Genel Blog

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?

30

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?

Kurumsal sosyal mesuliyet (CSR veya KSS), bir şirketin sosyal olarak kendi kendine, paydaşlarına ve halka karşı hesap verebilir olmasına yardımcı olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Sosyal sorumluluk yeni bir hafıza değildir ama günümüzde çok popüler bir ülkü gelmiştir. Şirketler, kurumsal yurttaşlık olarak da adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, idareli, sosyal ve çevresel dahil …

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR ya da KSS), bir şirketin sosyal olarak kendi kendine, paydaşlarına ve halka aleyhinde hesap verebilir olmasına muavin olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Sosyal sorumluluk yeni bir zihin değildir ama günümüzde fazla popüler bir ayla gelmiştir. Şirketler, kurumsal yurttaşlık olarak da adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, idareli, sosyal ve çevresel dahil toplumun bütün yönleri üzerinde sahip oldukları etkinin bilincinde olabilirler. KSS’ye dahil almak, bir şirketin olağan iş akışı içinde, onlara negatif katkıda bulunmak yerine toplumu ve çevreyi iyileştirecek şekilde etkinlik göstermesi anlamına gelmektedir.
Şirketlerin kendilerini destekleyen topluluklara karşısında sorumlulukları olduğu düşüncesi o kadar radikal görünmese de, son yıllarda kurum kültürünün iki taraflı bir özelliği haline gelmiştir. Burada, sosyal mesuliyet politikalarının bir işin başarısına nasıl menfaat sağlayabileceği üstüne bilgiler bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?Sosyal sorumluluk son yıllarda fazla pozitif çeken kayda değer bir kavramdır. Esas olarak, işletmelerin kar için güdüyü, alt oldukları topluluklara avantaj karşılayan faaliyetler ve eylemlerle dengelemesi gerektiği fikridir. Bu, kendisini farklı alanlara yönlendirilmiş şekillerde gösterebilir. İşletmeler, çevresel sorumluluklarını (mesela çevre dostu ürünler tedarik etmek, işyerinde geri mutasyon ve yenilenebilir enerjileri göstermek gibi), işgücüne karşı sorumluluklarını (adil ödeme ve sendika temsilciliği gibi) veya kalabalık sorumluluklarını (örneğin; destek fonu birleştirme ve lokal sebepleri destekleme) gösterebilirler.

Kurumsal Sosyal Mesuliyet

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) birçok büyük ölçekli işletme ve kuruluşun iki taraflı bir özelliği haline gelmiştir. McDonald’s, Starbucks ve Ben & Jerry’s değin etkin olan şirketlerin tümü sosyal yükümlülük fikirlerini şirket felsefelerine dahil etmeye çalışmışlardır. Bu, Adaletli Ticaret bileşenlerinin kullanılması anlamına gelebilir Ben & Jerry’de olduğu gibi veya McDonald’s franchise’larının çoğu kez yaptığı gibi, lokal topluluk fon sağlama etkinliklerinde veya eylemlerinde yer almak ve yeralma anlamına gelebilir.
Sosyal sorumluluk teorileri de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) üstünde daha büyük bir etkiye sahip olmaya başlamaktadır. Yeni teknolojiler fon yaratma faaliyetlerini düzenlemeyi, reklam vermeyi ve yürütmeyi kolaylaştırdığından, KOBİ’ler de bir ayrım yaratabileceklerini saptama etmeye asistan olmaktadır. Bundan Böyle şirketlerin büyük bir pazarlama bütçesine ihtiyacınız yoktur çünkü büyük bir sosyal ağ kitlesine erişim ve kararlılık fazlasıyla yeterlidir.

Sosyal Sorumluluğun İş İçin Faydaları

Gün geçtikçe popüleritesi gelişen sosyal sorumluluğun bir dükkan için çoğu faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

Üstteki Seviye Yetenekleri Çekmeye Muavin Olur

Uyumlu olarak, yeni nesil işletme sahiplerinin ve genç profesyonellerin, kariyerlerinden daha şahsen tatmin edici bir şey istediği tartışılmaktadır. Milenyumlar genellikle sosyal olarak bilinçli ve çevrelerindeki topluma bir şeyleri iade etmek için daha hevesli oldukları düşünülmektedir. Süreçte kendilerini suçlu hissettiriyorlarsa onlara yüksek yaşam standardı sağlayan bir kariyer istemiyorlardır. Onlara yüksek hayat standardı karşılayan ve kendilerinden daha eksik uğurlu olanlara yardım eden bir iş beklentileri bulunmaktadır. Sosyal olarak sorumlu profesyoneller almak istemektedirler. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?Gelecek nesillerdeki parlak kişilikleri sürüklemek için, franchise şirketleri, Millennials’a franchise olması için mükemmel nedenler temin etmek zorunda kalacaklardır bu anlamda, sadece finansal teşvikler tatmin edici değildir. Bu da operasyonel felsefelerinin ve şirket kültürlerinin merkezine sosyal sorumluluk yüklemeleri gerçeği gerçekleşebilmektedir. Ve bunun yanında işyeri itibarini artırdığı göz ardı edilemez. Fakat, bu konuda franchise itinalı olması gerekir. Eğer sosyal mesuliyet dürtüsü, uzun vadeli bir yatırım planına dayanmazsa, sorumluluk sahibi politikaların manâlı bir vakit içerisinde önceliklendirilmesi durumunda, iyilik için para kazanma girişimlerinin asılsız girişimleri olarak algılanabilirler. Müşteriler aptal değildir ve özellikle onların duyguları ile oynanmış olduklarını düşündüklerinde pazarlama hilelerini çarçabuk söylerler, bilhassa de bu hileci özgecil sebeplerden ziyade kişisel kazanç için bir takviye veya sosyal programla bağlantı kurmayı içeriyorsa söz konusudur.

