Genel Blog

Cinsel Saldırı Vakalarında Olay Yeri İncelemesi

20

Cinsel Saldırı Vakalarında Olay Yeri İncelemesi

Cinsel hamle, mağdurlar, yakınları ve çoğunlukla toplum üzerindeki etkisi sebebiyle tüm dünyada ciddi bir kabahat olarak kabul edilmektedir. Cinsel suçların soruşturulması, kanıtların belirlenmesi, kurtarılması, paketlenmesi ve analizine odaklanan bir grup multidisipliner adli tıp uzmanını gerektirir. Bu evrak genel tavsiyeleri açıklar ve karar verme süreci, cinsel saldırılarda toplanan kanıtların, bilhassa mağdurlardan, faillerden ve suç mahallerinden …

Cinsel atak, mağdurlar, yakınları ve genel olarak toplum üzerindeki etkisi sebebiyle bütün dünyada ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. Cinsel suçların soruşturulması, kanıtların belirlenmesi, kurtarılması, paketlenmesi ve analizine odaklanan bir grup multidisipliner adli tıp uzmanını gerektirir. Bu belge genel tavsiyeleri açıklar ve karar verme süreci, cinsel saldırılarda toplanan kanıtların, bilhassa mağdurlardan, faillerden ve kabahat mahallerinden gelen biyolojik nitelikteki kanıtların kurtarılması ve analizi için gereklidir.
Cinsel Saldırı Vakalarında Olay Yeri İncelemesiBiyoloji Ile Ilgili kanıtı ifade etmek için yerinde araçların kullanılması, adli araştırmacıların kanıtları kurtarmak ve uzmanlaşmış laboratuvarlara iletmek için karar vermelerine yardımcı olur. Ayrıca, varsayımsal veya doğrulayıcı yöntemleri kullanmalarına izin verdiği için araştırmanın başarısında kilit bir unsurdur. Ek olarak, mikroskobik tekniklerin ve genetik floresan hibridizasyonunun kullanımı, gözenekli olan düzeyde bileşenleri seçip izole ederken içten çalışmaya izin verir. Böylece failin kimliğini belirleyen bir genetik profil elde etme olasılıklarını artırır. Cinsel hücum vakalarında biyolojik kanıttan kalıtımsal profillerin elde edilmesi, farklılaştırılmış genetik profillerinin elde edilmesi için hücrelerin ayrılması için planlanmış DNA ekstraksiyon tekniklerinin kullanılmasını gerektirir.
Adli soruşturmada kısa tandem tekrarların (STR) kullanılması, uzun yıllardır insan kimliğinin kilit bir unsuru olmuştur. Mitokondriyal DNA (mtDNA) ve tek nükleotid polimorfizm (SNP) analizi ve varyantları gibi diğer teknikler, öteki yöntemler eksik kaldığında ek veri sağlayarak bir profil elde etme olasılığını genişletir. DNA metilasyon analizi, mikroRNA’lar ve mikroorganizmaların genom dizilimi, cinayet soruşturması için bilimsel veri sağlar. Yeni nesil dizilemenin gelişimi, bireylerin coğrafi kökenini tespit, tıpatıp fenotipik ifadenin kalıtımsal belirteçlerinin görünür dış özellikler (boy, kellik, göz renk, deri ve saç), cezai soruşturma için yardım sağlarlar. Cinsel atak soruşturmalarından elde edilen bilgileri kaydeden veri tabanlarının uygulanması ve kullanılması, ortaya meydana çıkan bilgilerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için gerekli bir araçtır. bu nedenle fail profillerinin ve doğası gereği bu cins bilgi tabanlarından bambaşka olan öteki genetik profillerin girilmesi ya da silinmesine yönelik parametrelerin belirlenmesi, cezai soruşturma süreçlerinde kullanılmak üzere her ülkenin mevzuatında yer almalıdır.

