Genel Blog

Klasik Mantık ve İlkeleri

23

Klasik Mantık ve İlkeleri

Alışılmış Mantık, içten ve net düşünebilmenin bilimidir. Kompleks ve fazla yönü olan bir vaka olan düşünmeyse; sadece akıl yürütmeyle alakalıdır. Akıl yürütebilmenin biçimsel yönünü inceler. bu nedenle bilginin kabul ettiği ve mantığın kabul ettiği doğru arasındaki farkı altı kalın çizgiyle ayrıntıları ile belirtmek gerekir. Veri Açıkçası-Mantık Açık Konuşmak Gerekirse Data Açık Konuşmak Gerekirse: Yargı özelliği içeren bir cümlenin içeriğiyle ilgili doğruluk payıdır. …

Olağan Mantık, doğru ve net düşünebilmenin bilimidir. Karışık ve çok yönlü bir olgu olan düşünmeyse; sadece hafıza yürütmeyle alakalıdır. Hafıza yürütebilmenin biçimsel yönünü inceler. böylece bilginin kabul ettiği ve mantığın kabul ettiği içten arasındaki farkı altı kalın çizgiyle spesifize etmek gerekir.

Klasik Mantık ve İlkeleriBilgi Açık Konuşmak Gerekirse-Mantık Doğrusu

Veri Doğrusu: Adalet özelliği içeren bir cümlenin içeriğiyle ilgili doğruluk payıdır. Eğer içerik gerçek yaşamda hakiki karşılığına eşitleniyorsa içten; eşitlenmiyorsa yanlıştır.

Mantık Açıkçası: Adalet taşıyan bir ifadenin biçimsel ve önerimsel olarak ilgili doğruluktur. neticede pratikte reel ve bilimsel bir sonuca karşılık gelir. Bu yüzden belirgin bir sonla sonuçlanır.

A. Düşünce Yürütüme:

İki düşünüşten birinin diğerinin kanıtı olarak öne çıkaran ve bundan da bir netice sonuç işidir. Kanıt durumunda olan önermeye öncül, kanıtlanansa sonuçtur.

Us Yürütme Çeşitleri

1)Dedüksiyon (Çıkarma): Bütünden parçaya yönelen akıl yürütme yöntemidir. Öncül faktörlerin içten kabul edilerek sonucun zorunlu çıkma halidir.
2)Endüksiyon(Tümevarım): Parçadan bütüne içten yapılır. Bütünü meydana getiren parçalardan yola çıkarak bütün hakkında bilgiye varmaktır.
3)Analoji( Benzetme akıl yürütme): İki veya daha fazla sayıda öneri arasında benzerlikten yola çıkarak birinde bilinen bir özelliği diğerine yüklemektir.

Mantık İlkeleri

1)Özdeşlik İlkesi: Bir şey ne içeriyorsa odur biçiminde açıklama edilir. Ne eksiği ne fazlasıdır. Özdeşlik önermesi ”A, A’dır” ifadesiyle açıklanır.
2)Çelişmezlik İlkesi: Bu ilkeyse; bir şey hem kendisi keza de kendisinin içeriğinden diğer bir durum olamaz şeklindedir. ” A, A olmayan değildir. ” şeklinde formüle edilir.
3)Üçüncü Halin Olmazlığı İlkesi: Bir şey ya kendisidir; ya da kendisi olmayandır. Fakat katiyen üçüncü bir hal olamaz biçiminde tanımlanır. ” Herhangi bir şey A ya da A olmayandır, üçüncü bir hal olamaz önermesidir.”
4)Yeter-Sebep İlkesi:” Yeteri dek bir neden olmadıkça hiçbir olgunun var olduğu ve de ileri sürülen hiçbir önermenin doğru karşılıkta olduğu kabul edilemez.” Yani bir önermedeki doğruluk içeriğini destekleyen en tatmin edici sebebi diğer bir önermedir.

B) Kavramların Dağıtılmış GöstergeleriKlasik Mantık ve İlkeleri

1) Nelik, Gerçeklik, Kimlik : Nelik bir kavrayışın yalnızca genel anlamda zihindeki tasarımlı halidir. Gerçeklikse bütün bu sahnenin ve zihnin dışındaki varlıktır. Gerçekliği olan bir kavramın sadece tek bireyinin ifade edilmesiyse kimliktir. Her kavramın ne olduğuyla ilgili olguya karşılık; her kavramın gerçekliği yoktur.
2) İçlem-Kaplam: Kaplam; kavramların içeriğindeki sayısal değerin toplamıdır. İçlem; kavram içeriğindeki nesnelerin iki taraflı özellikleri ve nitelikleridir. İçlem ve kaplam zıt orantılıdır.

C. Kavramlar Arası İlişkiler

Bir önermede bulunan iki kavram arasında dört türlü senet vardır.
Denklik: İki kavramdan tümü diğer bütün kişilerini karşılıyorsa aralarında eşitsizlik hakimdir. Misal olarak; bütün halk düşünce yürütür denebileceği gibi.. Tüm fikir yürütenler insandır da denilebilir.
Ayrıklık: İki kavramdan birisi diğerinin hiçbir üyesini içeriğine almazsa bu iki örneklem arasında ayrılık ilişkisi bulunur.
Misal olarak: Hiçbir kuş dört ayaklı değildir.
Hiçbir dört ayaklı kuş değildir.
Klasik Mantık ve İlkeleriTam Girişimlik: İki kavramdan teki diğerinin bütün bireylerini kapsıyorsa aralarında tam girişimlik bulunur.
Örnek olarak: Bütün kediler canlıdır.
Bazı canlılar kedidir.
Yani canlı kapsar kediyi.
Beceriksiz Girişimlik: İki kavramdan tümü kimi bireyleri içine alırsa; arasında eksilmiş girişimlik oluşur.
Örnek olarak: Kimi siyasetçiler yalancıdır.
Kimi yalancılar siyasetçidir.

Bir önceki yazımız olan Çocukları, Oyun Alanı Yaralanmalarından Nasıl Korursunuz? başlıklı makalemizde anne çocuk, çocuk ve oyun hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.