Genel Blog

Mide-Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Şekli

165

Mide-Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Tedavi Şekli

Göden ve sindirim aygıtı hastalıkları
Helicobakter adlı ayrımsız bakterinin, ağrı kesici ilaçların, falsolu beslenme alışkanlıklarının bu hastalıkların ortaya çıkışında yetişkin fiyaka oynadığı düşünülüyor. Göden bağırsak hastalıklarıyla ilişkin şikayetler hastanelere arz majör referans nedenleri ortada. Şişli Etfal Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Doç.Dr. Levent Fazilet, öncelikle gastrit, nedenleri. görülme sıklığıkonusunda bilgiler verdi: “Son zamanlarda görülme sıklığında tıpkı artıştan laf etmek mümkün. Özellikle çöz hastalıklarında çoğalma artık söz konusu. Bunun sebebi de özellikle mütekâmil ülkelerdeki kefaret alışkanlıklarından. Lifsiz gıdalarla beslenme zımnında iç hastalıklarında artım var. Göden hastalıkları yönünden baktığımızda ise helicobacter ünlü bakterinin serencam 20 yılda keşfedilmiş olması ve onun göden hastalıklarındaki öneminin anlaşılması. Antrparantez umum dünyada yüce benzeri mesele olan ağrı kesici ilaçların kullanımının artması. Yaşamın uzamasıyla bu ilaçları kullanan insan sayısının artması nedeniyle bu problemlerde tıpkısı çoğalma var diyebiliriz.
GASTRİT Doç.Dr. Yiğitlik, gastrit konusunda ise şunları söyledi: “Gastrit, ezcümle mideyi koruyucu mukozanın iltihaplanması olayı. Gastrit ve ülseri anlatmadan ilk mideyi esirgeyici ve saldıran faktörleri varsaymak lazım. Zira ikisinin bile esasta tanımlanması orada hafi. Çünkü midenin tıpkı mukus salgısı var, ayrımsız göze yapısı var, kendini koruyan bir hücre yapısı… Tıpkı bando somotostatin, prostogiraldin denen, mideyi koruyucu faktörler var. Bunlar tıpkı topluluk

hormonlar ve yağ asitleri. Bu koruyucu faktörlerle işkembe gerçekte gıdaları sindiriyor. Mesela hitit sindiren göden bile bu asit salgısına karşın kendinde normalde tıpkı şey olmuyor. Amma aynı yandan dahi bu koruyucu faktörlerin yanı sıra mideye ve sindirim sistemine saldırabilen faktörler. Bunlar asit salgısının artması. Onun dışında helicobakter denilen bakteri ve analjezik ilaçlar. İşte gastritle karha olayındaki oluş burada saklı. Siz, eğer bu koruyucu faktörleri bozarsanız, saldırgan faktörleri arttırırsanız emraz başlıyor. Öncelikle iltihap, gastrit olayı başlayabiliyor. Arada Bir da karha olabiliyor.” Doç.Dr. Fazilet, şöyle devam etti: “Bu bağımlı kişinin kalıtım bilimi yapısı ve bulunduğu çevresel şartlar, stres faktörüyle birleşip hangi hastalık tablosunun karşımıza çıkacağı ortaya çıkıyor. Yani, şahsi özelliklerle bu arada, bu salgırgan ve yardımcı faktörler arasındaki abra bozuluyor. Ve ona bakarak hastalıklar çıkabiliyor. Öncelikle gastritten bahsedelim. Gastrit, gerçekten bizim toplumda insanlara sorsanız 10 kişiden 6’sının, 7’sinin başkaca yarısının yahut daha fazlasının gastritim var dediğini duyarız. Hakikaten bunların majör tıpkısı kısmı bile gastrit cins ama tıpkısı şeyi vurgulamak geçişsiz. Gastrit tanısı mefsuh aynı tanımdır. Yani, midede zerre alınıp, mikroskop altında incelenip verilen bire bir tanıdır. Yoksa rastgele gastrit demenin gastrit olmadığını bunların büyük aynı kısmı bile üzücü hazım olayı. Yani, midede tutku hissi cins, yemeklerden sonra dolgunluk hissi gibi. Yanmalar mümkün, gaz hissi olabilir, şişkinlik hissi türlü. arada bir ağıza kötü akarsu gelmesi, hele mideyle aşındırmak boru arasındaki kapak fonksiyonu bile bozuksa, buna ilave benzer. Hep bunların nedeni bire bir gastrit bile mümkün, aynı karha dahi kabil. Ayrıca tıpkısı kanserin başlangıcı dahi gibi. Bu ancak tetkiklerle adı konulabilen bire bir molekül… Takkadak muayeneyle tanısı konulabilecek aynı fehva değil.”
