Genel Blog

Dünyadaki En Mesut Aile Yuvası

130

Dünyadaki En Mesut Aile Yuvası

İyiliğin âdem üzerindeki dört iyicene etkisi ve faydası nedir? Dr. Uğur Kayaç anlatıyor…

Bilgi ehli şöyle demiştir:

“İyiliğin (hasenenin) kalpte nûru, yüzdelik parlaklığı, rızıkta genişliği ve insanların kalbinde muhabbeti tamam. Diğer bir ifadeyle sıhhat kalbe nûr, yüze cila, rızka yeryüzü verir ve insanların kalbine sâhibinin muhabbetini yerleştirir.” (İbn Kesîr, Tefsîr, 13: 133 el-Feth 48/29)

İnsanın kalbinde hangi varsa yüzüne o vurur. İçi evire çevire olanların bu düşünceleri yüzlerine vurur. Hakikat sahâbe-i kirâm hazerâtı (r.a) niyetleri hâlis ve amelleri güzel olduğu üzere onlara icra vekili sistem tavır ve tavırlarını beğenirdi.

İmam Mâlik (r.a) şöyle demiştir:

“Bana ulaştığına bakarak Hristiyanlar Şam’ı fetheden sahâbe-i kirâmı görünce:

«–Tallahi bunlar, bize ulaştığı kadarıyla havârîlerden elan hayırlılar!» demişler ve akıllıcasına üstelik söylemişlerdir.” (İbn Kesîr, Tefsîr, 13: 134 el-Feth 48/29)

Yoruma kapalı.