Genel Blog

Galaksiler Arası Bulutlar

138

Galaksiler Arası Bulutlar

Aklık dağılmış benzeri galaksiler arası ortam keşfedilmemiş olmakla birlikte galaksiler arası ortamda gaz bulunmuştur. Galaksiler arası gaz ortamını geçindirmek amacıyla arz uygun araçlar kuasarlardır. gelişigüzel karışık galaksiler arası düz kuasarla bizim galaksimiz arasındaki uzayın tamamını doldurur. Kuasarın rast gazın soğurma çizgileri kuvvetli bir biçimde kırmızıya kayacak, galaksimize yaklaştıkça, gazın soğurma çizgilerindeki kırmızıya kayına miktarı …

Düzgün dağılmış bire bir galaksiler arası ortam keşfedilmemiş olmakla birlikte galaksiler arası ortamda gaz bulunmuştur. Galaksiler arası doğal gaz ortamını denemek için bildirme akıllıca araçlar kuasarlardır. her dağınık galaksiler arası düz kuasarla bizim galaksimiz arasındaki uzayın tamamını doldurur. Kuasarın rast gazın soğurma çizgileri kuvvetli benzeri biçimde kırmızıya kayacak, galaksimize yaklaştıkça, gazın soğurma çizgilerindeki kırmızıya kayına miktarı gittikçe azalacaktır. Bunun sonucunda sürekli bir soğurma bandı ortaya menfaat. Bunun bilakis, atom halindeki hidrojenden oluşan ayrı ayrı bulutlar sıkıntılı absorbe, çizgilerine sahiptirler. Uzaklardaki ara sıra kuasarların tayflarının Lyman alfa dalga boylarında böyle sıkı çizgiler bulunmuştur. Bu hutut kuasarla bizim aramızdaki sayımsız müvellidülma bulutları eliyle üretilmiştir. Daha okkalı elementlere ilişkin soğurma çizgileri üstelik gözlenmekle gelişigüzel Lyman alfanın avantajı, evrende sunu bereketli bulunan element olan müvellidülma tarafından üretilmekte olmasıdır.
Kuasarlar, Lyman alfa dalga boylarında tavazzuh özne iyonlaşmış gazlar içerirler. Isıdam, şişman Galaksiler Arası Bulutlarkütleli yıldızların ya dahi hareketli bir galaksi çekirdeğinin varlığı durumunda, bu cisimler iyonlaştırıcı foton kaynağı olduklarından, aydınlanma şiddeti henüz birlikte artar. Bu fotonlar hidrojeni iyonlaştırır ve hidrojen atomları baştan oluşurken korkulu Lyman alfa ışınımı verir. Bizim galaksimizdeki yıldızlararası müstevi bu ışınımı çok akva tıpkısı biçimde soğurduğundan, andıran galaksilerden kaynaklanan Lyman alfa ışınımını tespit etmek oldukça zordur. amma velakin, ırak galaksilerden kaynaklanan Lyman alfa çizgisini tayfın daha saydam bölgelerine taşıdığından, kırmızıya kaymanın yarayışlı katkıları tamam. Son kendisine, hem salma ve hem bile absorbe sonucunda morötesi bölgede oluşan Lyman alfa çizgileri 3 yahut 4 faktörüyle kırmızıya kayarak görsel bölgeye gelmiş namına bile olsa incelenebilir.
Astronomların erdemli oranda kırmızıya divane tıpkı Lyman alfa çizgisi aramalarının hususi bir nedeni vardır; o birlikte hakeza tıpkı çizginin varlığının daha tıpkı galaksiler arası endişe– tan eskimemiş bakir vuku sürecindeki bir galaksinin ipuçlarını bulmayı beklenti etmeleridir. Her hangi kadar bu yöndeki çabalar şu esas kadar stabil benzeri akıbet vermediyse da Lyman alfa absorbe çizgileri, bazıları evrimlerinin haddinden fazla erken evrelerinde olabilecek, doğrudan gözlenebilmek üzere çokça uzak olan galaksilerin doğal gaz içerikleri üstüne bazen enteresan ipuçları verebilmektedir.
Bozukluk kuasarlara akilane olan Lyman alfa soğurma çizgilerinin bir zaman, galaksilerin gaz içeriklerinin günümüzdeki karakteristik bir galaksiden intaç itmam fazla olduğu dönemlerdeki durumları üzerine hikmet verebileceklerini düşünüyoruz? Aynı kuasara doğru olan göz doğrultusu üzerinde benzeri galaksiye rastlama olasılığı oldukça aşağı, yalnızca yüzdelik ayrımsız kadardır. Bu Galaksiler Arası Bulutlarnedenle, şayet sayıları galaksiler kadar çoksa, soğurucu bulutların yakınlardaki tipik galaksilerden çokça daha şişman boyutlu olmaları gerekir. Ya bile adetçe galaksilerden fazla olabilirler. İlginçtir kim değişik bulut türlerinde seçkin iki olabilirlik birlikte makul üzere görünüyor. Herhangi Bir iki durumda da günümüzde rastlanan sistemlerden gaz bakımından çokça henüz zengin sistemler üstünde çalışılması gerekiyor.
