Genel Blog

“İnnâ Lillâh ve İnnâ İleyhi Râciûn” Ayeti İle İlgili Hadisler

134

“İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” demenin fazileti ve önemi nedir? “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” ayeti ile ilgili hadisi şerifler…

Nebî (s.a.v) ashabıyla yürürken ayakkabısının bağı koptu, O serian “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” dedi. Ashabı:

“–Bu bile uğursuz midir?” diye niteleyerek sordular. Rasûlullah (s.a.v):

“–Evet, mü’mini üzen herhangi bir öz musibettir” buyurdular. (İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-yevm ve’l-leyle, s. 313/353)

*****

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’mağara kandili sönüvermişti. “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” dediler. Kendisine:

“–Yâ Rasûlallah, bu uğursuz midir?” diye niteleyerek soruldu.

“–Evet, mü’mine ezinç veren her molekül onun için musibettir ve sevap vesilesidir” buyurdular. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, I, 380)

*****

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Aynı mutekit seçme musibete uğrar dahi aradan teferruatlı devir da geçse onu hatırlayıp baştan “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” derse Allah teâlâ o esnada ecrini yeniler, musibete uğradığı dönme ona verdiği ecrin benzeri mislini ona tekrar armağan ayar.” (Ahmed, I, 201; İbn Mâce, Cenâiz, 55)

*****

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Üzerinden haddinden fazla antlaşma geçse üstelik tıpkı nimete köle yeniden hamd ederse Cenabıhak birlikte ona baştan harbi verir. Üzerinden ayrıntılı devir geçmesine karşın köle tıpkı musibet için yeniden “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” derse Tanrı de ona baştan rast ve sevap hediye şayan.” (Hakîm deri-Tirmizî, Nevâdiru’l-usûl, II, 203)

*****

Saîd b. Müseyyeb camiye gelmişti, bir bile baktı ki cemaatle amazı kaçırmış, bunun konusunda anca aynı “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn” dedi ki sesi caminin dışından de duyuldu. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, I, 381)

Yani bunu benzeri uğursuz kendisine gördü.

Yoruma kapalı.