Genel Blog

Önlisans mezunu sağlıkçı farklı bir alanda lisans diploması alırsa tazminat oranı ne olur?

16

Önlisans mezunu sağlıkçı farklı bir alanda lisans diploması alırsa tazminat oranı ne olur?
Soru: … Bakanlığında önlisans mezunu kadrolu Baytar Sıhhat Teknikeri olarak çalışmaktayım bununla birlikte İktisat Fakültesi ile Ziraat Fakültesi Lisans mezunuyum. Özel hizmet tazminatım önlisans mezunları için belirlenen yüzde 90 oranı üzerinden ödenmektedir. Lisans mezunu sağlık durumu hizmetleri çalışanı olmam sebebiyle özel hizmet tazminat oranımın kararnameye göre 97 olması gerekir mi?

Yanıt: Devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatların dayanağını 657 sayılı Kanunun 152. maddesi oluşturmaktadır. Madde hükmünde ödenecek tazminatlar için üst limitler emin, bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları ile ödeme yöntem ve esaslarının Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır. 152. maddede Afiyet Hizmetleri Sınıfına dahil personelin tazminat oranları kadro unvanları ve öğrenim durumları dikkate alınarak yüzde 60 ila yüzde 215 arasında belirlenmiştir. Tazminat ödemesinde en yüksek devlet memuru aylığı olan 9500 X Katsayı baz alınmaktadır. Güncel katsayı olan 0,154461 rakamı başlıca alındığında en yüksek devlet memuru aylığı 1467 TL olup, bu tutara tabi ödeme kararnamesinde belirlenen oranların uygulanması sonucunda ödenecek tazminat tutarları belirlenmektedir.

657 sayılı Kanunun 152. maddesine dayalı olarak 2006 yılında yürürlüğe konulan ve ilave ve şansın dönmesi yapılarak her sene her yerde başvuru süresi uzatılan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II Sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinde Devlet memurlarına ödenecek özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.

Kararnamenin 4/e maddesinde, “Kurumların teknik ve afiyet hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimi bitirenlere, cetvellerde keza belirli istisnai durumlar hariç elde etmek üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) başlıca alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden nedeniyle zam ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

II Sayılı Cetvelin (F) Afiyet Hizmetleri bölümünün 6. esnasında ise mesleki yüksek tahsilli sağlık personelinden öğrenim süreleri en az dört sene olanlara 1-4. dereceler için yüzde 97, öteki dereceler için yüzde 94 oranı, öğrenim süreleri 4 yıldan eksik olanlara ise 1-4. dereceler için yüzde 90 öteki dereceler için yüzde 88 oranı belirlenmiştir. Bu oranlar atama yapılan kadrolara atanmak için gerekli öğrenim şartıyla ilgili olup, sonra üst öğrenimi bitirenleri kapsamamaktadır. Sonra sıhhat alanında üst öğrenim görenlere ödenecek tazminat tutarı Kararnamenin 4/e maddesinde düzenlenmiş olup, sağlıkla ilgili olmayan alanlarda üstteki öğrenim görenlere ise 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde yer bahşedilen “Sağlık Durumu Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üstteki öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.” hükmü gereğince bu üstteki öğrenim için her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.

neticede, sağlık alanında iki takvim yükseköğrenim görüp bu öğrenimle ihraz ettiği kadro unvanında tayin yapan memurun sağlıkla ilgili olmayan bir alanda lisans öğrenimi görmesi halinde özel hizmet tazminatı oranının değişmeyeceğini, bu personelin kadro derecesine göre yüzde 90 veya yüzde 88 oranında tazminat ödemesinden yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı? başlıklı makalemizde 375 khk ile kadroya geçen işçilerin sosyal hakları, ge?en ve kadroya hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.