Genel Blog

Matematikte Bölme

230

Matematikte Bölme

Bölme ile ilgili ilk kez bir genel kuralımız vardır. Matematikte bölme işleminde, Bölünen, Bölen, Birim ve Kalan ilişkisine ait kuralları mutlaka bilmeniz gerekir. Bu kuralı en kolay şu şekilde özetleyebiliriz: Bölünen=BölenxBölüm+Kalan Basit bir örnek atamak icabında, 19/4=4’tür, Kalan ise 3’tür. Buna kadar 19=4×4+3 eder.  Bizim burada belli başlı konumuz ise kalan < bölen ilişkisidir. Kalan sayısı defalarca bölen sayısından küçüktür. Eşittir olma imkanı yoktur. Mutlaka minik olur. Kalan 0 ise, rakam bütün bölünmüştür demektir. Bu da kalansız bölme işlemidir.  Bizim uyarı edeceğimiz nokta, kalan, yani agnostik olarak verilmiş N'li ifadenin bölen ifadesinden minik olması gerekeceğidir. Buna göre, örnek verdiğimiz işlemden yola çıkarsak, her halükarda N<4'tür.  Kalan bölümden küçük ise, bölen ile bölüm yer değiştirirse kalan değişmez.  Kalan bölenden küçük olmak zorundadır dedik. Her zaman odaklanacağımız nokta kalan ile bölen ilişkisidir. Kalan N, X veya Y olarak verilebilir, her halükarda bilinmez olan Nİşin bundan sonrası biraz tahmin kısmına girer. Kalan'a sayılar vererek, Bölen'den mutlaka küçük çıkartmamız gerekiyor. 19'un 4'e bölümünden de görebileceğimiz gibi, kalan 3, bölen 4'ten küçük çıkmıştır. Eğer kalan bölene eşit veya büyük çıksaydı, bölme işlemi bir satır daha devam edecekti. Matematikte bölme işlemi yapmaMatematikte bölme işlemini şu şekilde açıklayabiliriz: Bir sayının diğer sayı içinde kaç kere olduğunu araştırma işlemine bölme işlemi denir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir: Bir bölme işlemini yapabilmeniz için çarpım tablosunu ezbere bilmeniz gerekir. Böleceğimiz sayıya bölünen sayı denir. Bir de böldüğümüz sayı vardır; bu da bölen olarak geçer. Bir sayıyı böldüğümüz zaman çıkan sayıya da bölüm adı verilir. Bölme işlemi kalanlı olduysa, kalan sayıya da kalan denir. Kalan 0 da olabilir, 1,2,3 gibi sayılar da olabilir. Bunu bir örnekle göstermek gerekirse, 17'yi 5'e bölelim. Bunun için 17'nin içinde 5'in kaç kere olduğunu bilmemiz gerekir. Çarpım tablosunu ezbere bilmeniz gerekir ki, bu işlemi rahatlıkla yapabilin. Çünkü, çarpım tablosunu ezbere bilirsek, tabloya göre 17'ye en yakın sayıyı bilebiliriz. Örneğin, 5'i 3 ile çarptığımızda 15 eder. 4 ile çarparsak ise 20 eder. Geçen sayıyı eliyoruz. Ama biz 5'i değil, 3'ü istiyoruz. 3 kere 5, 15. 15'i yazdık altına. 17'den 15'i çıkardığımızda kalan 2 olur. Buna göre 17'nin 5'e bölümünde bölüm 3, kalan 2'dir. Bölme işleminde şunları mutlaka bilmek gerekir:- Çarpım tablosu- Bölünen=BölenxBölüm+Kalan ilişkisi.- Kalan- Kalan bölümden küçük ise bölen ile bölüm yer değiştirirse kalan değişmez.Matematikte bölme kurallarıBölme işlemi yapabilmek için öncelikle çarpım tablosunu ezbere bilmek gerekir. Bir diğer önemli konu ise kuralları anlayabilmek, matematikte işlem yapabilmek için isimleri de bilmemiz gerekir. 1. kural: Bölünen=BölenxBölüm+Kalan ilişkisiBasit bir örnek vermek gerekirse, 19'ü 4'e böldüğümüzde, öncelikle çarpım tablosuna göre 19'a en yakın sayıyı bulmamız gerekir. 4 kere 4 16, 4 kere 5 20 olduğuna göre, bizim bu işlemde bölünenden büyük olan sayıyı dışarıda tutmalıyız. Buna göre 4 kere 4=16 üzerinden ilerlememiz gerekir. İşleme devam edelim, 19'un içinde 4, 4 kere. 4x4=16. 16'ya ulaştıktan sonra, 19'dan 16'yı çıkardığımızda kalan 3 ise, bu bölme işleminin kalanı 3, bölümü 4'tür. Formule etmemiz gerekirse: 19=4x4+3 çıkar. 2. kural: Kalanölen>Buna kadar, bir bölme işlemi bittiği zaman, tekrar tekrar kalan sayısı bölen sayısından ufak olmalıdır. Kalan, bölenden küçükse bu bölme işlemi bitmiştir ve doğru bir işlemdir.Kalan, bir önceki kolay örneğimizden yola çıkarsak, 19/4=4, kalan 3’tü ve bölenden küçüktü. Bölen ile benzer yani eşit ise bölme işlemi yarım kalmış demektir. bir defa daha ekleme yaptığımızda bu durumda kalansız, yani bütün bölme işlemi olurdu ve kalan 0 çıkardı. Çünkü bölen ile bölüm eşitse, kalan tekrar tekrar 0 olur. Ama burada da kalan yeniden bölenden küçüktür. Çünkü 0 küçüktür 4’ten (0<4) - Kalansız bölme örneği: 20/4:5 (kalan 0)3. kural: Kalan bölümden küçük ise bölen ile bölüm yer değiştirirse kalan değişmez.Matematikte tam bölünebilme kurallarıMatematikte tam bölünebilme, kalanın olmadığı, yani kalanın 0 olduğu anlamındadır. Tam bölünebilme kurallarını öğrenmek için UZMANTV videomuzu izleyin. ölenölen>ölen’dir. Matematikte bölme işlemi nasıl yapılır? Matematikte bölen kalan ilişkisi nedir? Matematikte bütün bölünebilme kuralları nelerdir? Matematikte bölme kuralları nelerdir?Yoruma kapalı.