Genel Blog

Farklı bölümlerden mezun olan aynı unvanlı personel becayiş yapabilir mi?

18

Farklı bölümlerden mezun olan aynı unvanlı personel becayiş yapabilir mi?
Soru: Becayiş için mevzuatta aynı kurumda ödev yapan ve aynı derslik ve nitelikte olanların kendi aralarında becayiş yapabileceği ifade edilmiştir. Peki aynı kurumda ödev yapan 4B ziraat mühendisi ile 4B gıda mühendisi veya 4A maliye mezunu memur ile 4A iktisat mezunu memur kendi arasında becayiş yapabiliyor mu?

Yanıt: Daha fazla becayiş olarak tanıdık memurların karşılıklı yer değiştirmesi ile ilgili olarak Devlet Memurları Kanununun 73.maddesinde, “Aynı Kurumun diğer diğer yerlerde yer alan aynı sınıftaki memurları, ortak olarak yer değişim suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” denilmektedir.

Madde hükmüne tarafından memurların ortak yer değiştirebilmesi için memurların her ikisinin de benzer kurumda çalışıyor olması, her iki memurun da aynı hizmet sınıfında olması, her iki memurun da iki taraflı yer değişikliği için talepte bulunması ve bu taleplerin atamaya yetkili amir tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Memurlar bakımından benzer unvanda katılmak şartı aranmamaktadır. Buna tarafından öğrenim durumu ne olursa olsun benzer hizmet sınıfında bulunmak kaydıyla bambaşka unvandaki memurlar bile karşılıklı yer değiştirebilecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 3. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise, “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, benzer unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi müşterek yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde gerçekten en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre sözleşmeli personelin kurum için iki taraflı yer değişikliği yapılabilmesi için her iki personelin de benzer unvan ve hizmet niteliklerini haiz olması ve ödev yaptığı yerde doğrusu en düşük bir yıl alıştırma şartı bulunmaktadır. Koşullar sağlansa bile kurumun bu talepleri yerinde görmesi gereklidir. Burada “benzer hizmet niteliklerine haiz olma” kriterinin tartışılması gereklidir. Esaslara ekli 4 Sayılı Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Minimum Nitelikleri Gösterir Cetvelde her pozisyon unvanı için özellik belirlemesi yapılmıştır. Bu Cetvele kadar aynı unvandaki sözleşmeli personel benzer hizmet niteliklerine haiz kabul edilecek midir? Ya Da unvanları mühendis olmasına rağmen branşları farklı olan personel aynı hizmet niteliğine sahip midir? bir de, kontrat ücretleri unvan ve mesleki kıdeme tarafından belirlendiğinden, aynı hizmet niteliklerine haiz almak için unvan yanına aynı mesleki kıdeme sahip olmak da zorunlu midir?

Görüleceği üzere memurlar bakımından ortak yer değişiklik elastik ve uygulanabilir şekilde kurgulanmışken, sözleşmeli personel için daha rahat bir bölge bırakılmıştır. Iki Taraflı yer değiştirmek isteyen sözleşmeli personelin benzer unvana sahip olması yanına Esaslara ekli 4 Sayılı Cetvelde yer alan niteliklerinin de aynı olması gerektiğini, bu kapsamda mesela mühendis unvanı için belirlenen “Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.” niteliği aleyhinde bir ziraat mühendisi ile bir yiyecek mühendisinin becayiş yapamayacağını değerlendirmekteyiz. Ancak büro personeli için aranan en az orta öğretim kurumlarından mezun olma niteliği karşı bu koşulu içeren ayrı eğitim düzeyindeki ya da öbür alan/bölümlerden mezun iki sözleşmeli personelin becayiş yapması mümkün olacaktır.

neticede sözleşmeli personel bakımından becayiş gerçekleştirmek isteyen personelin görev yaptığı yerde fiilen bir yıl çalışmış olması, benzer unvana sahip olması, 4 Sayılı Cetvelde benzer unvan olsa bile hizmete alınmada bambaşka öğrenim şartı öngörülmüş ise (ziraat mühendisi, yiyecek mühendisi gibi) öğrenim durumlarının da benzer olması gerektiğini, aynı kıdeme sahip olma koşulu getirilemeyeceğini, bütün şartlar sağlansa bile talebin gerçekleşmesinin sözleşmeli personel için kurumun takdirine, memurlar bakımından atamaya yetkili amirin onayına tabi olduğunu vurgulamak isteriz.

Memurlar.net’in becayiş servisi için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Malul sayılan polis hangi durumda idari polisliğe aktarılmaz? başlıklı makalemizde donanım, idari polislik ve malul hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.