Genel Blog

Muâz bin Cebel’in (r.a) Hıçkıra Hıçkıra Ağlamasının Sebebi

169

Muâz bin Cebel’in (r.a) Hıçkıra Hıçkıra Ağlamasının Sebebi

Umut birçok çeşittir? Peygamberimiz (s.a.v) rüyasında hoşlanmadığı aynı madde gören kimseye ne referans ediyor? Düş hakkında özen etmemiz gereken hususlar…

Kişinin gördüğü rüyalar veya namına anlatılan rüyaların muhtevâsına kapılarak, diğeri-i üzücü‘î aynı hususu kabullenmesi asla akla yatkın değildir.

Evvelâ hadîs-i şerifteki şu taksimat çok mühimdir:

“Umut üç kısımdır:

Birincisi sâlih umut olup Cenabıhak’fecir bire bir müjdedir;

İkincisi şeytanın verdiği içtinap etmek, (vehim) ve hüzündür;

Üçüncüsü dahi kişinin kendi kendine konuştuğu (sahne mahsûlü) şeylerdir.

RÜYASINDA HOŞLANMADIĞI BİR ŞEY GÖREN KİMSE NE YAPMALIDIR?

“Ki rüyasında hoşlanmadığı ayrımsız özdek görürse, onu başkalarına anlatmasın; derakap kalkıp namaz kılsın…” (Buhârî, Tâbîr, 26; Müslüman, Rüyâ, 6)

Tıpkı hadîs-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Sizden biriniz hoşlanmadığı tıpkı rüya görünce, sol tarafına üç kez tükürsün; şeytanın şerrinden üç posta Cenâb-ı Hakk’a sığınsın. «Taşlanmış şeytandan Allâh’a sığınırım.» desin. Yattığı taraftan öteki tarafa dönsün.” (Müslüman, Rüyâ, 5)

Rüyaların bu çeşitliliği cihetiyle, çok özen gerekir. Sâdık ve sâlih rüyaları, ancak ehli ifade edebilir ve kişinin iç dünyasını alâkadar edecek îkazlarda ve işaretlerde bulunabilir.

Rüya tabirinin tanrı vergisi / vehbî tıpkı yönü vardır. Bunu imam-dil cambazı hocamız Celâleddin ÖKTEN şöyle ifade fehamet:

“‒Henüz ilkin sırf dînî ilimlerle meşguliyet içindeyken rüyaları tabir husûsunda tıpkısı mazhariyet ortamında idim. Rabbim herhangi bir tabiri uygun kılıyordu. Fakat sonraki devirde tevhîd-i tedrîsat kanunu îcâbı hikmet derslerine birlikte girmeye sınırlanmış oldum. Maalesef bu meşguliyetin neticesinde benden bu rüya tabiri ilmi alındı, ondan sonraları bundan sonra yerinde benzeri anlatım yapamaz oldum.”

Ancak;

Unutulmamalıdır kim, dînimizin kaideleri Kur’ân ve Sünnet ile tayin ve tayin buyurulmuştur. On Paralık kimesne, gördüğünü iddiâ ettiği rüyalarıyla helâli haram, haramı helâl yapamaz. Şerîati değiştiremez.

Yemeden Içmeden peygamberlerin gördükleri umut, kendilerine gelen vahiy çeşitlerindendir.

Buna rağmen Hazret-i İbrahim; oğlu İsmail’i kurban ettiğini gördüğü rüyayı, üç defa tekrâren görünceye büyüklüğünde, onunla ishal etmekte çabuk etmemiştir.

Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, rüya ile insanları kandırabilecek kişilere cebin îkazen şöyle buyurmuştur:

“Yalanların en büyüğü, kişinin görmediği rüyayı gördüm demesidir.” (Buhârî, Tâbir, 45)

Hâsılı;

Bu yol öyle bire bir ilgi gerek ki;

Mâneviyat yolcusunun; velev kim, sürekli istikamette üstelik olsa amellerine istinaden, enâniyete ve tefâhura düşmemesi gerekir.

Soy: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Sene: 2020 Kamer: Mabeyin, Kopya: 190

Birçok Soy Düş Vardır? Kök Rüya Zahir Beliğ?

Yoruma kapalı.