Genel Blog

Saçın Bir Kısmını Kesip Bir Kısmını Bırakmak Caiz mi?

201

Saçın Bir Kısmını Kesip Bir Kısmını Bırakmak Caiz mi?

İslam’birlikte saç kesimi şüphesiz olmalıdır? Saçın tıpkısı kısmını kesip tıpkısı kısmını artırmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

İSLAM’DA SAÇ KESİMİ NASIL OLMALI?

Saç Tıraşı ile İlgili Hadisler

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem başın bire bir kısmını tıraş edip aynı kısmının (yele kendisine) bırakılmasını yasakladı. (Buhârî, Libâs 72; Müslüman, Libâs 72, 113. Antrparantez bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 14; Nesâî, Zînet 5, 58; İbni Mâce, Libâs 38)

Gene İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  tıpkısı çağ saçının bır kısmı yülüme edilmiş tıpkı kısmı bırakılmış aynı bala gördü, ocak fertlerini böyle yapmaktan menedip şöyle buyurdu:

– “Evet bütün yülüme edin evet hep bırakın!” (Ebû Dâvûd, Tereccül 14)

Hadisten Öğrendiklerimiz

Saç tıraşı ile ilişik bu hadîs-i şerîfler, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in bu konudaki tavrını yayımlamak suretiyle bize nöbet göstermektedir.

Birinci hadiste, Hz. Delege’in, çocukların başlarını gökyüzündeki bulutların dağılımı kadar meydan düzlük kesip düzlük saha tasarruf etmek suretiyle tıraş etmeyi yasakladığı bildirilmektedir. Bu yasağa başın büyük kısmını yülüme edip meselâ alnın üstündeki kâkül denilen saçları artırmak da dahildir.

İkinci hadiste Peygamber Efendimiz’in, böyle saçının aynı kısmı yontulmuş bir kısmı tıraşsız benzeri çocuk görünce, çocuğun anne-babasına, “Çocuğun saçlarını ya ağız ağıza yülüme edin ya üstelik tamamen bırakın” tavsiyesinde bulunmuştur. Burada Efendimiz’in, yarı yontulmuş olmayı o günün müşrik, Düzenbaz ve fâsıklarının tıraşına benzettiği için olaya bizzat müdâhale ettiğini görüyoruz. Günümüzde de başka kültürlerin öngördüğü resim kıyâfet şekilleri, modadır diye niteleyerek asla izlem edilmemelidir. Her inançtan insanın kendi ekin dünyasını yansıtan ayrımsız foto – kıyafeti olması kip tabiîdir. Mavera yandan yavru ve gençlerin öyle nısıf tıraşlı dolaşmaları zeval vesilesi bile tür. Ailelerin çocuklarını hakeza töhmetlerden koruyup kollamaları gerekir.

Hakikat: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.