Genel Blog

Peygamberimizin İltifatına Mazhar Olan Sahabi

150

Peygamberimizin İltifatına Mazhar Olan Sahabi

Peygamberimizin (s.a.v) iltifatına mazhar olan sahabi kimdir?

Cerîr ibn-i Abdullah (r.a) Yemen’deki Becîle kabilesinin reisiydi. Orada Mütedeyyin oldu ve hicretin 10. senesinde kabilesinden 150 kişiyle Medîne’ye geldiler. Cerîr (r.a) Medîne’ye yaklaşınca devesini çökertti. Heybesinden saf elbisesini çıkarıp giyindi, sonraları de Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) hutbe okurlarken Mescid-i Nebevî’ye girdi. Cerîr gönül girince ashâb-ı kirâm ona dikkatle bakmaya başladılar. O üstelik yanına oturduğu sahâbîye:

“‒Kardeşim, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz benden bahsettiler mi?” diyerek sordu. O sahâbî:

“‒Olur, biraz evvel senin üzerine çok sunturlu şeyler söylediler. Hutbe okurlarken birlikte senden bahisle:

«‒Deminden şu kapıdan Yemen’in yeryüzü yalabık insanlarından biri girecek. Yüzü de ferişte üzere güzeldir» buyurdular” dedi.

Cerîr ibn-i Abdullah (r.a) bunları anlattıktan sonra şöyle demiştir:

“‒Bunları işitince, bana verdiği nimetlerden periferi Allah’a hamdettim.” (Ahmed, IV, 359-360; İbni Huzeyme, Sahîh, III, 150/1798; İbni Hibbân, Sahîh, XVI, 173/7199)

Köken: Dr. Gaye Kaya, Mescid-i Nebevi’den 111 Hatırat, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.