Genel Blog

OKB-Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtiler

0 337

OKB takıntılı düşünce, fikir ve dürtülerle beraber davranışlara ve zihinsel eylemlere sebebiyet veren ruhsal bir hastalıklıtır.

OKB takıntılı düşünce, fikir ve dürtülerle beraber davranışlara ve zihinsel eylemlere sebebiyet veren ruhsal bir hastalıklıtır.

Obsesyon kişinin kendini düşünmekten, zihnine girmekten alıkoyamadığı, uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında zihne giren kişi tarafından mantık dışı olarak değerlendirilir yoğun sıkıntıya yani anksiyeteye neden olur.
Kompulsiyon ise obsesyonun sebebiyet verdiği yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak yada aza indirgemek niyetiyle yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.
OKB belirtileri toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılık gösterebilir.

Genel olarak OKB belirtileri

1) Kişinin bedenindeki, etrafındaki, kir, mikrop, toz gibi etmenleri; kimyasal maddeler, idrar, gaita(dışkı) ve diğer vücut sıvıları yoluyla bulaşacağına dair takıntıları ve bu takıntıyı gidermek için yaptıkları eylem ve davranışlardır. Burada obsesyon bulaşma korkusu, kompulsif ise temizliktir.

2) En sık görülen obsesyon ve kompulsiyonlardan biri ise kuşku obsesyonudur. Gaz ocağı, kapı kiliti gibi nesnelerin açık kalıp kalmadığından, ütü, düzleştirici gibi elektrikli aletlerin fişten çıkarılıp çıkarılmadığından kuşku duyar ve bunun önüne geçmek için ise tekrar tekrar kontrol etmek ister. Bu kuşku hayatın her yerinde etkisini gösterebilir.

3)Bazı insanlarda ise davranışların, söylemlerin insanlara rahatsızlık ya da elinde olmadan zarar vereceği şeklinde obsesyonlar olabilir

4)Bazı OKB’li hastalarda kendine, yaşamına vr toplumdaki yerine yakıştıramadığı halde cinsel içerikli obsesyonları bulunur.

5)Dini içerikli obsesyonlar ise dini inançlarını yoğun yaşayan insanların kendi inanç ve görüşünün tam karşıt düşünceler içerisine girmesi ve yoğun sıkıntı içerisinde hissetmesi ile olur.

6)Simetri ve düzen rahatsızlığı ile düzen takıntısı da gelişebilecek olağan obsesyonlardandır. Kişinin hayatında simetri ve düzen hakimdir.

7) Bazı hastalarda ise bazı eylemleri gerçekleştirmeden önce kendilerince önemsedikleri eşyaya dokunma gereksinimi duyar. Bu da bir çeşit dokunma obsesyonudur.

8)Sayma kompulsiyonları bazı OKB’li hastalarda ise günlük hayatta belirledikleri bir aktiviteyi belirli bir sayıda yapmazlarsa uğursuzluk getireceğine inanırlar.

9)Biriktirme ve sayma kompulsiyonları ise ilerde lazım olur düşüncesiyle kişinin bir şeyler saklaması ile ortaya çıkar.

OKB Nedenleri

•Genetik nedenler
•Beyin içindeki sinirsel iletimde önemli rol oynayan seratoninin işlevindeki bozukluklar OKB’ye sebep olabilir
•Çocukluk travmaları
•kuralcılık, mükemmelliyetçilik, titizlik gibi kişilik çeşitleri

OKB tedavisi ise ilaç yani seratonin takviyesi ile ya da Bilinçsel-davranışsal tedavi yani kişiye kaygı veren davranış ve düşüncelerle karşı karşıya gelmemek tekrarlayıcı davranışlara sebep olmasını engellemektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.