Genel Blog

Peygamberimizin (s.a.v) Mekke’den Medine’ye Hicreti Kısaca

120

Peygamberimizin (s.a.v) Mekke’den Medine’ye Hicreti Kısaca

Medine Müslümanlar üzere bozukluk önemlidir? Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir? Ezcümle Medine şehri ve Medine haremi.

Medine, Mekke’den sonradan Müslümanlar için Allah Teâlâ’nın şerif kıldığı ikinci ayrımsız kenttir. Hz. Elçi 622 M. yılında Medine’ye taşınma edince, Müslüman gayrimüslim ayırımı yapmaksızın, Medine ve çevresinde zihayat boy toplulukları ile “Medîne Vesîkası” adı verilen birleştirici ayrımsız temel hazırlamıştı. Bu toplumsal mukavelenin ardından Medine Kent Devleti’nin sınırlarını birlikte belirlemişti.

MEDİNE HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Medine şehrinin çevresinde de eş bölgesi vardır. Bu nahiye kentin cenup ve kuzeyinde Ayr dağı ile Sevr dağı arasındaki alanla, maşrık ve batıdaki kişmiri katı alanı içine alır. Hz. Delege’mağara “Medîne Ayr’dan Sevr’e büyüklüğünde haremdir” hadisi ile “Resûlullah (s.a.s) Medine’nin doğu ve batısındaki kişmiri merhametsiz arasındaki alanları haram (kutsal) kıldı” hadisi bunun delilleridir.[1] Hz. Peygamber’mağara belirlediği bu Medine harem bölgesi 22 km. kadardır. Bu bölgenin merkezi Mescid-i Nebevî’dir.

Hadislerde şöyle buyurulur: “Medine şuradan şuraya büyüklüğünde haremdir. Bu bölgenin ağaçları kesilmez ve burada Kitap ve sünnete uygunsuz işler yapılmaz. Kim burada Tezkere ve sünnetle çelişen şeyler buluş ederse Allah’ın, meleklerin ve bilcümle insanların lâneti onun üzerindedir.” [2]

“Ego bire bir kente muhaceret etmekle emrolundum kim, o site diğer hep kentlere yüksek sağlık. Bu kentin adı Yesrib’tir. O, Medîne’dir. Körüğün, demirin pasını namevcut ettiği üzere, bu kent de mânen çepel insanları giderir (dışına atar).” 3

Gayrimüslimlerin Medîne’de üç günden aşkın kalması caiz görülmemiştir. Fiilen Hz. Ömer, para harcamak amacıyla gelen Çıfıt, Hıristiyan yahut Mecûsîlerin Medîne’birlikte üç ahit kalmalarına müsaade veriyordu.4

Hz. Elçi Medîne’yi haddinden fazla severdi. Sahâbede bile tıpkı görelik vardı. Filvaki Hz. Ömer’in şu duasında bu birlik degaje görülür: “Cenabıhak’ım! Beni senin amacında martir olmakla rızıklandır ve benim ölümümü Resûlü’nün yanı sıra (Medîne’dahi) kıl.” 5

Dipnotlar:

1 Buhârî, Cihâd, 71, 74, Medîne, 1, Büyû’, 53, Enbiyâ, 10; Müslim, Hac, 445, 446, 455; Tirmizî, Menâkıb, 67. 2 Buhârî, Fezâilü’l-Medîne, 1. 3 Buhârî, Fezâilü’l-Medîne, 2; Müslüman, Hac, 487. 4 Muhammed Revvas Söz’yara, Mevsûatü Fıkhı Ömer İbni’l-Hattâb, 1981, s. 601.5 Buhârî, Fezâilü’l-Medîne, 11.

Töz: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.