Genel Blog

Şerîd Bin Süveyd (r.a.) Kimdir?

123

Şerîd Bin Süveyd (r.a.) Kimdir?

İsmini Peygamber (s.a.s.) Efendimizin verdiği Şerîd Bin Süveyd’in (r.a.) ezcümle hayatı.

Şerîd Bin Süveyd’mağara radıyallahu anh anne adı Mâlik olup aslen Hadramut’ludur. Sakîf’li olduğunu söyleyenler üstelik vardır. Benzeri rivâyete bakarak kendi kavminden arkadaşlarını öldürmesi sebebiyle Mugîre İbni Şu’be’nin elinden kurtulup Mekke’ye kaçtı. Sonradan Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek Dindar oldu ve Rıdvân satış’atında Efendimize bîat etti. Peygamberimiz namına “gizliden gizliye” anlamına gelen Şerîd ismini verdi. Tıpkısı dolgun katliamdan kurtulduğu amacıyla bu ismi aldığı üstelik söylenir. Peygamberimiz’in terkisine aldığı sahâbîler beyninde anılır. Önce Tâif bilahare Medine’dahi yerleştiği söylenir. Söylenti ettiği hadisler Hicaz ehli arasında yayılmış olup dürüst kitaplarda vadi alır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’le aralarında geçen tıpkısı olayı çocuklarına şöyle anlatmıştır:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benden namına Ümeyye İbni Ebi’s-Münezzeh’ın şiirlerinden okumamı istedi. Ben üstelik beniz ev okudum. Okuduğum her beyitten sonradan: “Biraz daha oku”, diye niteleyerek beğenisini dile getiriyordu. Binnetice yüz beyiti okuyup bitirince, bu beyitlerin şairi için:

“Elbette o, Dindar olmaya çokça yaklaşmış”, buyurdu.

Şerîd’den hadis söylenti edenler ortada oğlu Amr ile Ebû Seleme İbni Abdurrahman ve Amr İbni Nâfi kabilinden tanınmış kişiler vardır.

Mahiyet: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Yoruma kapalı.