Genel Blog

Ensar ve Muhacir Kime Denir?

145

Ensar ve Muhacir Kime Denir?

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir? Rum Selçuki Devleti hükümdarları kimlerdir? Sırasıyla Anadolu Selçuki Devleti Sultanları listesi…

Haber: Maksat Karadeniz

Kınık boyu (Kınıklar), Yöre Asya ve Anadolu’ya Itidalli Asya’nın bozkırlarından, kanatlanmış atları üstüne binip geldi. Ellerinde adalet sancakları, yüreklerinde cihan hakimiyeti mefkûresi vardı.

Büyük Selçuki İmparatorluğu’nu kuran ve Türk-İslam dünyasının sunma şişman gücü haline getiren Tuğrullar, Çağrılar, Alparslan ve Melikşahlar Selçuk Bey’in oğulları ve torunlarıydılar. Kutalmışoğulları da 243 sene devam eden Rum Selçuki Devleti’nin bânisi oldular.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURUCUSU KİMDİR?

Rum Selçuklu Devleti, Selçuk Komutan’mağara torunu Kutalmış’ın oğlu, I. Süleyman Şah vasıtasıyla 1075 yılında İznik’te kuruldu.

Süleyman Şah’ın 1075 yılında İznik’i fethettiği sıralarda Bizans ve Anadolu’nun siyasî durumu karışıktı. Bundan faydalanan Süleyman Şah Küçük Asya Selçuki Devleti’nin sınırlarını gücük sürede Marmara denizinden Fırat ırmağı ve Halep yörelerine büyüklüğünde ulaştırdı.

Halepin hakimiyeti üzere Suriye ve Filistin Selçuklu Hükümdarı Tutuş ile giriştiği savaşta ilk kez aşınmış oldu. Süleyman Şah uğraş alanında yalınkılıç savaşırken aldığı darbeler sonucu öldü. Cenazesi Halep yakınlarındaki Caber kalesine defnedildi.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NDE FETRET DEVRİ

Süleyman Şah’ın ölümünden sonraları 6 sene süren fetret döneminde Rum Selçuklu Devleti’ni İznik Valisi Ebu’l Kasım yönetti.

Babası Süleyman Şah’ın uğraş alanında martir düşmesinden sonradan İsfahan’a götürülerek karı hapsine alınan I. Kılıçarslan Hükümdar Melikşah ölünce erkin bırakıldı. Büyük tıpkısı kuvvetle Anadolu’ya gelen I. Kılıçarslan İznik’te idareyi elinde markajcı Ebu’l Gazi’nin iktidarı kendisine konfirmasyon etmesiyle dahi Anadolu Selçuki Devleti tahtına bundan sonra.

Küçük Asya Selçuki Devleti Sultanları sırasıyla…

Kutalmışoğlu Süleyman Şah (1. Süleyman Şah) Kimdir? (1075-1086) Ebu’l-Teşrinisani Kimdir? (1086-1092, Fetret Devri) 1. Kılıçarslan Kimdir? (1092-1107) Şahinşah (Melikşah) Kimdir? (1107-1116) 1. Rüknettin Mutlu Kimdir? (1116-1156) 2. Kılıçarslan Kimdir? (1156-1192) 1. Gıyasettin Keyhüsrev Kimdir? (1192-1196, 1205-1211) Rüknettin Süleyman Şah (2. Süleyman Şah) Kimdir? (1196-1204) 3. Kılıçarslan Kimdir? (1204-1205) 1. İzzettin Keykavus Kimdir? (1211-1220) Alaattin Keykubat Kimdir? (1220-1237) 2. Gıyasettin Keyhüsrev Kimdir? (1237-1246) 2. İzzettin Keykavus Kimdir? (1246-1260) 4. Kılıçarslan Kimdir? (1249-54/1260-65) 2. Alaattin Keykubat Kimdir? (1249-1254) 3. Gıyasettin Keyhüsrev Kimdir? (1265-1282) 2. Gıyasettin Mutlu Kimdir? dört öğün (1282-1284, 284-1293, 1294-1301, 1303-1308) 3. Alaattin Keykubat Kimdir? üç yol (1284, 1293-1294, 1301-1303)

KÜÇÜK ASYA SELÇUKLU DEVLETİ SOYAĞACI

Yoruma kapalı.