Genel Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma

38

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Tatminkarlık Kurumu Kanununda önemli şartların değişmesi yapıldı.  Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri kuşkusuz alıştırma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren doküman zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna kadar; “Güvenli Olmayan ve fazla güvenli olmayan işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirli mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara kadar Mesleki Tatminkarlık Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”, buna kadar mesleki tatminkarlık belgesi almak gerekli ışık halkası gelmiştir. Yani artık bir kaynakçı, asansör montajcısı, aşçı, betoncu veya elektrik tesisatçısının mesleğini yapabilmesi için mesleki tatminkarlık belgesi sahibi olması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu birincil beyanname ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır, şimdi bu rakam artmıştır ve MYK Mesleki Tatminkarlık Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.  5544 sayılı MYK Kanunun 2. maddesinde belirtildiği üzere tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en düşük lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe antre şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu?nun kapsamı dışındadır ve bu meslekler haricindeki bütün meslekler MYK kanunu dahilinde yer almaktadır. Szutest’in mesleki tatminkarlık alanındaki çalışmaları nelerdir? SZUTEST, Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurularını gerçekleştirmiş ve ilgili yoklama aşamalarını tamamlamıştır. Onaylanması ile birlikte Asansör Bakım Onarımcısı, Elektrik Pano Montajcısı, Elektrik Tesisatçısı, Alüminyum Kaynakçısı, Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı ve Çelik Kaynakçısı alanlarında personel belgelendirme faaliyetlerine başlayacaktır. Kanuna göre; “Güvenli Olmayan ve fazla güvenli olmayan işlerden olup, Mesleki Tatminkarlık Kurumu göre standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12  ay daha sonra Mesleki Tatminkarlık Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara kadar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” MYK’nın kanunundaki esas kasıt, mesleklerin yetkin kişiler göre yapılmasını sağlamaktır. milli iş standartları, bireylerin mesleğini icra edebilmesi için gerekli veri, hüner, söylev ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta, bir öteki açıklama ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır. Bu sayede iş standartları, ilgili meslekte istihdam edilen bireylerden iş piyasasının istek ettiği nitelikleri tanımlamaya imkân sağlamaktadır. Bu anlamda Szutest de, intibak değerlendirme anonim şirketi olarak olarak başvurusu küskün bütün firmalara/kişilere coğrafi konumuna, büyüklüğüne ve aza olduğu dernek veya teşekküllere bakılmaksızın her koşulda eşit ve objektif olarak muamele etmeyi taahhüt ederek, ilgili mesleklerin adaptasyon kriterleri doğrultusunda mesleki yeterlilik sınav prosedürlerini yayınlamıştır.  Mesleki tatminkarlık belgesinin birey ve kuruluşlara faydaları nelerdir? Başta esas maksat, mesleklerin yetkin kişiler kadar yapılmasını sağlamaktır. Eğitim ile meslek yaşamının özellik talepleri aralarında fonksiyonel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının meslek gücüne karşın mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı maddesi sağlayacağı ulusal iş standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır. Yine eğitim dünyası da, amaçlarından birisi olan nitelikli meslek gücünün yetiştirilmesini bu sistem doğruca etkili ve elastik bir şekilde gerçekleştirecektir.  Bu sistemin en dinç yönlerinden birisi, yaşam boyu öğrenme anlayışını kabul etmesidir. Bu kapsamda herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri edinen bireyleri sahip oldukları becerileri belgelendirmeleri, bireylere ayrı meslekler ya da sektörler aralarında yatay ve dikey geçişleri sağlaması, bulunduğu sektörde ve icra ettiği meslekte ortaya meydana çıkan yeni gelişmeleri esnek bir şekilde mesleğine yansıtabilmesi ve bunu belgelendirebilmesi gibi imkanlar bu sistem bir uçtan bir uca olası olacaktır.  Milli iş standartları, bireylerin mesleğini icra edebilmesi için gerekli data, maharet, konuşma ve tutumların neler olduğunu tanımlamakta, bir öteki açıklama ile mesleklerin profilini ortaya koymaktadır.  Bu sayede iş standartları, ilgili meslekte istihdam edilen bireylerden meslek piyasasının talep ettiği nitelikleri tanımlamaya imkan sağlamaktadır. meslek piyasasında faaliyet belirten kuruluşlara insan kaynakları yönetim süreçlerinde (devir tanımlarının oluşturulması, personel seçiminin yapılması, eğitim, performans değerlendirme, meslek değer biçme vb.) kullanabilmeleri açısından önemli girdi sağlamaktadır. Szutest gibi, MYK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan belgeler ulusal ve milletlerarası düzeyde kıyaslanabilir, sistem kadar hayat boyu öğrenme desteklenir.  Mesleki Tatminkarlık Belgesi nedir? Szutest’in mesleki tatminkarlık alanındaki çalışmaları nelerdir? Mesleki yeterlilik belgesinin kişi ve kuruluşlara faydaları nelerdir?Bir önceki yazımız olan İş Ekipmanlarında Periyodik Muayene başlıklı makalemizde fenni muayene, iş makinaları ve iş makinası hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.