Genel Blog

Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 92 Milyonu Geçti

158

Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 92 Milyonu Geçti

Hadisi şerifi lacerem anlamalıyız? Hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler nelerdir?

Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine bakarak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Ki, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah’a ve âhirete inanmış olarak karşılasın. Tıpkı birlikte başkalarına karşı, kendisine şüphesiz davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın.” (Müslim, İmâre 46. İbni Mâce, Fiten 9)

Hadisi Bittabi Anlamalıyız?

Müslümanın gâyesi, hayatı müslümanca sürmek ve âhirette bahtiyar olmaktır. Bu sebeple kavi tabiî olarak cennet her müslümanı ümitlendirir, cehennem korkutur. Bu korkudan kurtulup ümit edilene ittihat etmek üzere müslüman kendisine cavlamak esastır. Hangi var ki müslümanların imanla ölmek garantisi bulunmamaktadır. “Ölümü namına müslüman olduğu halde gelsin” veya “Ölümünü dindar adına karşılasın” cümlesinin anlamı, elan hayatta iken imandan ırak kalmamaya baksın, hayatını bütün insaflı kendisine yaşasın kim, ne ahit geleceği mahsus sıfır ölüm geldiğinde, onu mü’min olarak bulsun, demektir. Aynı bakıma da “âhiret mutluluğuna kaynaşmak üzere iman ile ölmek; inan ile ölmek için de müslümanca seyretmek lüzum” fikri telkin edilmektedir.

Hakeza çok ciddî tıpkısı durumla karşı karşıya olan müslüman, müslümanca yaşamayı sürdürürken başkalarını incitmemek görevini de adına getirmekle yükümlüdür. Bunu başarması amacıyla, kendisine yapılmasını istediği şeyleri başkalarına yapmayı öge edinmesi gerekmektedir. Yani kayırıcı, namına ne yapılmasından hoşlanıyorsa, başkalarına fakat onları yapmalıdır. Seçme dindar, namına pekâlâ davranılmasından hoşlanıyorsa, başkalarına alın anca davranırsa, müslümanlar arası beşeri münasebat serencam mertebe güzelleşir, herhangi bir tatsızlık bahis konusu olamaz.

Delege Efendimiz’in cevâmiu’l-kelim (özlü müzakere) niteliği haiz bu çağrısı, müslümanları incitmeme konusunda söylenebilecek yeryüzü faal küçümseme ve uygulanabilirliği herkesi kapsayan yer muteber yoldur. Iş, bunun şuuruna erebilmekte ve ona uymaya tema etmektedir.

Hadisten Çıkarmamız Gereken Dersler
Âhiret mutluluğu imanla ölenler içindir. Ölümü imanla karşılayabilmek amacıyla hayatı imanla varagelmek gerekir. Beşerî ilişkilerde herkes, kendisine yapılmasını istediği şeyleri başkalarına yapmayı prensip edinmelidir. Tutum ve davranışlarının merkezine özlük öz nefsini koyan kimesne, olağan gösterişsiz başkalarını incitemez.

Ana: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Tıpkı Mütedeyyin Pekâlâ Olmalıdır?

Yoruma kapalı.