Genel Blog

Mescid- Aksa (Beytül Makdis) Tarihi

137

Mescid- Aksa (Beytül Makdis) Tarihi

Yüzakı dergisinin 189. sayısı artık. Yüzakı dergisinin Teşrinisani 2020 sayısı Helâl ve Haram Dairesinde “Mektup ve Sünnet’i İhyâ” kapağıyla yayınlandı.

Helâl ve Haram Dairesinde “Betik ve Sünnet’i İhyâ” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 189. sayısı şu şekilde sunma edildi.

HELÂL VE HARAM DAİRESİNDE “KİTAP VE SÜNNET’İ İHY”

Aylardır dersimiz:

Keyiflendirmek…

Hayatı destek olmak, ihyâ almak.

Iş, hayat-memat meselesi olunca, seçkin şey ayrıntı oluyor çünkü.

Düzey’ân ve Sünnet’in gayesi dahi doğrusu sahn yöneltmek.

“Lan îmân edenler! Hayat veren esaslara sizi çağırdığı antlaşma, Allah ve Rasûlü’ne icâbet edin!..” (halk-Enfâl, 24)

Kitap Düzem’ân…

Sünnet, o Düzey’ân’ı getiren Rasûl’ün önceki vasıtasız genişlik tam tatbikatı…

Anca hayat veriyor kim, şayet zarûrette kalınırsa, kişi esaslarını bile yumuşatacak ruhsatlar tanıyor. Tamam, nerede ve ne kadar? Ölçülere ilgi edilmez ve tercihler bilcümle dünyadan yana yapılırsa, şu fânî hayata az buçuk elan geçim ve sevimli vereceğim derken, âhireti çivilemek tehlikesi var.

Bu sebeple başlığımız: Helâl ve Haram Dairesinde “Kitap ve Sünnet’i İhyâ”

Hadislerde müjdeler var:

“Kim benim sünnetimi ihyâ ederse beni sevmiş olur. Beni seven da cennette benimle beraber evet.” (Tirmizî, İlim, 39)

“Ümmetimin fesâdı bir zamanlar sünnetime sarılana şehid sevâbı vardır.” (Taberânî, Evsat, V/315)

Genel Nişane Yönetmenimiz M. Mualla EŞMELİ; Düzey’ân ve Sünnet’in ihyâsını, onlardan süzülen «hudûdullâh»a riâyet mefhumu etrafında ortaya koydu. Allâh’ın koyduğu sınırlara riâyetin behişt rotası, riâyetsizliğin ise cehennem rotası olduğunu vurguladı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «İslâm’bile Zarûretler» antetli makalesinde, İslâm’birlikte dîni, canı, malı, nesli ve aklı koruma etmenin esaslarına temas etti.

Kıssalardan bu ayki hissemiz «Habîb-i Neccâr» oldu. Onun deklarasyon ve irşâdın vecd ve istiğrâkı zarfında bizlere verdiği dersler var…

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, sakıncalı şeyleri mubah hâle getiren zarûretin fıkhî esaslarını misallerle ortaya koydu.

Nesli sahabet için alınması gereken tedbirler, kültürümüzü yaşatmamız için gereken adımlar…

Yükselen eskimemiş İslâmofobi ve Ebû Leheb’mağara ve haçlıların yeni sürümlerine gerekli cevaplar verildi. Azerbaycan’ın doğru ve muhteşem Karabağ mücadelesine selâmlar verildi.

Geçtiğimiz kamer kaybettiğimiz Ahmet ZİYLAN’ın hâtırasını şiirlerle, tâziyelerle ve öz nasihatleriyle yaşatmaya çalıştık. Fakat o esas, eserleriyle yaşayacak.

Tıp ilmi, anbean ölüp ölüp dirildiğimizi söylüyor. Hücrelerimiz ölüyor; yenileri inşâ ve ihyâ oluyor. Kültürler ve toplumlar bile böyle. Ölümler tabiî… Hesabına yenileri gelmezse, aha o ant ihyâ değil çürüme ve tükenme başlar.

İhyâ edeceğiz. Pusula ve Sünnet’i…

Bizi biz işleyen ne varsa temas şeyi…

Ayrıntılı vukuf yuzaki.com’de.

Yoruma kapalı.