KARHA Ülser hastalığı ile bilgiler veren Doç.Dr. Erdem, “20. çağ ülser üstüne, hele akıbet 30 yılı, haddinden fazla eke gelişmeler oldu” diye bitmeme etti: “Bu balaban gelişmeler da karha hastalığının tedavisinde bize haddinden fazla iri silahlar verdi. Ülser, biraz geçmiş bahsettiğim şikayetlerde, ayrımsız karha hastasında genelde mutat şeklinde, günümüzde çıktı alışılmış şekilleri çokça göremiyoruz, çokça değişik ilaçlar kullanılıyor. Ama alışılmış şeklinde az buçuk ilk bahsettiğim dispepsi dediğimiz şikayetlere dert arttırma tamam. Dert, alelhusus epigastrium dediğimiz karnın iç itidalli bölgesindedir. Ve bu veca atakları açlıkla olabilir. Ara Sıra yemekten bodur müddet sonradan kabil, işkembe veya onikiparmak bağırsağında ülserin olmasına göre. Ve bu veca geceleyin uykudan uyandırır. Bu bizim için çokça cesim. Uykudan uyandıran tıpkı veca ve dispepsi dediğimiz o şikayetlerle beraber varsa, ülseri da haddinden fazla düşünmemiz lazım. Karha üzere akıbet 30 yılda haddinden fazla majör gelişmeler olduğunu söyledim. Belki 21. yüzyıl ülserin ortadan kaldırılacağı asır bile olanaklı.”
HELİCOBAKTERİ Helicobakter olayını, şikayetlerle uygun bağlamamak gerektiğini belirten Doç.Dr. Yiğitlik, Bu yanlış ayrımsız inanış. Yani, helicobakteri ortadan kaldırdım, benim şikayetlerim ortadan kalkmadı. Helicobakter, örneğin bir ülser hastasında bu bakteri varsa, biz, bu bakteriyi müstakil ortadan kaldırıyoruz. Hastalık kaldırıyoruz? Aynı, ülserin tedavisine katkısı var. İki, ülserin tekrarlamasını önlüyoruz. Ama bu hastamızın şikayetleri, şu tefehhüm gelmiyor. Helicobakteri var, onun amacıyla işkembe şikayetleri var. Müfit… Yani, bizim fonksiyonel dispepsi dediğimiz bir ekip var. Bunlarda helicobakteri otama edip etmeme hususu de tartışmalı. Onun için öncelikle bu helicobakterin olması dışında, hastamızda maslahat nedir, hangi tesbit edilmiş. Yani, karha mi var, gastrit mi var. Helicobakter otama edilince şikayetler ortadan kalkacak diyerek uygun münasebet yok. Ama altında yatan hastalık bilinirse, belki hastamızın nonülser dispepsi dediğimiz tıpkısı şikayeti var. O dispepsiyi azaltacak ilaçlarla beraber… Doç.Dr. Yiğitlik, şöyle devam etti: “Diyet konusu haddinden fazla kesinleşmemiş tıpkı bahis. Çünkü diyet konusunda şurası kullanmayın, şunu alın yönünde yapılan çalışmalarda ilmî veri yerine esasen bugüne büyüklüğünde akseptans edilen sunma majör öz sigara. Hastamız sigara kullanıyorsa, bırakacak. beraber zehir, yersiz gıdalara cebin kendisinin tesbit ettiği tıpkı sorun varsa, bunları azaltacak. Amma helicobakter pozitif belirtilerle birebir alışveriş namevcut.” Helicobakterinin yaygınlığı ile ilişik adına ise Doç.Dr. Fazilet, şu bilgileri verdi: “Türkiye ve Türkiye kabil gelişmekte olan ülkeler amacıyla haddinden fazla kebir aynı bakteri. Ayrımsız misil önemini vurgulamak için şurası terennüm etmek geçişsiz. 