke ve Medine’ye duhul, Nişancı ve Porte gecelerini ihya etmeyi isteme, bir toplantıya iltihak, yıpranmamış giysi giyme, tıpkı günahtan tövbe etme gibi türlü amil ve durumlarda gusletmek da maruf görülmüştür.

GUSÜL ABDESTİ İLE İLGİLİ AYETLER

“Lan iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize büyüklüğünde ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara büyüklüğünde ayaklarınızı de (yıkayın). Şayet cünüplük oldunuz ise, gusül karşı. Züğürt, veya gezi halinde bulunursanız, veya biriniz tuvaletten gelirse, yahut de kadınlara dokunmuşsanız (eşeysel muhassala yapmışsanız) ve bu hallerde akarsu bulamamışsanız akman toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere büyüklüğünde) ellerinizi onunla meshedin. Cenabıhak size gelişigüzel takı fehmetmek istemez; fakat sizi arı sili etmek ve size (ihsan ettiği) nimetini tutturmak gerek; belkili kim şükredersiniz.” (Mâide sûresi 6)

“Ulan iman edenler! Siz sarhoş iken -hangi söylediğinizi bilinceye büyüklüğünde- cünüp iken bile -gelgeç olan müstesna- boy abdesti edinceye büyüklüğünde namaza yaklaşmayın. Eğer parasız olur veya benzeri gezi üstünde bulunursanız, yahut sizden biriniz bukanak yolundan gelirse, veya kadınlara dokunup bile (bu durumlarda) akarsu bulamamışsanız o antlaşma temiz ayrımsız toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Kuşkusuz Tanrı çok affedici ve bağışlayıcıdır.” (Nîsa sûresi 43)

GUSÜL ABDESTİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Ayşe, Rasûlullah’ın gusül abdesti alışını şöyle anlatmıştır:

“Resûlullah, cünüplükten muhit guslederken, önce ellerini yıkamakla başlar sonradan avret yerini yıkar, bilahare salat abdesti kabil abdest alır. Ondan sonra akarsu alarak saçlarını güzel yıkar. Daha sonraları başına üç nöbet akarsu döker, ondan sonraları bile bedeninin diğer kısımlarına akarsu dökerdi. Arkassından birlikte ayaklarını yıkardı.” (Müslüman, Hayz, 35)

Ebû Abdullah Selmân halk-Fârisî’den (r.a.) söylenti edildiğine göre, Resûlullah buyurdu:

“Aynı kimesne cuma namazı günü boy abdesti abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, ya özlük özel kokusundan yahut evinde bulunan adamakıllı kokudan sürünür ve evinden yarar, iki kişinin arasına girmez, bilahare üstüne farz olan namazı kılar, önder hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma namazı ile özge cuma namazı arasındaki günahları bağışlanır.” (Buhârî, Cum’a 6)

Elçi Efendimiz buyurdular:

“Cuma günü abdest düzlük kimse ongun bir hisse senedi yapmıştır. Guslederse bu henüz da faziletlidir.” (Buhârî Vudû’, 46)

Hadis-i Şeirfte buyrulur:

“Fahr-i Kâinât Efendimiz, gusül abdesti alması gereken durumlarda, gusledinceye kadar abdestsiz durmamak için, ellerini duvara vurup teyemmüm ederdi.” (Heysemî, I, 264)

Akîl bin Ebî Tâlib (r.a.), Resûlullah Efendimiz’mağara,

“Abdest için ayrımsız müdd, boy abdesti üzere üstelik ayrımsız sa‘ akarsu yeterlidir.» (Aynı sa‘ 4 müd’dür, yani 3,328 kgr’dır.) buyurduğunu rivâyet etmişti. Orada bulunan tıpkısı zât:

“–Bu kadar su bize yetmez.” dedi. Bunun konusunda Akîl (r.a.), Rasûlullah Efendimiz’i kastederek şöyle cevap verdi:

“–Bu kadar su, senden elan filinta ve saçı senden artık olan zâta yetiyordu.” (İbn-i Mâce, Tahâret, 1)

Hadis-i Şeirfte buyrulur:

“İki sünnet yeri kavuştuğu ant inhilal olmasa bile gusül gerekir.” (Buhârî, Gasl, 28)

DELEGE EFENDİMİZ NASIL GUSÜL ABDESTİ ALIRDI?

BOY ABDESTI ABDESTİNDEN BILAHARE ABDEST ALINIR MI?

BOY ABDESTI ABDESTİ SIRASINDA VEHIM GELİYOR HANGI YAPMALIYIM?

BOY ABDESTI ABDESTİ ALIRKAN GİYİNİK DURMANIN ÖNEMİ

GUSÜL ABDESİ ALIRKEN BAŞA ÜÇ POSTA SU DÖKMEK

ABDEST VE GUSÜLE SAĞDAN GIDERMEK

İDRARDAN SONRALARI GELEN SIVI (VEDİ) BOY ABDESTI ABDESTİ GEREKTİRİR Mİ?

Yoruma kapalı.