Genel Blog

Gerçek Tasavvufun Tarifi ve Tanımı

156

Gerçek Tasavvufun Tarifi ve Tanımı

Delege (s.a.s.) Efendimizin yiğitliğini övdüğü sahabi; Sa’b Bin Cessâme’nin (r.a.) hayatı.

Sa’b Bin Cessâme’nin annesi Ebû Süfyân İbni Harb’mağara kız kardeşi Zeynep veya Fâhite’dir. Sa’b kahraman sahâbîlerden biriydi. Huneyn Gazvesi’nde gösterdiği yiğitliği unutmayan Resûlullah’ın onun karşı “Sa’b olmasaydı süvariler berbat olurdu” buyurduğu söylenmektedir. Henüz sonra Sa’b İran’ın ve apayrı yerlerin fetihlerine katıldı.

Sa’b, Mekke-Medine yolu üstünde bulunan Veddân’bile otururdu.

Sa’b b. Cessâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ayrımsız yaban eşeği armağan etmiştim. Ancak Resûlullah onu kabul etmeyip bana izansız verdi. Yüzüme bakıp üstelik üzüldüğümü görünce:

“Hediyeni ihramda olduğumuz amacıyla almadık” buyurdu. (Buhârî, Cezâü’s-sayd 6, Armağan, 6, 17; Müslüman, Hac 50-54. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Menâsik 40; Tirmizî, Hac 26; Nesâî, Menâsik 79; İbni Mâce, Menâsik 92)

Yukarıdaki hadisin gâh rivayetlerinde onun Hz. Peygamber’e Veddân’üstelik yahut oraya sekiz çamur uzaklıkta kâin Ebvâ’de çekingen merkep ödül ettiği söylenmektedir. Hz. Delege ensar ile muhâcirîni birbiriyle kardeş yaptığı sıralarda, onunla Avf İbni Mâlik’i ahi yapmıştı.

Hz. Delege’den on altı hadis söylenti fail Sa’b Bin Cessâme Hz. Osman devrinde son etti. Elan önce emrihak ettiği dahi söylenmektedir.

Üs: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.