Genel Blog

Mescid-i Haram Hakkında Kısaca Bilgi

153

Mescid-i Haram Hakkında Kısaca Bilgi

Yüzakı dergisinin 190. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Açıklık 2020 sayısı “Soy Tasavvuf: Sunma-ı Eğin Değil Sunma-ı Hâldir” kapağıyla yayınlandı.

“Üs Islam Gizemciliği Sunma-ı Beden Değil En-ı Hâldir” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 190. sayısı şu şekilde sunma edildi.

ASIL TASAVVUF

Zamanın reîsülkurrâsı rahmetli Abdurrahman Gürses Hocaefendi, hacca gitmiştir. O yıllarda İslâm âleminin mütenevvi yerlerinden gelen anılmış hâfızlara Mescid-i Harâm’üstelik Düzey’ân kıraat imkânı verildiğini bilici şahıslar, hocaefendiye bunu öneri ederler. Merhumun ise cevabı şöyle olur:

“Tığ buraya yeryüzü-ı muamele etmeye geldik, sunma-ı sırt etmeye gelmedik.”

Düzey’ân Tanrı kelâmı. Onu okuyan esasta o kelâma çabucak sesiyle çalışmak vazifesinde. Fakat nefs, gelişigüzel şeyde kendine tıpkısı pay çıkarabilir. Yeryüzü ulvî, genişlik lâhûtî ve genişlik mânevî tıpkı vazifenin üstelik içine, kibir, riyâ ve enâniyet üzere aynı fesat karıştırabilir.

Gece-i Arûs cihetiyle tasavvufla bağlantılı gördüğümüz Mesafe ayında tasavvufu; «Nedir? Ne değildir?» muhasebesiyle ele almak murâdımız.

Kaynak tasavvuf arz-ı vücut değil en-ı hâldir.

Çünkü asil tasavvuf, nefse muhalefettir. Nefs ise yer-ı beden süresince çıkışmak lazım; arz-ı hâlin hiçliğine, mahviyetine ve tevâzuuna örtünmek istemez.

Nesep islam gizemciliği sunu-ı vücut değil arz-ı hâldir.

Zira kök islam gizemciliği; yaşayıştır, hâl ilmidir, ameller ise ancak ihlâs ile değerli olur. İhlâs kalplerdedir, kalpler bile kullara beklenmeyen. Dolayısıyla; tasavvuf kadar ayrımsız mânevî deryâda, genişlik-ı endâm edebilecek hiçbir şey yoktur. Temas öz fakat Hakk’a yeryüzü olunmaktadır.

Zikir halkaları; görüntüsüyle film dekoru ve sesiyle mûsıkî fonu ve hattâ halk bilimsel aynı raks figürü hâline geldiyse, semâ ayrımsız dernek gösterisi, hattâ semâzen bibloları tıpkı vitrin süsü ve hediyelik yük malzemesi olduysa, bu vadide alârm zilleri çoktan çalmaya başlamış demektir. Rengârenk kıyafetler, kisveler, üst üste bindirilmiş unvanlar, pâyeler, aynı bile üzerine aut dünyanın diline dolanan siyâsî, iktisâdî sömürme söylentileri… Tasavvuf bu değil.

Tasavvuf, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve ashâbının o derûnî, o fedâkâr, samimî yaşayışları… Allâh’a en-ı hâlleri…

Genel Kitap Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; sunma-ı endâmın biberli âkıbetine Kārûn’u benzeri verdi. Arz-ı hâlin çerçevesini âyet ve hadislerle ortaya koydu.

Günahsızlık, meydanlık ve peçe kaidelerini; ahlâkî salgınların çaresi yerine yeniden yorumladı.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; «Seviye’ânî Tâlimatlar»de, «İslâm’dahi Takvâ Hayatı» mevzuunu, tasavvufun ne olup olmadığı üzerinden kaleme aldı.

Kıssalardan hisselerde; paranın, vürut istikametini gösteren sırlı azimet kaderine dair infak ve tasadduk kıssaları var. Bakalım sadakalar elbette kendini sunma ediyor!..

Mürşid-i ağır ihtiyacı; bugün hangi mentörler, sahn koçları ve gurularla tatmin edilmeye çalışılıyor? Topluluk olmanın fıkhı nedir? Çizgi dışına yani sırât-ı müstakîmin uzağına savrulma belirtileri nelerdir? Tasavvuf mektepleri dışında, zikrullah ibâdetini bihakkın gerçekleştirme yolu var mı?

Dosyamızda müstevli hastalıkla mücadelenin ciddi geçtiği kış aylarında, içimizi ferahlatması namına «ümit aşısı» de var. Tevekkülün, firâsetin ve mâneviyâtın gelecek namına kaygıları izâle fail, korkuları izole eden ümit aşısı…

Eşsiz insanlar aramızdan hepyek ayrılıyor. Amelleriyle Hak Teâlâ’ya en olunmaya gidiyorlar. Nebevî tavsiyeye imtisâlen hayattayken övmediklerimizi gıyaplarında gerçekten anlatmalıyız kim, kalanlara selâm olsun ve hâlleriyle emsal olsunlar.

Yıl sonu muhasebesi, güncel mevzulara şairâne dokunuşlar ve şiirlerde sunma-ı hâlimiz…

Dergiyi temin etmek amacıyla tıklayın!

Yoruma kapalı.