Genel Blog

Danıştay’dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar

20

Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar

Danıştay 10. Dairesi E. 2019/12717, K. 2020/5355 sayılı karar metninin ilgili kısmı şöyledir;

“6514 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe dek geçen süreçte özgürlük iş icra etme hakkı olan öğretim üyelerinden, hür meslek icra etmekte olanlar ile özgür meslek icra etmeyenler mesai saatleri sonrası serbest olarak çalışabilmeleri bakımından hukuksal olarak eşit statüdedirler. böylece, anılan süreçte serbest iş icra eden öğretim üyeleri gibi özgürlük iş icra etmeyen öğretim üyelerinin de, Tüzük Mahkemesi kararının gerekçesinde belirtildiği şekilde “önceki sistemin uygulanacağı ve mesai sonrası özgürlük olarak çalışabilme statülerinin devam edeceği yönünde” haklı bir beklentileri bulunduğunun ve haklı beklentileri korunarak 6514 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden daha sonra da özgürlük meslek icra edebileceklerinin hukuk devleti ilkesinin bir uzantısı olan hukuki güvenlik ve yasal belirlilik ilkeleri gereği kabulü gerekir.

Ayrıca; dava konusu işlemin gerekçesinde yer verildiği şekliyle, geçici 64. maddenin Tüzük Mahkemesince yürürlüğünün durdurulması üzerine, yalnızca bu maddenin yürürlüğe girdiği 18/01/2014 tarihi itibarıyla mesai sonrası çalışan ve serbest meslek faaliyetinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetlerinin devam edeceğinin kabulü aynı yasal statüde bulunanlara öbür tatbik yapılması nedeniyle Anayasada ifadesini bulan denklik ve hakkaniyet ilkelerine de tutarsız olacaktır.

Açıklanan nedenlerle, 6514 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe dek geçen süreçte öğretim üyesi kadrosunda yükseköğretim kurumunda devir yaptığı ve bu süreçte muayenehane açma hakkı olduğu dosya içeriğinden anlaşılan davacı, yasal emniyet, yasal belirlilik ve denklik ilkeleri gereği 6514 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden daha sonra da özgür meslek icrasında bulunabileceğinden, davacının muayenehane açma başvurusunun muayenehane uyarlama şartları bakımından değerlendirilmesi gerekirken, 18/01/2014 tarihi itibarıyla muayenehanesinde özgürlük meslek faaliyetinde bulunmadığı için muayenehane açamayacağı gerekçesiyle isteminin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Bir önceki yazımız olan Öğrenci almayan birimdeki araştırma görevlisi geliştirme ödeneği ödenebilir mi? başlıklı makalemizde ?dene, araştırma görevlileri ve geliştirme ödeneği hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.