Genel Blog

Makinelerde CE Belgesi

22

Makinelerde CE Belgesi

2006/42/AT cihaz emniyeti yönetmeliği dahilinde makinenin tanımı, aracısız insan ya da hayvan gücü uygulaması dışındaki bir tahrik sistemi ile donatılmış (hidrolik pnömatik veya elektrik), parça ya da kısımlarının asgari biri hareketli olan ve muhakkak bir kullanım nedeniyle bir araya getirilmiş olan parçalar topluluğu olarak belirtilmiştir.  Yönetmelikte imalatçının tanımı ise makineyi tasarlayan, imal eden ve kendi ticari unvanı altında  piyasaya arz edilmesi amacıyla makinenin Cihaz Emniyeti Yönetmeliğine uygunluğundan sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiyi, bu şekilde tanımlanan bir imalatçının bulunmadığı durumda ise bu mevzuat kapsamındaki makineyi piyasaya arz eden reel ya da tüzel olarak yapılmıştır.  Türkiye’de iç pazara ithal edeceğiniz imal hatları, makineler ithalatçı olarak sizin üretici sorumluluğunu ve konumunu almanızı gerektirir. Alet Emniyeti Yönetmeliği kapsamı haricen olan alet ve teçhizatlar; gösteri parklarında kullanılan özel makineler özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makineler, ateşli silahlar dahil elde etmek üzere her türlü tabanca, tarım ve orman traktörleri, yarış amaçlı motorlu taşıtlar, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları, denizde hareket eden tekneler ve üzerine monte edilmiş makineler askeri ya da polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve üretim edilmiş makineler, laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici dilekçe için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makineler, maden kuyusu asansörleri, sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makineler, evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, data teknolojisi cihazları, tipik ofis makineleri, hain gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleridir. Makineler için CE belgesi alma İmalatçı; makinesinin mevzuat kapsamında olduğuna kanaat getirdiğinde, yönetmeliğin EK4 kısmında (piyasada tehlikeli grup makineler olarak adlandırılan) sınıfa girip girmediğini denetleme etmelidir. Türkiye’de üretimi yapılan makine gruplarına tarafından, EK4 kapsamına giren ürünler çoğunlukla, manuel doldurma boşaltma özelliğine sahip, ahşap işleme tezgahları ve presler, taşıt servis liftleri, merdivenli itfaiye araçları, 3 metreden yüksek çalışan sepetli meslek  platformları, cephe asansörleri, plastik ve kauçuk enjeksiyon tezgahları, el ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonlarıdır. Detaylı  EK4 kapsamını cihaz emniyeti yönetmeliğinden incelenebilir.  İmalatçı makineyi piyasaya talep etmeden önce; Yönetmelikte  yer alan ilgili esas sıhhat ve emniyet kurallarını temin etmek Teknik dosyayı aranje etmek, AT Uyma Beyanını makineye uygun bir şekilde aranje etmek, ?CE? intibak işaretini makineye iliştirmek zorundadır. Eğer makine yönetmeliğin EK4 kapsamında ise adaptasyon değerleme için 3 bambaşka usul  mevcuttur. Makineler için deklarasyon (uyarlama beyanı) Piyasaya  talep edilen, mevzuat kapsamındaki bütün makineler için üretici “uygunluk beyanı” piyasada self deklarasyon, üretici deklarasyonu olarak adlandırılan beyanı yayınlamak zorundadır.   Bu ifade, sadece piyasaya talep edildiği durumdaki makineye aittir ve sonra ek edilen aksamı veya son kullanıcı tarafından sonradan yapılacak işlemleri kapsamaz. CE belgesi teknik dosya Teknik dosya makinenin kimliğidir. Herhangi bir kaza durumunda, bilirkişinin dava sürecinde taleplerinden biridir. Teknik dosya ayrıntılarıyla imalatçı sorumluluğunda ve üretim tarihinden itibaren 10 sene süreyle saklama zorunluluğu vardır. Teknik dosya, makinenin  yönetmeliğin gerekleriyle yerinde olduğunu göstermelidir. Teknik dosya Türkçe veya yetkili kuruluşun ve uyarlama değer biçme kuruluşunun uygun göreceği bir kalabalık dilinde hazırlanmalıdır.Kullanma ve bakım kılavuzunun makinenin gideceği ülkenin diline çevrilmesi gerekmektedir. Teknik dosya, makinenin üretimi tarihini, veya seri üretim halinde, son ünitenin üretim tarihini peşine düşüp takip eden en az 10 yıl boyunca, Bakanlığın denetimine hazırlanmış tutulmalıdır. Piyasa gözetimi Türkiye?de sanayi bakanlığının sorumluluğundadır.  