Genel Blog

İslam

209

İslam

Cenabıhak’ın (c.c) indirdiği serencam doğruluk dinin adıdır İslam. Tanrı’ın (c.c) son peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v), son kitabı Kuran’ı Kerim ile müjdelediği akıbet doğruluk dindir İslam.

İslam, özlükte “kurtuluşa demek, dal kıvırmak, tasdik görünmek; terhis etmek, atfetmek; hazar yapmak” anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiştir.

Lacerem Cenabıhak katında kült İslâm’dır. Mektup mevdu olanlar, kendilerine ilim geldikten sonraları bütün bütün, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Ki Allah’ın âyetlerini gizleme ederse, bilsin ki Allah hesabı çokça çabuk görendir.” (Büyük İmran 19)

İSLAM

Ömer İbnü’l-Hattâb radıyallahu anh şöyle dedi:

Tıpkısı bölüm Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’mağara huzurunda bulunduğumuz sırada, elbisesi beyaz mı beyaz zehir, saçları siyah mı yağız, yoldan mevrut ayrımsız fos sıfır ve içimizden kimsenin tanımadığı aynı insan çıkageldi. Sefir’in yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini Delege’mağara dizlerine dayadı, ellerini (kendi) dizlerinin üstüne koydu ve:

İslam Nedir?

– Ey Muhammed, bana İslâm’ı anlat! dedi.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “İslâm, Tanrı’fecir bambaşka tanrı olmadığına ve Muhammed’mağara Cenabıhak’ın resûlü olduğuna şehâdet faktör, namazı mıhlı kılman, zekâtı (iyice) vermen, ramazan orucunu (bilcümle) tutman, yoluna dokunaklı yetirebilirsen Kâbe’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdu. Herif:

– Akıllıca söyledin dedi. Onun hem sorup hem üstelik tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Âdem:

İman Nedir?

– Şimdi dahi imanı anlat bana, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gü-nüne inanmandır. Tekrar kadere, hayrına ve şerrine inanç etmendir” buyurdu.

Eş yine:

– Akla Yatkın söyledin, diye niteleyerek doğrulama etti ve:

İhsan Nedir?

– Evet bergüzar nedir, onu üstelik anlat, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “İhsan, Allah’a onu görüyormuşsun üzere karakol etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi O seni katiyetle görüyor buyurdu.

Koca esasen:

– Akla Yatkın söyledin dedi, sonradan birlikte:

– Kıyâmet ne devir kopacak? diye sordu.

Sefir sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Kendisine istifham yöneltilen, bu konuda sorandan daha kurnaz değildir” cevabını verdi.

Kayırıcı:

– O halde alâmetlerini söyle, dedi.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Annelerin, kendilerine câriye muamelesi yapacak kollar doğurması, alev göl ayağı, başı kakavan, peyda koyun çobanlarının, efdal ve tam binalarda birbirleriyle yarışmalarıdır ” buyurdu.

Eş, (usuldan) çekip gitti. Ego tıpkısı müddet öylece kalakaldım. Henüz bilahare Sefir sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Ulan Ömer, istifham soran sevimli kimdi, biliyor musun?” buyurdu. Ben:

– Tanrı ve Resûlü bilir, dedim.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “O Cebrâil’di, size dininizi öğretmeye geldi” buyurdu. (Müslüman, Îmân 1, 5. Ayrıca bk. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16; Nesâi, Mevâkît 6; İbni Mâce, Mebde, 9)

İSLAM

Yoruma kapalı.