Genel Blog

Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir?

13

Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir?

Soru: Bir ulus kurumunda 657 sayılı kanuna kadar memur statüsünde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak çalışmaktayım. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme lisans bölümünü bitirdim. İntibak işlemlerim bu duruma kadar yapıldı. Zam ve tazminatları teknisyen kadrosuna kadar almaya devam ettim. Bu yıl Web Tasarımı ve Kodlama (önlisans) bitirdim. Bu bölüm mezunları tekniker unvanı almaktadır. Kurumuma dilekçe ile tekniker haklarından davranmak için başvuruda bulundum. Daha önce lisans bitirdiğim ve uyarlama işlemlerim ona göre yapıldığı için bu haktan yararlanamayacağımı söyledir. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap: Memuriyetteyken üstteki öğrenimi bitirenlerin intibakı 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesine kadar yapılmaktadır. Madde hükmünde, “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye alt kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, benzer üstteki öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve alışılagelmiş süresi içinde bitirdikten daha sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin antre derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç sene bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

Lise üzerine memuriyetteyken lisans düzeyinde öğrenim yapan ve yukarıdaki hükme istinaden intibakı yapılan personelin daha sonra önlisans düzeyinde öğrenim görmesi her tarafta intibakı yapılamayacaktır. Bunun sebebi lisans öğrenimine alt olarak yapılan intibak sonucunda yükselinen derece ve kademenin önlisans öğrenimine tarafından daha yüksek olmasıdır. Tersi bir durumda ise, yani lise üzerine memuriyette iken önlisans akabinde de lisans öğrenimi yapan memur için yukarıdaki hükme tarafından iki kez uygunluk yapılmasına engel bir şart bulunmamaktadır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde bulundukları hizmet sınıfı zarfında bir üst öğrenimi tüketen teknik hizmetler sınıfı ile sıhhat hizmetleri sınıfına dahil personelin zam ve tazminatları hakkında farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Madde hükmünde, “e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca kayıtlı istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) başlıca alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

160 Hızlı No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, kadroları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında yer alan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimi bitirerek, diploma ya da çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli edinmek üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde hem belirtilmiş istisnai durumlar hariç almak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödeneceği, bunlar için ayrıca sene içinde kontrol işlemi yapılmayacağı açıklama edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca Meslek Yüksekokullarının Web tasarımı ve kodlama bölümünden mezun olanlara tekniker unvanı verilmesi uygun görülmektedir.

Mülga Bütçe ve Parasal Denetim Genel Müdürlüğü 16.1.2017 tarihli ve 632 sayılı yazısında; Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sıhhat Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üstteki öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üstteki öğrenim olması”, “kurumun devir alanıyla ilgili olması” veya “kadro göreviyle ilgili olması” gibi koşullar öngörülmediğini, yalnızca bulunulan hizmet sınıfında atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimi bitirmiş olma” şartının yeterli olduğunu açıklama etmektedir.

neticede teknisyen kadrosundaki personelin memuriyetteyken lisans öğrenimi yaptıktan daha sonra keza meslek yüksekokulunda gördüğü öğrenim nedeniyle tekniker unvanını ihraz etmiş olması nedeniyle tazminat oranı ve zam puanlarının tekniker unvanı esas alınarak ödenmesine engel bir durum bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Belediyede, SDS ödemesinde kadrolusözleşmeli ayrımı yapılabilir mi? başlıklı makalemizde ?demesinde, belediyede ve kadrolu hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.