Durum Yeri İncelemesi ve Biyolojik Kanıtların Kurtarılması

Genel tetkik
Araştırmacılar, kabahat mahallini incelemeye başlamadan önce, ayakkabı izi, iz delili vb. gibi değerli ve kırılgan delillerin kaybolmasını veya değil edilmesini önlemek için ortam hakkında muhtemel olduğunca fazla bilgi toplamalıdırlar. Temizlik sırasında agresif tarafından kondom gibi diğer unsurların atılabileceği zemin, kilimler, banyo, yatak takımı ve çöp kutuları, icabında teftiş mahalleye kadar genişletilmelidir.
Cinsel bağlantı belirtilerini ararken, araştırmacı, çıplak gözle gözlem yoluyla kanıtları belirleyebilir. bununla beraber, temas kanıtının genellikle görünür olmadığını vurgulamak uygundur. Biyolojik kanıtın bu unsurları, ışık absorpsiyonu (kan) ya da floresan emisyonları (meni, tükürük ve idrar) gibi doğal özelliklerinden nedeniyle saptama için adli ışık kaynaklarının kullanılmasını gerektirir. Bu yöntem kolay, varsayımsal ve tahribatsız bir testtir.
Adli ışık kullanımıyla delil tespit edilmediğinde, lifleri gözlemlemek, yıkanmış kan lekelerini, düşük ışık veya büyüteçleri saptamak için Bluestar gibi teknikler göstermek ve olabilecek malzeme filtreleri içinde yer alan vakum makinelerini göstermek gerekir.
Durum uygun kanıtların toplanması
Bir cinsel hücum araştırmasında, mağdurda veya kabahat mahallinde bırakılan mümkün biyolojik kanıt kaynağının belirlenmesi gerekir. Mesela prezervatifler, nesneler ya da tekstiller üzerindeki vücut sıvıları, şişeler, sigara izmaritleri ve saçlar gibi. Taşınabilir kanıtlar paketlenerek laboratuvara gönderilir. Biyolojik kanıt portatif olmayan nesnelerdeyken, aynı noktadan hafifçe geçirilen ve aynı noktadan döndürülen kuru veya hafif nemli bir bezin kullanılması (arıtma yöntemi) kurtarma için yeterlidir. Islak delil olması durumunda, DNA’nın degradasyonuna neden olan mikroorganizmaların üremesi ile biyolojik kanıtın hasar görmesini önlemek için bunların kurutulmasına özen gösterilmelidir.
DNA tiplemesinin başarısı, delil niteliğindeki bir maddeden geri kazanılan kasıt materyal miktarı ile ilgilidir. Absorpsiyon ve adsorpsiyon, sırasıyla biyolojik kanıt birleştirme ve sonra ekstraksiyon işlemi sırasında hücreleri ya da DNA’yı hür bırakma kapasitesi ile ilgili iki özelliktir. Sentetik çubuklar, ekstraksiyon işlemi esnasında daha pozitif hücreli ya da DNA salgılar. Ve pamuklu çubuklara kıyasla 2,5 kata dek daha pozitif allel verir, çünkü DNA kısımları liflerde hapsolur.
Delil kurtarma için kullanılan ayrı tasarım, şekil ve boyuttaki swablar ticari olarak mevcuttur. Tümü yüksek emici özelliklere sahiptir. Dokunulan (iz) kanıtın geri kazanılması için çift sürüntü yönteminin kullanılması önerilir. Bu teknik, DNA profilleri elde etme olasılığını artırır. aynı zamanda, pamuklu çubukların kullanımı iz delil olarak önerilmemektedir.
Mağdur ve fail hakkında kanıtların toplanmasıCinsel Saldırı Vakalarında Olay Yeri İncelemesi
Bir cinsel hücum rapor edildiğinde, yetkililer tıbbi bir röportaj ve kanıt olmak için tetkik talep ederler. Görüşme esnasında, uzmanın cinsel saldırganlığın türünü yani penis-vajinal tecavüz, oral, çiftleşme, cinsel ilişki, tanıdık olmayan cisimlere antre veya dijital penetrasyon belirler. Kişisel hijyen ve olaydan sonra geçen süreyi belgelemesi gerekir ve bu bilgiler, gerçekleştirilecek örneklemenin türünü gösterir. Ek olarak, kontrol eden saldırganlıkla ilişkili unsurları(mesela ısırıklar ve gövde sıvıları arayacak ve bunlar yaralanma veya saldırı belirtileri belirten anatomik bölgelerden elde edilir.
Cinsel saldırı soruşturmasındaki kanıtlardan biri de güvenilmez ya da faildir. Delillerin potansiyel olarak şüpheliden mağdura aktarılabileceği bilinmektedir. böylece, cinsel hücum ile ilgili temasın türüne emrindeki olarak, şüphelinin vücudu sahiden daha iyi bir kanıt özelliğinde delil kaynağı olabilir. Mağdur ve fail hakkında depolanan biyolojik kanıtlar şipşak kötüleşir, böylece, muhtemel olan en kısa sürede toplanması gerekir.

Bir önceki yazımız olan Az Bilinen Hava Tahmin Araçları başlıklı makalemizde Az Bilinen Hava Tahmin Araçları hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.