Denetmenler teknik dokümantasyon ve makinenin yönetmeliğin temel gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrolü gerçekleştirmektedir.   Yetkili milli kuruluşların gerekçeli talebine karşılık olarak teknik dosyanın sunulmaması, laf konusu makinenin temel sağlık ve güvenlik gereklerine yerinde olmadığından şüphe etmek için tatmin edici sebep teşkil edebilir. Makinelerde CE belgesi için yapılan testler CE intibak değer biçme testleri Avrupa birliği teknik komisyonu tarafından yayınlanan yönerge ve bu direktiflere alt harmonize standartlar referans alınarak yapılmaktadır. Teknik komite kadar yayımlanmış ve yürürlükte olan 33 yönetmelik vardır. Bu direktiflerden 2006/42/BEYGIR Makina Emniyeti Yönetmeliği yüzden artı harmonize standart içerip, bu standartlar A, B ve C tipi edinmek üzere üç genel kategoride toplanmaktadır.C tipi standartlar ürüne özgü standartlar olup, mahsul ile ilgili bütün testler tek bir standart baz alınarak gerçekleştirilmektedir. Mesela EN 280, üç metreden yukarıya yükseltilebilen seyyar iş platformları için uygulanan alıcı standardı olup ürünün CE işaretlemesi ile ilgili bütün testler için bu standart referans alınır. Bu standart içeriğindeki en kayda değer testler ise platformun beyan yükü üzerindeki kapasite ile yüklenerek en fena alıştırma pozisyonunda yapılan dinamik ve statik tartma testleridir.B tipi standartlar ise makinaların genel tehlike gruplarına tarafından sınıflandırılmış olunup, müşteri standardı olmayan makinaların bütün özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenen aniden pozitif standartdan yararlanılıp testleri gerçekleştirilmektedir. Bu standartların en sık olarak kullanılanlarından başlıcaları şunlardır.EN 60204-1 Makinelerin elektrik donanımı ile ilgili terminal kodlamaları, kablo renkleri, dikkat etiketleri, topraklama sürekliliği, yüksek gerilim testi gibi deneme içerikleri ve buna aynı bir fazla elektriksel veriyi barındıran genel bir standarttır.EN ISO 12100 Makina tasarımına bağlı risk değerlendirmesinin yapıldığı ve belirlenen risk grubuna tarafından önlemlerin alınmasına muavin olan olmazsa olmaz standartlardandır. Her makine üreticisin üretmiş olduğu yeni mahsul ailesi için yapması gereken tehlike analizi yöntemini bu standart barındırır.EN ISO 13849-1 kumanda sistemlerinin makinanın tasarımı, operatör müdahale derecesi, çevresel koşullar gibi gibi faktörler göz önünde bulundurularak standart içeriğinde belirtilen kategori sınıfının belirlendiği ve bu sınıfa göre emniyet kompanentlerinin seçildiği bir standarttır.EN 13857 ve EN 349 makinelerde riskli bölgelere erişimi mümkün kılmayacak şekilde kol, bacak, parmak mesafelerinin makinaya olan minimum ölçüleri ve bu ölçülerdeki açı aralıklarını belirlemede kullanılan standartlardır.EN 13850 ivedi durdurma butonun rengi, konumu, reaksiyon süresi, bağlantı şekli gibi bilgileri içerir. Burada en kayda değer durum bu butonun acil erteleme amacı dışarıda kullanılmaması ve sistemin bitmiş aktif konuma gelmesi için butonun eski haline getirilip sistemin resetlenmesi gerektiğidir.EN ISO 4414 ve EN ISO 4413 cihaz üstünde kullanılan pnömatik, hidrolik akışkan sistemlerinin tasarımı ve güvenliği ile ilgili kuralları taşıyan bir öteki standartlar dizisidir.Bu talimat ya da öteki direktiflerin dahilinde aynı bir fazla standart teknolojideki gelişmelere bacak uyduracak şekilde revizyona uğramakta veya yeni standartlar direktiflerin kapsamlarında yerlerini almaktadır.Tüm bu yönerge ve standartların güncelliğini Avrupa Birliği komisyonunun sitesinden peşine düşüp takip edebilir ve ülkelerin standartizasyon kuruluşlarının web sitelerinden satın alınabilir. Makinelerde CE belgesi için yapılan testler nelerdir? Makineler için deklarasyon (uyma beyanı) nasıl hazırlanır? Makinelerde CE belgesi nasıl alınır? Makinelerde CE belgesi teknik dosyası nasıl hazırlanır?Bir önceki yazımız olan Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma başlıklı makalemizde belge, mesleki yeterlilik ve mesleki yeterlilik belgesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.