Genel Blog

Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı

135

Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı

Zihniyet ve sağgörü kabiliyeti faziletli karı sahabilerden Kayle Binti Mahreme’nin (r.a.) ezcümle hayatı.

Hanım sahâbîlerden Kayle Binti Mahreme radıyallahu anh Temîm kabîlesinin Anberoğulları koluna mensuptur. Annesi Safiyye Binti Sayfî, Câhiliye devri şâir ve hatiplerinden Eksem İbni Sayfî’nin kız kardeşidir. Kayle, Bekr İbni Vâil oğulları heyetinin elçisi Hureys İbni Hassân ile gelişigüzel Resûl-i Ekrem Efendimiz’e gelmişti. Bu sayede kabilesinden İslâm’a geçmiş girenlerden biri olma şerefini elde etti. Hesap ve sağgörü kabiliyeti faziletkâr hanımlardan biri idi. Bu gelişinde Peygamberimiz’in nezdinde tanık olduğu olayları ve gördüklerini anlattığı uzunca aynı rivayeti vardır. İbni Abdülber, onun bu hadisinin evire çevire ayrımsız fesahat örneği olduğunu ve ayrıntı ehlinin bu hadisin garîb kelimelerini şerhettiklerini söyler. Buhârî, el-Edebü’l-Müfred ünlü eserinde, Ebû Dâvud ve Tirmizî Sünen’lerinde bu rivâyetin bir kısmına düz verirler. Taberânî ise onun tamamını kitabına almıştır. İbni Hacer el-Askalânî de, sahâbîlerin hayatına dayalı umum-İsâbe ünlü eserinin Kayle Binti Mahreme’ye ayırdığı kısmında bu tafsilatlı rivâyeti nakleder.

Kayle’nin hayatının sonraki dönemleri ve ahiret yolculuğu tarihiyle ilişik bilgilere topluluk değiliz.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.