Genel Blog

İnsan Bir Düşünse

122

İnsan Bir Düşünse

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri’nin Rûhu’l Bildirme eserinde anlattığı; bir tane başınalığı, zayıflığı, korkusu ile herif tıpkısı düşünse neyi bulabilir?

Benzeri insan düşünsek, bir tane başınadır. Düşmanları aracılığıyla aranmakta, mikro tıpkısı yere atılmış ve zayıflığından ortalık, organları debi edememektedir. Akım etse dahi yanı sıra silahı yoktur. Silahı olsa bile tek başına düşmanlarına alın koyacak durumda değildir. Askeri olsa birlikte askerlerinin kırılmayacağından emin değildir. Bu durumda iken âniden güçsüzlüğünü gideren birisi geliyor, kendisini güçlendirip ordusu, askerleri ve silahlarla namına arkalama ediyor, imdadına yetişiyor. Etrafına bile şişman tıpkısı kale yapıyor. İşte bu hayat o zayıfa bu durumda emniyet ve eman vermiş tamam. Bundan muhit yardım fail kimseye mü’min, emretmek yerinde peki.

Kul temel yaratılışında zayıftır. Dâhilî yönden kıtlık, coşkunluk ve hastalıklara mâruz kalmaya hazırdır. Hâriçten bile acıklı felâketler, boğup yaralayıcı ve kırıp parçalayıcı âfetlere mâruz aynı durumdadır. Bu korkunç ve pahal durumlardan namına büzük verecek kimesne ancak, hastalığını tedavi edecek ilaçları, açlığını giderecek yemekleri ve susuzluğunu giderecek içecekleri hazırlayandır. Bundan başkası değildir. Eğin savunacak, sağlığı durumunda kuvvetli uzuvlardır. Duyular namına yaklaşan tehlikeleri marifet vermekte olan casuslardır. daha çok kulun sunu balaban korkusu, âhiret helâkidir. Kulu bu tehlikeden koruyacak kaleyi, kök ayrımsız tevhid kelimesinden bambaşka tıpkısı husus yapamaz. Cenabıhak Teâlâ da ona tevhid yolunu gösterir. Kulu tevhid kelimesine imrendiren ise tıpkı kudsî hadiste: “Lâ ilâhe illallah benim kalemdir. Bu kaleme giren benim azâbımdan emniyetli evet.” (Deylemî, Hadis No: 8101) buyrulmuş olmasıdır. Bu âlemde güven zarfında olan kimse yoktur kim, Tanrı Teâlâ’nın yaratmış olduğu sebeplerden faydalanmasın. Bu sebeplerden faydalanmanın yolunu gösteren bile bekâr Allah’tır.

Soy: İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyan, 21. Kap, Erkam Yayınları

TEFEKKÜR NEDİR? TEFEKKÜR İLE İLGİLİ AYETLER

Yoruma kapalı.