Genel Blog

Pisagor Bağıntısı

43

Pisagor Bağıntısı

Pisagor bağıntısı, bir düşey üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir.  Hipotenüs, tepede olan açının karşısındaki kenar uzunluğudur.  a2 + c2 = b2 (pisagor bağıntısı)Dikey kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Pisagor bağıntısında  herhangi bir 2 kenarın toplamı her zaman 3. kenara eşdeğer olmaz. Pisagor bağıntısını bulabilmek için dik üçgene ihtiyacınız vardır. Dikey üçgen olduktan sonra dik kenarların uzunluğunun karelerinin toplamı hipnotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Pisagor bağıntısında formüllerPisagor bağıntısı, bir tepede olan üçgende düşey kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. a2 + c2 = b2 (pisagor bağıntısı) a ve c dik kenar uzunluklarıdır. b ise hipotenüs uzunluğudur. Hipotenüs, dikey açının karşısındaki kenar uzunluğudur.  Pisagor bağıntısında tek formül vardır. Kullanacağınız öteki formüller düşey üçgen ile ilgili ayrı konulara girebilir ve sizi hatalı yönlendirebilir. Pisagor bağıntısında herhangi bir 2 kenarın toplamı her zaman 3. kenara eşdeğer olmaz. Pisagor bağıntısını bulabilmek için dik üçgene ihtiyacınız vardır. Düşey üçgen olduktan daha sonra dik kenarların uzunluğunun karelerinin toplamı hipnotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Formül muhakkak değiştirilmemelidir. Önce birleştirme ardından kare alma işlemi yapılamaz. Formülde yazıldığı gibi kareleri alınıp sonra birleştirme işlemi yapılmalıdır.  Öklid bağıntısı Öklid bağıntısını çakmak için tepede olan üçgenimiz olmalıdır. Üçgenin kenarlarına harfler verilmelidir. O harflere kadar belirli formüller üretilir. h2 = p*k; Üçgenin dik kısmından çizilen bir tepede olan uzunluğunun karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. c2 = p*(p+k); Düşey üçgenin tepede olan kenarları ile ilgili bir formüldür. b2 = k*(p+k) Yükseklik ve kenarlarla alakalı diğer formül: 1      1        1— =  —- + —h2      b2     c2Alan ile alakalı formül ise; taban çarpı tepe bölü ikidir. Alan (ABC) =   a.h       b.c                       —— = ——                         2          2 olduğundan paydada yer alan 2’ler gider, a.h = b.c’dir. Pisagor bağıntısı ile ilgili sık meydana çıkan sorular ABC dikey üçgeninde;  |AB| = 4 cm ve|AC| = 8 cm ise|BC| = x kaçtırPisagor uzunluğu, tepede olan kenarların karelerinin toplamı, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. 42 + x2 = 8216 + x2 = 64×2 = 64 -16 x2 = 48Bizden x istendiği için; Vx2= V48Vx = V16 -3 x = 4V3 sonucu bulunur. Özet Olarak özet çıkarmak icabında, pisagor bağıntısı ile alakalı soru çözebilmek için dik üçgen olmalıdır. Bu düşey üçgendeki dikey kenarlar ve hipotenüs arasındaki değerler olmalıdır. Geriye kalan beceriksiz veri ise pisagor bağıntısı ile bulunabilir.  Pisagor bağıntısı nedir? Pisagor teoremi formülü nedir? Öklid bağıntısı nedir? Pisagor bağıntısı ile ilgili sık meydana çıkan sorular nelerdir?Bir önceki yazımız olan Konikler başlıklı makalemizde hiperbol, konikler (elips ve mezun geometri hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.