Genel Blog

Diyarbakır’da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın Mezarı Bulundu

151

Diyarbakır'da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın Mezarı Bulundu

Yüzakı dergisinin 191. sayısı daha çok. Yüzakı dergisinin Karı 2021 sayısı “Vakit Kaybetmeden Tıpkısı Akşam yahut Kuşluk Vakti” kapağıyla yayınlandı.

“Elden Bir Akşam yahut Kuşluk” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 191. sayısı şu şekilde arz edildi.

SADECE BİR AKŞAM VAKTİ VEYA KUŞLUK VAKTI VAKTİ

“Kıyâmeti gördükleri dönme onlar, neymiş dünyada) hoppadak benzeri akşam saati veya kuşluk zamanı (artmış gibidirler.” (Bkz. yeryüzü-Nâziât, 46)

Dünya hayatının hem değerini hem değersizliğini anlatım eden ilâhî bilgelik.

Şöyle ki;

Şu acun hayatı; vira etmek ve safâsını beklemek üzere çırpınmaya değmez. Çünkü;

Takkadak bire bir akşam veya kuşluk vakti…

Gayrı taraftan, onu görmek için tahammülfersa dahi tıpkısı motivasyon. Bengi hayatı yolmak için yorulup terleyeceğin bilcümle çatlak, esasta;

Vakit Kaybetmeden bir akşam ezani veya kuşluk vakti…

Yine, bu gayret zarfında karşılaşacağın fedâkârlıklar, imtihanlar ve meşakkatler gözünü korkutmasın, bütün sabredeceğin, tahammül edeceğin kânunuevvel da;

Hemen bire bir akşam yahut kuşluk…

Mîlâdî takvimlerin yıl hânesinde tıpkısı mübayenet daha oldu. Hep dünyayı sarsan hâdiseleriyle yaşadığımız 2020’yi geride bıraktık, 2021’e başladık. Emrihak haberleriyle üzülüyor, güç hizmet haberleriyle ürperiyor, kendimiz ve yakınlarımız namına birlikte bozuk oluyoruz. Aylardır hayatı hiç alışkan olmadığımız tedbirlerle yaşıyoruz. Tevekkülümüzü tahkim etmek, ömrün değerlendirilmek için var olduğunu unutmamak ve ahiret yolculuğu hakikatiyle da hoşgörülü gitmek üzere akîdemizde gizli mânevî telkinlerimizi hatırlamamız lâzım.

Asıl mesele, ecelin ne antlaşma geleceğinden tekessür geldiğinde bizi lacerem bulacağı… Beyaz Zehir kundaktan, tahta kundağa oradan da cangıl meydanına uzanan yolculuğunda, siftinlik dahi bu vücut, «elden ayrımsız akşam ezani yahut kuşluk vakti»… O HÂLDE, onun uzunluğu kısalığından çokça henüz ehemmiyetlisi, şüphesiz değerlendirildiği.

Genel Nişane Yönetmenimiz M. Ulvi Eşmeli; fânîlik hissiyâtını, âyetlerde bildirilen itiraflar çerçevesinde ortaya koydu.

Saygıdeğer Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «İslâm’da Vakti Kullanmak» başlığı ile, ömrü ihyânın ehemmiyetini misallerle rapor etti.

«Kıssalardan Paylar» bölümünde ise, «Kul Hakkı ve Ferâgat Ahlâkı»na dayalı ibretâmiz menakıp ve yaşanmış hâdiseler var. Şu kısacık dünya hayatından benzeri de işaret bükecek hesaplarla gitmemek yani helâlleşmek zarûrî…

Kalemlerimiz; ömrün ihyâsına engel olan denyo korkuları, stresi yönetebilmek ve kabz hâlinde bastı aramanın yollarını ele aldılar. Akıbet koku endişesini ve boş kaygıları mîzâna vurdular.

Günlerin getirdiği bir husus üstelik; Seviye’ân’a olan edepsiz saldırılar oldu. Tıpkısı müslümanın dokunulmazlarını ve onlara dokunmaya kalkanlara elbet aksülamel vermesi gerektiğini Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamız yazdı. Seviye’ân’ın nazirsiz ve cihanşümul üslûbuna dair yazılar dahi dosyamızda.

Dr. Naif Özkul, Necip Fazıl’a dayalı hâtıralarını kaleme aldı.

Aşıyı Avrupa’evet duyurmuş ve Pasteur’a hâmî olmuş ecdâdımızdan bugüne, neden zaman ısmarlama kuyruğunda kaldık? «Satın kabul etmek varken üretmeye hangi ister var!» düşüncesinin mîâdı üstelik 2020 ile bu arada doldu.

Bizim şiirimiz bile üç günce dünyanın cismânî çerçevelerine sığmayacak büyüklüğünde, mâverâî… Ötelere dayalı mısralarla…

Dergiyi sağlamak amacıyla tıklayın!

Yoruma kapalı.