1994’te Acun Afiyet Örgütü, helicobakteri bir numara derecede kanserojen ilan etti. Yani, kansere illet olan bir etken. Ve bizim amacıyla önemini, bizim kadar gelişmekte olan ülkeler için önemi, toplumumuzda yoğun bulunuyor, helicobakter. Bizim yaptığımız icraat ve ülkemizdeki ayrı ayrı grupların yaptığı çalışmalarda, helicobakterle ilgilendiren tek şikayeti sıfır insanlarda da, bizde yüzdelik 78 zait. Batıyla karşılaştırıcı benzeri rakam vereyim. Örneğin batıda, gençlerde ve çocuklarda kerem yüzdelik 10, yüzde 20. Bizim toplumumuzda yüzde 50. Özellikle 50 yaşın üstünde batıda gelişmiş toplumlarda cirim yüzde 50’lilere çıkıyor. Bizlerde yüzde 80’lere, 90’lara çıkıyor. Onun amacıyla helicobakter pilori, mevki hijyen şartları sanitasyon şartlarından kaynaklanan nedenlerle yüksek oranda fazlalık. Bu hastalık makro. Mesela batıda 50 yaşın üzerinde insanların yarısında gastrit olduğu söyleniyor. Bizde henüz taze gastritler görme ihtimalimiz var. Zira bizde gailesiz popülasyonda helicobakter pilori var. Gastrit dahi helicobakterin rolü ortaya konuldu. Koca benzeri kol gastrit, helicobakter pilorinin rolü var. O bakımdan ülkemizde helicobakter olayı kebir tıpkı amil. Ve art sindirim aygıtı hastalıklarında yüce tıpkısı yeri var.”
GENETİK İLİŞKİ Işkembe ve çöz hastalıklarında genetik yapının önemi olduğunu belirten Doç.Dr. Fazilet, konuyla ilgili olarak devam etti: “Tek hastalık değil amma o faktörler ortamında genetik yapının dahi bu hastalıklara akla yatkın olması gerekiyor. Ailesinde bu türlü şikayetlerin olması, doğrusu sindirim sistemiyle ilgilendiren aynı problemin olabileceğini düşündürür.” Sigara konusuna bile değinen Doç.Dr. Yiğitlik, konuyla ilgilendiren kendisine söyle bitmeme etti: “Ailede bu karha hikayesi fazlaysa, onlarda henüz oldukça fertler helicobakteri fazlalık tesbit ediyoruz. Aynı da sigara. Deminden, ülserde ocak içerisinde önemini vurguladık, helicobakterin önemini vurguladık. Aynı dahi yapılan icraat göstermiş kim, sigara ülserin tedavisini güçleştiren, karha oluşumuna katkısı olan ayrımsız etmen. Öncelikle sigarayı bırakmakda üstünlük var. Ayrımsız topluluk günlük tedavilerle geçiştirirse, bu büyüklüğünde riziko faktörü olduğu amacıyla umulmadık çabucak ülserin komplikasyonları dediğimiz nezif ve delinme üzere problemlerle pestil karşımıza gelebilir.”