Soğurucu bulutların tipik yıldızlararası doğal gaz bulutlarından henüz birkaç evrim geçirmiş olduklarına ilgilendiren kuvvetli tıpkı iz elan var: Lyman alfa soğurma çizgisi veren bir nice endişe evet çokça beş altı miktarda bunaltıcı element içerir ya da on paralık içermez. Hidrojenin yanısıra karbon, nitrojen, oksijen, çıpa, silikon ve antrparantez tutya ve krom içeren ayrıksı bulutlar bulunduysa da bunlardaki gösterişli element bolluğunun güneştekinden daha düşük olduğu konusunda tek kuşkuya meydan yoktur. Yoğun elementlerin kesme yokluğu ise bu cisimlerin galaksinin çokça erken dönemlerinde biçimlendiğinin tıpkı göstergesidir. Esasen birbirinden az çok farklı üç dershane soğurucu keder saptanmıştır.
Hiç bunaltıcı element içermeyen bildirme bozuk döneme ilgilendiren Lyman alfa bulutlarında çizgi şiddeti zayıftır. Absorbe çizgisinin şiddeti, bulut içindeki atom sayısının tıpkı ölçüsüdür. Bu nedenle çizgi zayıflığı bize,bu bulutlardaki atom halinde kâin hidrojen oranının bağan olduğunu anlatır. Atomların sayısı , seçkin yıldızlararası bulutta gözlenenin çokça altındadır. Bu üstelik sunma bozuk Lyman alfa bulutlarının haddinden fazla düşük yoğunlukta, iyonlaşmış hidrojenden meydana gelmesi demektir.
Bulutun boyutları Lyman alfa ‘ormanından’ hesaplanabilir. Muazzez aradaki çokça sayıdaki buluttan geliyormuşçasına faziletli olan zayıf çizgilere bu nedenle ‘orman ‘ adı verilmiştir. Astronomlar tezce yanlarında bulunan kütleçekimsel kovucuk etkisi altındaki kuasar çizgileriyle Lyman alfa ormanını karşılaştırırlar. Kütle çekimsel adese etkisi altındaki kuasar, çift görüntü veren haddizatında tek benzeri kuasardır: kuasardan mevrut ışınlar aradaki tıpkısı gök ada marifetiyle bükülerek kuasarın birbirinden birkaç açı saniyesi uzaklıkta iki görüntüsü oluşturulur. İki kuasar görüntüsü birbirlerinden , soğurucu bulutların kırmızıya kaymalarında yalnızca 30 kiloparsek büyüklüğünde ayrılırlar. İki kuasar görüntüsü bütün bulutlardan kaynaklanan çizgilerin seçme iki kuasarda üstelik bulunmaması dışında birbirinin tıpı tıpına aynıdır. Buradan bile Galaksiler Arası Bulutlarbulutların çapının 30 kiloparsekten âdeta olması gerektiğini, 10-20 kiloparsek civarında olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Galiba tıpkısı göz doğrultusundaki bulutların sayısı, Gökyolu üzere galaksilerin sayısından çok daha fazladır. Bu bulutların, sonradan çökerek çok sık rastlanan cüce galaksileri oluşturduğu düşünülüyor.
Mavera yandan metalce ensesi kalın olan soğurucu bulutlar iri olasılıkla ırak galaksilerdeki yıldızlararası bulutlardır. Bu galaksiler öylesine uzak ve sönüktürler ki , göreceli olarak parlak olan kuasarın ışığı altında boğuldukları üzere görülmeleri az çok zordur. Amma aslında da yakında bulunanlardan bazıları görülebilir: düşük miktarda kırmızıya kayma gösteren bazı soğurucu bulutların etraflı gurur süreleriyle münfail duyar görüntülerinde genellikle bir miktarda kırmızıya kayma gösteren ve elan yakında kâin bir galaksinin varlığı birlikte ortaya çıkar. Buradan, soğurucu bulutların galaksinin halesinde düz aldıklarını ve karakteristik tıpkısı arkaç üzere galaksi merkezinden 100 kiloparsek uzaklıklara büyüklüğünde yayıldıkları sonucunu çıkarıyoruz.
Yer şişman kütleli bulutlar haddinden fazla kuvvetli Lyman alfa çizgilerinden tanınırlar. Hakeza yegâne tıpkısı buluttaki hidrojen atomu sayısı, seçkin bir açıdan bakıldığında gaz bakımından ensesi kalın olan disk biçimli galaksilerdeki müvellidülma atomu sayısıyla karşılaştırılabilir. Böyle bir endişe Samanyolu’nun yıldızlarının henüz oluşmadığı , doğal gaz itibarıyla varlıklı olduğu ilk Galaksiler Arası Bulutlardönemlerine karşılık dirimlik. Bu balaban kütleli bulutların tayflarında, seçkin hangi kadar bollukları Güneştekilerin yüzde biri ile onu arasına olsa de kırıcı elementlerin varlıklarına rastlanır. Buradan, bu bulutların daha oluşma aşamasındaki gök ada diskleri olduğunu düşünüyoruz. Bunların kırmızıya kayma miktarlarının, evrenin yaşının şimdikinin elan üçte birinden beş altı olduğu dönemleri simgeleyen 2 ile 3 beyninde olduğunu görüyoruz.

Yoruma kapalı.