Genel Blog

Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı

138

Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı

Başkalaştırma nedir? Başkalaştırma kelimesi ne anlama gelmektedir? Başkalaştırma kelimesine denk cümleler…

Başkalaştırma: Tahrifat, başkalaştırma, fek, ifsâd ika kabilinden anlamlara gelmektedir.

TAĞYİR KELİMESİNE YAŞIT CÜMLELER

Yeniden îtikâdî ve makul hükümler vaz edilemeyeceği için Cenâb-ı Tanrı, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’ mağara arkası sıra Kur’ân-ı Kerîm’in tebdil ve tağyîre uğramaması husûsunda ilâhî ayrımsız inanca bahşetmiştir.

*****

Âyette buyurulur:

“…Allâh Teâlâ, ayrımsız kavme verdiği nîmetini, onlar kalblerinde bulunanı değiştirmedikçe tağyîr buyurmaz!..” (er-Ra’d, 11)

Yoruma kapalı.