SOĞUK ALGINLIĞIYLA İLİŞKİSİ Doç.Dr. Erdem, “antipatik algınlığıyla şöyle ayrımsız iş benzer” diyerek başlayarak, şöyle devam etti: “Soğukalgınlığında bire bir topluluk analjezik, aspirin ve ayrımsız ilaçlar kullanılıyor kabil. Zeminde şayet hazım sistemiyle ilgilendiren tıpkısı mesele varsa, bu problemleri bilinmedik olan hastalığı, kullanılır ilaçlar ortaya çıkarıyor mümkün. Hakeza tıpkı alışveriş olabilir. Ara Sıra virütik olaylarda genel yerine bütün mukozalar etkilendiği gibi, sindirim sistemi mukozası etkilenebilir. Ve mukozanın olduğu rastgele yerde tıpkı topluluk şikayetler benzer. O dahi etkileyebilir, böyle tıpkı alışveriş de olanaklı.”
HATALI İLAÇ KULLANIMI Yanlış çare kullanımının takkadak Türkiye’ye başmaklık bir dava olmadığını, Amerika’de marketlerden alınabildiğini belirten Doç.Dr. Yiğitlik, şunları açıkladı: ” Umumi yerine dünyanın benzeri problemi bu. Amma ülkemizde de büyük benzeri sıkıntı. Deminden ayrımsız sefer iki konuyu iyi ayırdetmek geçişsiz. Aspirin, analjezik ilaçlar tıpkı topluluk hastalıklarda zaruri olduğu amacıyla var. Söz Temsili aspirinin son yıllarda hele çağ pıhtılaşmasına inhibütör etkisinden ufuk his hastalarında da makro kullanılıyor. Demincek, burada bizim söylediğimiz şu. Bu ilaçları yersiz kullanmayalım. Ayrımsız soğuk algınlığı var, başım ağrıdı. Serian bu soy analjezik kullanıp, inhilal yolu, bizim yolumuzda. Antrparantez birbirine verir insanlar. Bu yanlış… Benzeri öğün yersiz kullanmayacağız. İki, bu ilaçları dediğim nedenlerle kullanmamız gerekiyor. O antlaşma daha önceki tıpkısı ülsek hikayemiz var, henüz geçmiş geçirdiğimiz nezif şikayeti varsa. Veya arada bir tahammuz, yanma şikayetlerimiz varsa…. Ve böyle bire bir ilacı dahi kullanmamız gerekiyorsa, bunu mutlak tıpkı uzmana danışarak kullanacaksınız. Bu haddinden fazla kocaman.”
İNVAZİF SIFIR YÖNTEMLER Tek şikayeti olmayan hastada helicobakterin tespiti ile ilgili adına ise “umum dünya bunu tartışıyor diyen” Doç.Dr. Erdem, devam ediyor, “İnvazif dediğimiz aynı bando girişimle yapılan tetkik yöntemleri var. Bir de invazif sıfır yöntemler var. Şimdi hiçbir şikayeti sıfır kişide helicobakter piloriyi tarıyalım mı? Acun bunu tartışıyor. Maliyet kendisine bunun iktisadi olmadığı düşünülüyor. Fakat ailede amansız hastalık hikayesi varsa, bu taramayı kesinkes fethetmek lazım. Şimdi invazif olmayan formül nedir? Kanda antikor tayin edililiyor, helicobaktere cebin kanda bir taraması var. Ama tek şikayeti namevcut, hiçbir riziko faktörü yok, ben gittim kanda baktırdım, helicobakterim fazlalık, o ant bu mikrobu otama ederim fikri şu anda dünyada akseptans edilen tıpkısı düşünüm değil. Zira siz şayet o bakterinin, hastalık özne, çünkü suçları var, çor yapmayan suçları var. Onun amacıyla sadece kanda tesbit edilip, otama edilmesi henüz akseptans edilmiş ayrımsız düşünüm değil.” Doç.Dr. Fazilet, devam ediyor, “Onun dışında siz, ilaçlarla ortadan kaldırsanız dahi bakteriyi, kandaki tetkiklerde benzeri sene zait kalabiliyor. Bu formül onun amacıyla benzeri tarama testi adına, toplumda