Genel Blog

Selem Akdi Caiz midir?

138

Selem Akdi Caiz midir?

Selem akdi nedir? Selem akdi caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım “Selem Akdi” örneğini anlatıyor.

PARA PEŞİN, MÜLK VADELİ NAMINA YAPILAN SATIM AKDİ (SELEM) CAİZ MİDİR?

ALIM SATIM akitlerinde malın başlarken olması asıldır. Bedeli ise tarafların anlaşmasına göre önceden dahi vadeli birlikte cins. Fakat örfe ve ihtiyaca dayanarak, Hz. Delege (s.a.s.) gâh durumlarda paranın başlarken alınarak malın vadeli adina satılmasına cevaz vermiştir. Bu şekilde yapılan alim satim akdine selem veya selef denilir. Hz. Delege (s.a.s.) benzeri hadisinde; “Hurmada (benzeri rivayette aynı şeyde) selem fail güç, mukannen ölçekle, muayyen kalın ile ve belirli süreye kadar selem yapsın.” (Müslüman, Müsâkât, 25; Buhari, Selem, 2) buyurmuştur.

Selem akdi fakat mislî (piyasada bulunan ve fiyatı rastgele yerde bir olan) mallarda yapılabilir. Caiz olması amacıyla; paranın başlangıçta, malın cinsinin, miktarının, niteliklerinin galiba olması, malın doğrulama tarihinin ve teslimi harcama gerektiriyorsa teyit yerinin belirtilmesi gerekir. Hayvan, standart olmayan üretilmiş mallar kabilinden kıyemî (piyasada bir bulunamayan, bulunsa dahi fiyatları ayrımlı olan) şeylerin sonradan teslimi amacıyla (selem yoluyla) satılması caiz değildir. (Merğînânî, el-Hidâye, V, 222 vd.)

Gerçeklik: Din Fetva Yerleşmiş

Yoruma kapalı.