Genel Blog

Peygamberimizin (s.a.v) Yahudilere Tebliği

178

Peygamberimizin (s.a.v) Yahudilere Tebliği

Peygamberimiz (s.a.v) Yahudilerin yanına her an onlara şüphesiz tebliğde bulunuyor? Hileci alimler Efendimize (s.a.v) kuşkusuz karşılık veriyor?

Ebû Hüreyre (r.a) şöyle nakleder:

“Biz Mescid’da bulundu­ğumuz tıpkısı esnâda Rasûlullah (s.a.v) yanımıza çıkageldi ve:

«‒Haydi, yürüyün, yahûdilerin yanına gidelim!» buyurdular.1

Bunun üstüne O’nunla birlikte oradan çıkıp Beytü’l-Midrâs’a2 vardık.

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz ayağa kalkıp onlara:

«‒Ülen Yahûdî topluluğu! Dindar olun selâmete akil baliğ!» diye niteleyerek nidâ buyurdular. Onlar:

«‒Deklerasyon ettin ey Ebü’l-Kâsım!» dediler.

Cenabıhak Rasûlü (s.a.v):

«‒Ego üstelik zâten sizin bu şâhitliğinizi istiyordum! Müslüman olun selâmete baliğ!» buyurdular. Onlar yine:

«‒Deklarasyon ettin ülen Ebü’l-Kâsım!» dediler.

Tanrı Rasûlü (s.a.v) onlara:

«‒Ben da zâten sizin bu şâhitliğinizi istiyordum!» buyurdular ve üçüncü defa ayrımsız şekilde nidâ ettiler. Sonra de şöyle buyurdular:

«‒Şunu bol bilin ki, yer fakat Cenabıhak’a ve Rasûlü’hangi âiddir. Ben sizi bu topraklardan çıkarıp devam etmek istiyorum. Kimin beraberinde taşıyamayacağı tıpkısı malı varsa onu satsın! aksi hâlde bol bilin kim en ancak Cenabıhak’a ve Rasûlü’hangi âiddir!».” (Buhârî, İʻtisâm, 18, İkrâh, 2, Cizye, 6; Müslim, Cihâd, 61)

1 Burada bahsedilen yahûdiler; Kaynuka, Kurayza ve Nadîr Oğulları’nın sürülmesinden sonraları geriye kalanlardır. Zira bunların sürülmesi, Ebû Hüreyre’nin dindar olmasından ön­cedir. (İbn-i Hacer, Fethü’l-Bârî, VI, 271)

2 Yahûdi âlimlerinin bulunduğu ve Ahd-I Atik okuttukları vadi.

Gerçeklik: Dr. Garaz Kaya, Mescid-i Nebevi’den 111 Hatırat, Erkam Yayınları

Çıfıt Gencin İslama Girmesi

Yoruma kapalı.