hangi büyüklüğünde var diye niteleyerek yapılabilir. Sonuç yıllarda ülkemizde da başladı; dışkıda helicibakter antijenini atama edebiliyoruz. Bunu alelhusus otama ettiğimiz hastalarda esasen gine iç görüm yapmamak için. Bilfarz karha tespit ettik endoskopide, sonraları bunun helicobakterini tayin ettik, tedavi ettik. Henüz sonraları tıpkısı daha endoskopiyle hastamızı yormamak üzere dışkıda tahliller yapılabilir. Bunlardan aynı tanesi kan testi. Ülkemizde elan yaygınlaşmadı. Üreli radyoaktif maddeler verilerek, bunun teneffüs havasında, karbondioksite dönüştürmesi ve nefesle bunun tayin edilmesine raci bir araştırma çeşidi… Bu üstelik noninzavif testi… Onun dışında bizim hastalıkla beraber olan kişilerde ise tetkiklerinde endoskopik muayene altın standarttır. Ve tabi kim bozulmuş muayene.”
İNCE BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI İnce bağırsaktaki tıkanma ile ilişkin adına ise Doç.Dr. Yiğitlik, şu bilgileri verdi: “İnce çöz tıkanıklığının alarm bulguları endoskopide ile tesbit edilir. Gıda tortusunun olması, elan geride etraflı bağırsak düzeyinde tıpkı tıkanmayı fail nedeni düşündürebilir. Bunun ayrı ayrı nedenleri var. Oradaki yapışıklıklara bağlı olanaklı, tıpkı tümöre sınırlı cins. Bu yapışıklığın nedenine bakarak bunun tekrarlayıp tekrarlamayacağını söylemek cins. Serbest burada yeri gelmişken, saptanan ülserlerde umumi adına, demincek 12 inç bağırsağında karha saptadığınız ahit yüzdelik 90-95 helicobakterle ilişkin. Amma midede karha saptanırsa farklı bir görüngü. Yüzdelik 75-80 belki helicobakterle ilişik gibi ama mergup analjezik ilaçlara tutkun olabileceği kabil, kimi zaman midedeki ülserlerin altında kanser hastalığı kabil. Onda başka bire bir sebep var. Midede ülser tespit edildiği zaman kesin biyopsi alırız. Bu, doğrusu mide ülseri mi, yoksa bu ülserin altında bambaşka aynı etmen var mı? Karha görünümlü benzeri tümör olmasından şüphelenilebilir.”
TESBİTİ “Günümüzde işkembe hastalıklarında genişlik kocaman tayin yöntemi; şimdi radyoloji vardı ama ışın bilimi sonuç yıllarda bize yeteri büyüklüğünde apotr olmuyor” diyerek sözlerine bitmeme fail Doç.Dr. Erdem, şöyle devam etti: “Zira endoskopi denen yöntemle, ucunda kamera kâin benzeri aletle, ağızdan girilerek, yemek borusu, göden ve 12 pus bağırsağı incelenebiliyor. Kesme tanılama yüzdelik 100’e yakın konulabilir. Bu bağımlı özne kişinin deneyimiyle üstelik alakadar ama aheste ellerde yüzdelik 100’e mümasil teşhis konulabilir. Zira bir zamanda elden yolmak değil, midenin içini giriyoruz, ilerliyoruz. Biyopsi bile alabiliyoruz zira bu istikşaf sırasında… Söz Misali gerektiğinde, muayene sırasında, aynı nezif varsa, söz gelişi ülserin arz yüce komplikasyonlarından biri dahi kanama. O kanamayı çabucak kanayan damarın etrafına uygun ilaçları vererek dondurabiliyoruz, kanamayı durdurabiliyoruz. Bu üstelik komplikasyonlarda dahi cerrahiye gerek kalmama imkanını bize yaratıyor. Haddinden Fazla yetişkin gelişmeler bağımlı, son yüzyılın akıbet çeyreğinde, sonuç 30 yılında olan çokça mefret gelişmeler.”
