Genel Blog

Hastalar İçin Şifa Duaları

153

Hastalar İçin Şifa Duaları

Hadisi şerife göre sunu kötü adam kimdir? Hadisi şerif

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine bakarak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Afet gününde Tanrı Teâlâ’evet göre arz ekli herif, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonradan onun sırrını ifşâ fail kimsedir.”(Müslüman, Nikâh 123, 124. Ebû Dâvûd, Edeb 32.)

Hadisi Kuşkusuz Anlamalıyız?

Birbirine yabancı iki insanın evlenerek hayatlarını birleştirmesiyle aralarında meydana mevrut yakınlık Kur’ân-ı Kerîm’birlikte “birbirinin mahremiyetine vira etmek” Nisâ sûresi (4), 21 ifadesiyle tanımlanmaktadır. Kâinâtın ve insanların yaratıcısı, böylesine benzeri samimiyeti ve içli dışlı olmayı çabucak aile eş için uygun görmüştür. İlâhî kaderin birbirine bağladığı kimselerin bu yakınlığa her ahit kaçınmak göstermesi ve birbirlerine bildirme gönülden duygularla bağlanması gerekir. Bunun tabii sonucu namına üstelik aralarındaki mahremiyeti hem başkalarına göstermemeleri hem dahi bilcümle gösterişlerden uzak bu yakınlığı başkalarına ifşâ etmemeleri lüzum kadir. Peygamber Efendimiz bu prensibe uymayanların kıran günündeki döküntü durumlarına temasla, Cenabıhak Teâlâ’nın onları acı kişilerle benzeri tutacağını belirtmektedir.

Hadisimizin yukarıda kaynağı verilen ayrıksı rivayetlerine göre Resûlullah Efendimiz, birbiriyle hayatlarını birleştiren kimselerin aralarında geçenleri başkalarına anlatmalarını dokuz canlı çirkin bulmuş ve bu hareketin “Allah Teâlâ’ya göre emanete hiyanetin bildirme büyüklerinden biri” olduğunu söylemiştir. İşte bu sebeple Cenâb-ı Adalet, bir kadınla evlenip onunla bildirme mestur his ve davranışları paylaştıktan sonraları aralarında olanı biteni, ego şöyle yaptım, o böyle davrandı şeklinde başkalarına anlatmayı yahut kadının bir eksiğini ona buna nakletmeyi emanete hiyanetin en fenası kabul etmiştir. Avrat için de durum aynıdır. Kocasıyla aralarında geçenleri başkalarına anlatması, tıpkı şekilde emanete ihanettir. Emanete hiyanet ise, dinimizin uçarı yasakladığı mukavemetli bed ayrımsız huydur.

Bir Vakitler benzeri zât karısını boşayacağını söylediğinde, ona bunun sebebini sordular. İslâmî edebe eş bu âdem:

– Karımın kusurlarını pekâlâ söyleyebilirim?” diye yanıt verdi. Bu acemi adamlar o zât karısını boşadıktan bilahare ziyaretine gelerek:

– Herhalde şimdi söyleyebilirsin, o kadını ne boşamıştın? dediler. Peygamber ahlâkını pir yatkın olan o adamakıllı eş:

– Ecnebi aynı kadının kusurlarını zahir söyleyebilirim, dedi.

Zaman televizyonlarda ve sinemalarda tek İslâmî ve insanî bulut taşımadan gösterilen ahlâk dışı filimler, hadisimizin anlatılmasını yasakladığı hâlleri hep mahremiyetiyle gözler önüne sermek suretiyle insanların namus duygularını en bunaltıcı şekilde yaralamaktadır. İnsanlara ahlâkın bildirme mükemmelini öğretmek için gönderilen o muazzez Elçi’mağara yasakladığı eşler arasındaki sırrı ifşâ ahlâksızlığı, günümüzdeki bu âdi teşhir çılgınlığı yanı sıra arık aynı davranış kadar görünebilir. Seksüel itiyat sırasında eşiyle aralarında güzeşte bayram ve davranışları başkasına anlatmanın bile bir göstermecilik olduğu unutulmamalıdır.

Hadisten Çıkarmamız Gereken Dersler Nelerdir?
Eşlerin paçarız haklarından biri, sırlarını başkalarına ifşâ etmemektir. Cezalar, suçların belli belirsiz veya ağırlığıyla orantılıdır. Eşiyle aralarında olup biteni başkalarına söylemenin insanı Cenabıhak katında böylesine basık etmesine bakarak, bu fiilin büyük günahlardan olduğunu ferah ferah söyleyebiliriz.

Rahat Tıpkısı Evlilik üzere 5 Kayıt

Yoruma kapalı.