Kalabalık Duygusunu Geliştirmeye Muavin Olur

Tüm işletmeler, ne değin büyük veya küçük olursa olsun, bir topluluğun parçası olurlar. Daha yüksek, Amazon gibi şirketler bütün şehirlerin ekonomisine (Seattle) dominant olmaya çalışmaktadırlar. bir de, yerel işletmeler toplumda ayrılmaz bir rol oynar ve genellikle sosyal faaliyetlere odaklanırlar (mesela köy postanesi ya da ulus evi). İşletmeler, gelenekler için bu topluluğa bağımlıdır ve toplumu iyileştirmek veya sağlığını iyileştirmek için yapabilecekleri her şeyin geri dönüp bunlardan faydalanma olasılığı yüksektir.

Şirket Kültürü ve Kimliği Geliştirir

Son yıllarda, sağlıklı bir şirket veya kurum kültürü geliştirmeye çoğalan bir aksan yapılmaktadır. Bazı açılardan, bu nokta internet sitelerinin ve Google gibi küresel süper güçlerin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Bu şirketler işyerinde devir yapmış ve şirket kültürü kavramını güçlendirmiştir. Bundan Böyle her işletme, değerlerini ve kimliklerini yansıtan özgün (veya fazla özgün) bir işyeri kültürü için fazla çalışmaktadır.
Sosyal olarak sorumluluk sahibi sebepleri takip etmek, kişisel bir şirket kültürü ve kimliği geliştirmenin bir yoludur. İhtiyacı olanları desteklemek için firmanın ne yaptığı ile kim olduğu belirlenir ve vurgulanır. Markanın değeri Değerlerinizi yaptığı iyi işlerle ifade edilir. Içten şirket kültürüişyerini amaçlamak için daha keyifli bir yer haline getirebilir ve en başarılı franchise, hayır işlerinin marka vizyonuyla aynı hizada olmasını sağlamak için iki taraflı bir mücadele gösterecektir.

Fark Yaratmayı Sağlar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?Son olarak, sosyal mesuliyet bir ayrım yaratma ve dünyayı değişiklik girişimi olarak algılanabilir. İşletmeler kadar her şeyin toplum için bütün olarak dürüst olmadığı, bireylerin ve kuruluşların daha iyi hale getirme durumunda kendilerini geliştirmeleri ve değiştirmeleri gerektiğinin bir tanımıdır. Ürünlerin ahlaki bir şekilde tedarik etmekten ve personele dürüst şekilde davranmaktan, hayırsever etkinlikler planlamak ve yerel topluluklara yardımcı olmak için sponsorluk girişimlerine sponsor olmaktan, işletmelerin çoğu müşterisi olan çevrelerinde yer alan insanlara destek etme sorumluluğu vardır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğu (CSR) Önemi

Kurumsal sosyal sorumluluk, şirkete ve sektöre emrindeki olarak birçok şekilde olabilen geniş bir kavramdır. İşletmeler kurumsal sosyal sorumluluk programları sayesinde, gönüllü incelemeler ve iyilikseverlik ile topluma yardımsever olurken markalarını güçlendirebilirler. KSS toplum için ne dek kayda değer olursa olsun, bir şirket için de benzer derecede değerlidir. KSS faaliyetleri, çalışanlar ve şirketler aralarında daha zinde bir bağ kurulmasına, moralin yükselmesine ve ayrıca çalışanların keza de işverenlerin çevrelerindeki dünyayla daha benzer hissetmelerine yardımcı olabilir.
Bir şirketin sosyal açıdan sorumluluk sahibi olabilmesi için önce kendisine ve hissedarlarına aleyhinde hesap verebilir olması gerekir. Genel Olarak, KSS programlarını benimseyen şirketler, işlerini topluma geri verebilecekleri noktaya değin büyütmüştür. böylece, KSS, başta büyük şirketlerin stratejisidir. Hem, bir şirket ne değin görünür ve başarılı olursa, benzerleri, rekabeti ve sektörü için etik tavır standartları belirleme sorumluluğu öyle artar.
Kurumsal sosyal sorumluluğun ayrıntılarıyla özgecil davranışı içermesi gerekmez. Sahip olmak için iyi franchise’lar sosyal olarak sorumlu politikalar izlenmesi gerekir. Çünkü hem şirkete keza de işletmeye fayda sağlarlar. Bu durum çoğu şirket için bu bir kazan-kazan durumudur. Bir şeyleri geri verebilir, yerel topluma değerinde verildiğini gösterebilir ve alıcı sadakatine ilham verebilir.

.

Bir önceki yazımız olan Klasik Mantık ve İlkeleri başlıklı makalemizde ahmet türkan, klasik mantık nedir ve mantığın konusu nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.