İLAÇLAR Hangi türlü ilaçların kullanıldığı üzerine ise Doç.Dr. Fazilet, “tıpkısı kat karha tedavisiyle karha olmayan tedavisi diyerek ayırdetmek lazım” diye başlıyor ve konuyla ait yerine şöyle bitmeme ediyor: “Demin, ülser varsa ve helicobakter pilori denen bakteriyi da belirleme etmişseniz. Aynı bile yanlış bire bir inanış var. Antibiyotik alıyorum, ülserim geçmiyor. Bu öyle benzeri öz değil. Antibiyotik burada takımda lüks kayran ilaçlar. Asiti azaltan çok güçlü ilaçlar var. Bunların yanına iki antibiyotik koyarak tedavi ediyoruz ülseri. Bu antibiyotikler tıpkısı hafta yahut 14 zaman asiti azaltan ilaçlarla kullanılıyor. Elan sonraları 4-6 hafta üstelik asit dekoder ilacımıza bitmeme ediyoruz. Bu tedavinin iki amacı var. Ayrımsız, ülseri yatırmak. İki, ülserin tekrarlamasını önlemektir. Söz Temsili, Türkiye’de çalışmalarımızda da gösterdik. Değişik çalışmaları bile var. Hasta ülser sebebi ile kanıyor. Amma bakteri tedavisi yapılmıyor. Ve aynı müddet sonraları yine oluyor kanaması. Halbuki bakteriyi ortadan kaldırdığınızda bu nezif riskini yüzdelik 2’lere 3’lere indiriyorsunuz. Ancak bakteriyi kaldırmazsanız, yüzde 50-60’larda yeniden nezif riskiniz efdal düzeyde. Haddinden Fazla kocaman bir konu. Doç.Dr. Erdem, bitmeme ediyor: “Onun dışında karha değilse, gastritse, burada kişinin kefaret alışkanlıklarını, namına dokuncalı olan gıdaları, kişiye göre değişebiliyor bu, koymak. Onun dışında gastrit amacıyla anti hamız tedavileri yutmak lazım. Yalnız, gastriti burada çok ongun vurgulamak lazım. Gastrit takkadak midenin iltihabı denen bigünah benzeri görüngü değil. Zira bu midenin iltihabı kendisine başlayıp, antlaşma süresince hamız salgılayan verilerin ortadan kaybolmasıyla o zeminde atrofi gelişiyor. Kriz ve elan sonraları çöz epitaline asimilasyon dediğimiz buut ve ondan sonradan kansere giden bir proses var. Bu hastaların takip edilmesi geçişsiz. Çünkü ailesinde işkembe kanseri olan kişilerde yapılan çalışmalarda atrofit gastrit oranı olmayan kişilere 20 tekmil çok tayin edilmiş.”
hamur http://www.ntvmsnbc.com

Kimlik endoskopi helicobakteri nedir? falsolu derman kullanımının sonuçları veca kesiciler göden rahatsızlığına bozukluk olur mu? göden rahatsızlığı kalıtım bilimi mi? karha karha hastalığı işkembe yanmasının nedenleri midedeki bombe Gastritin nedenleri Gastrit ve sebepleri Gastrit nedir? göden şikayetleri ülserin nedenleri işkembe hastalığının esas sebepleri nelerdir? Şişli Etfal Hastanesi eksper doktorları Doç.Dr. Uzun Fazilet göden ağrısına hangi ongun dirimlik? göden ağrısı işkembe ağrısının tedavisi göden ağrısının sebepleri mide gastritinin sebepleri

Yoruma kapalı.