Genel Blog

Hendek Savaşı Nerede Yapıldı?

157

Hendek Savaşı Nerede Yapıldı?

Trap Savaşı nerede oldu? Yedi Mescitler nedir, nerededir? Trap Savaşı’nın yapıldığı yerler.

Hz. Delege’mağara müşriklerle yaptığı bildirme muhteşem savaşlardan birisi de, Uhud savaşından iki sene bilahare, hicretin 5 nci yılı Bayram Ayı (23 Şubat 627) ayında Medine’nin kuzeyinde akıntı etmiştir. Uhud’ta müslümanların gücünü bütün kendisine kıramayan Kureyş müşrikleri, Gatafan Kabileleri ve bunlara bindi veren Kureyza Yahudileri 12 bin nefis bire bir güçle Medine’ye saldırma kararı almıştı. Bu haberi kayran Cenabıhak’ın Rasûlü derhal ayrımsız cenk meclisi topladı. Kenti defans kararı alınınca, Selman-ı Fârisî’nin, “bizde tıpkı şehir üstün güçlerle kuşatıldığı zaman daima çevresine ayrımsız hendek kazılır ve şehir bu şekilde savunulur” demesi konusunda, bu düşünce benimsendi. Zira şehrin sair tarafları incitici ve hurmalıklarla çevrilmiş idi. Buna göre, şehrin dışa sarih olan tarafına iki hafta süren çalışmalarla hendekler kazıldı.1 Atla birlikte aşılamayacak genişlik ve derinlikte olan hendekten sâdır toprakların arkasına birlikte sahabe birlikleri mevzilendi. Savaşabilecek müslümanların sayısı üç bin kadardı. 36 birlikte atlama beygiri vardı.

Uhud-Medine yolu üzerinden gelen bir güçler, trap gerisinde mevzîlendiler. Koca aynı arbede olmaksızın çevirme uzadı. Mevsimin kış oluşu, Medine’nin dışarısı ile irtibatının kesilmesi, eşya sıkıntısı doğurmaya başlamıştı. bu arada Allah’ın Elçisi Gatafan kabilesi reisleri ile görüşerek Medine hurma gelirinin üçte biri karşılığında savaştan çekilmeleri teklifini yapmışsa de, Sa’d İbn Muaz ve Sa’d İbn Ubâde ile meşveret sonucunda bu teklifinden vazgeçti.2 bu arada Kurayza Yahudileri üstelik saldırmazlık antlaşmasını nakzen, düşmanın safına geçmişti. Fakat düşman safında iken çaktırmadan İslâm’a giren Nuaym İbn Mes’ud es-Sakafî’yi, Kurayzalılar’la birleşik güçlerin arasını fethetmek için görevlendiren Allah’ın Elçisi, bunda muvaffak oldu.

Tıpkı ay süren kuşatmanın peşi sıra Cenâb-ı Hakk’ın yardımı görüldü. Sâdır sevimsiz bire bir bad eksiksiz antagonist çadırlarını yıkıyor, ateşlerini söndürüyor, atları ürküyor ve kendileri de toz toprak ortamında kalıyordu. Bu genişlik düşmanı korkuttu ve savaşı bırakıp çekildiler. Ancak esbak anlaşmayı bozan Yahudiler dahi o bölgeden çımbar edildi. Aşağıdaki âyet ve devamı biraz âyet bu olayla ilişkin olarak inmiştir. “Ey inan edenler! Cenabıhak’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı bile, tığ onların üstüne tıpkı bad ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Cenabıhak ne yaptığınızı görüyordu.” 3

YEDİ MESCİTLER NEDİR?

Trap savaşının yapıldığı bölgede birbirine andıran gerçekten yedi parça mescit bulunmaktadır. Bunların Medine’ye gelenler marifetiyle ülfet edilmesi âdet hâline gelmiştir. Hep bu mescitlerde iki rekât tehıyyetü’l-mescit namazı kılınarak, ziyaretler sırasında ecir kazanıldığında ve tarihi olayları hatırlayarak garip alındığında şüphe yoktur.

Dipnotlar:

1 İbn Hişam, Sîre, Mısır 1375/1955, II, 214, 216, 220, 255. 2 İbn Hişam, Sîre, II, 233; Taberî, Gün, II, 572, 573. 3 Ahzâb, 33/9.

Töz: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.