Genel Blog

Ekspresyonizm Akımı Nedir?

0 295

Ekspresyonizm, Empresyonizm(doğayı olduğu gibi resmetme) ve natüralizm akımlarına tepki olarak çıkmıştır.

Ekspresyonizm Almanya’da Birinci Dünya savaşı öncesinde gelişmiş olan, doğanın olduğu gibi resmedilmesi yerine, duygularla içten nasıl geliyorsa öyle resmedilmesini savunan 20. yüzyıl sanat akımıdır. Ekspresyonizm, Empresyonizm(doğayı olduğu gibi resmetme) ve natüralizm akımlarına tepki olarak çıkmıştır. Bu akım bir nevi insanların içindeki gizleri ortaya çıkaran bir akım olarak görülebilir.

Ekspresyonizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Yazarların bir çoğu bu terimin Almanya’ya Abstracti and Emphaty(Soyutlama ve etki) adlı kitabın yazarı Wilhem Worringer tarafından girdiğini ve onun tarafından 1911 yılında ilk kez kullanıldığını iddia etmişlerdir.

İlk başta Almanlar tarafından resim ve sinemada kullanılmıştır. Ekpresyonistler iyi bir sanatçının bir nesneyi somut ilişkilerden ayırarak kişinin zihnindeki şekillenmesiyle ortaya koyması gerektiğini savunmuştur. Empresyonizm akımından etkilenen sanatçılar ise doğayı olduğu gibi resmetmekte ısrarcı olmuşlardır.

Ekspresyonistler ordu,okul,ataerkil aile ve imparatorluk gibi kurumların yönetimlerine karşı çıkmış, bunun yanı sıra yoksulların,düşkünlerin, sokak kadınlarının ve eziyet gören gençlerin yanında olmuşlardır. Ekspresyonist sanatçılar renk ve çizgileri doğadan bağımsız tutarak duygusal tepkileri yansıtmak niyetiyle olabildiğince özgür bir şekilde kullanmışlardır.Ekspresyonist ressamlar resimlerinde çizdikleri nesneleri olduğu gibi yansıtmak yerine biçim değiştirerek, boyaları tüpten çıktığı haliyle, gelişine fırça darbaleriyle resmetmişlerdir.

Ekspresyonizm Temsilcileri Kimlerdir

Ekspresyonizm akımının öncüsü çoğumuzun kesik kulağıyla tanıdığı ve zihnimizde yıldızlı gece tablosuyla yer edinen Vincent Van Gogh olarak kabul edilir. Herwarth Weiden,Streindberg de bu akımın temsilcilerindendir. Ekspresyonizm çağdaş resim dünyası için önemli bir akımdır.

Ekspresyonizm modern bir akım olarak 1890’lı yıllarda Edvard Munch(Norveçli), Gustav Klimt(Avusturyalı), James Ensor(Belçikalı) resimleriyle başlamıştır.

19.yüzyılın başlarında Van Gogh ve James Ensor gibi ressamların resimlerinde kendini göstermeye başlayan dışavurumculuk 1900’lı yıllarda kendilerine Köprü (Die Brücke) diyen Alman bir grup Van Gogh ve Edvard Munch’tan esinlenerek ekspresyonizmi ileri taşımışlardır.

19.yüzyılın başlarında Edvard Munch Alman sanatçılar tarafından örnek olarak benimsenmiştir. Çığlık adlı eseri (1893-1895) avrupa anlatımcılığına örnek olarak kabul edilir. Munch’un eserleri modern dünyadaki insanların yalnızlığını, toplumsal yaşamda başına gelen zorluklardan dolayı ortaya çıkan şaşkınlığını resmetmiştir.

Başlangıçta belirsiz bir terim olan ekspresyonizm birbirinden farklı iki akım olan gelenekçilik ve yenilikçiliğin çekişmesiyle kesinlik kazanmıştır.

Wilhem Worringer ekspresyonistlerin bu akıma hiçten başlamadıklarını Cezanne, Van Gogh ve Mattisseden teknikler aldıklarını, hepsinin empresyonizmden uzaklaşmış sanatçılar olduklarını belirtmiştir. Empresyonizm akımına tepki gösterenler ekspresyonist sayılıyordu. Bu nedenler, Avusturalyalı yazar Hermann Bohr 1914te yazdığı bir kitapta ekspresyonizm akımın yaratıcıları olarak Matisse, Broque, Picasso, Fütiristler ve Fovları, Die Brücke (köprü) ve Der Blau Rier(Mavi süvari) gibi Alman grup üyelerini, Viyana’lı Oskar Kokoschka ve Egen Schiele’yi almıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.