Genel Blog

Sosyal Ağların Faydaları ve Zararları

22

Sosyal Ağların Faydaları ve Zararları

SOSYAL MEDYA siteleri, yirmi birinci yüzyıl insanlarının yaşamlarının bir parçası haline geldi. Bütün çevrimiçi sosyal medya sitelerinde Facebook en yaygın kullanılanıdır. Facebook tarafından 2016 yılının ikinci çeyreğine ait verilerle ilgili olarak yayınlanan yakın tarihli bir rapora kadar, hem jurnal hem de aylık etkin kullanıcı sayısında kayda değer bir artışla (geçen yıla tarafından % 17) ve günde …

SOSYAL MEDYA siteleri, yirmi birinci asır insanlarının yaşamlarının bir parçası haline geldi. Tüm çevrimiçi sosyal medya sitelerinde Facebook en yaygın kullanılanıdır. Facebook göre 2016 yılının ikinci çeyreğine ait verilerle ilgili olarak yayınlanan yakın tarihli bir rapora kadar, keza günlük keza de aylık aktif kullanıcı sayısında kayda değer bir artışla (geçen yıla göre % 17) ve günde 1,13 milyar faal Facebook kullanıcısı sayısına ulaşmıştır. Haziran 2016 ve 30 Haziran 2016 için yaklaşık 1,71 milyar etkin Facebook kullanıcısı şeklindedir.

Çevrimiçi Sosyal Ağın Faydaları

Çevrimiçi sosyal medya siteleri, zihin sağlığı araştırmalarında faydalı bir role sahip olabilir Mesela, çevrimiçi sosyal medya sitelerinin en yaygın biçimi olan Facebook, hastaların işe alınmasını sağlayabildiği ve onları programlara dahil edebildiği için kolaylıkla olağanüstü bir klinik araştırma arabulucu olarak kullanılabilirç Hem, müdahaleleri rehberlik etmek ve çare izlemede kullanılabilir (mesela, maddi aktivite veya fazla kilo programlarında) Şimdiye dek, önemli hastalığı olan kişilerde sosyal medyanın rolünü araştıran birkaç çalışma ve incelemeler bunun şizofreni hastalarında umut verici bir girişim olduğunu göstermektedir.
Sosyal Ağların Faydaları ve Zararlarısosyal medya, eşler arası destek elde etmek için kıymetli bir kaynaktır. Facebook, Twitter ya da YouTube, başkalarından yardım veya öğüt edinmek ve bireysel deneyimleri paylaşmak için dağıtılmış koşullara sahip kişiler göre kullanılabilir. Uzmanlar, çevrimiçi sosyal medya sitelerinde çevrimiçi bir toplulukta elde edebilecekleri önemli düşünce hastalığı olan kişiler için potansiyel faydaları gösteren bir model önermektedir (damgalanmanın üstesinden varmak, profesyonel yardım dilemek ve yeterli tedavi elde etmek).
Facebook üzerinden yapılan zihin sağlığı müdahalelerine ilişkin olarak araştırmalar yeni yeni ortaya çıkmaya başlamaktadır. Çevrimiçi randomize kontrollü bir deneyde, yetişkinler için Facebook yoluyla sunulan bir bunalım farkındalık kampanyası, gelişmiş zihinsel sağlık okuryazarlığı ile ilişkilendirilmiştir. Facebook, başkalarıyla bağlantı kurmaya ve sürdürmeye izin verir ve incelemeler, Facebook kullanımı ile sosyal anapara aralarında fazla bir ilişki olduğunu ve düşük özsaygı ve hayat doyumu olan halk müziği için daha büyük avantajlar olduğunu göstermektedir. Tıp ve sıhhat hizmetlerinde sosyal medyanın uygulamaları üstüne yapılan bir incelemeye göre, sosyal ağların umut verici bir yaklaşma olduğu görülmektedir. aynı zamanda, ahlak ve emniyet açısından böylece çok kesin olmama mevcuttur. Dahası, sosyal ağ sağlıkla ilgili davranışları desteklemek için etkin bir usul gibi görünmektedir.
Çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin gençlerin sosyal yaşamlarında önemli faktörler olduğunu gösteren incelemeler vardır, çünkü ergenlerin (11-14 yaş) büyük bir örnekleminde ( N=3.068), çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin kullanımı aralarında kayda değer artı ilişkiler vardır. Ve bunlar; arkadaşlıkla ilgili değişik değişkenler (arkadaşlık kalitesi, yüz yüze etkileşim, sosyal sermaye arasında köprü/senet kurma) olarak gösterilebilir.
Katılımcıların rastgele üç gruba ayrıldığı, ihtiyar yetişkinleri (ortalama yaş 78 ile 80 arasında olan) taşıyan bir çalışmada gösterildiği gibi, çevrimiçi sosyal medya sitelerinin yaşlı dinç yetişkinler için bilişsel yetenekler açısından faydaları olabilir. Facebook eğitimi, çevrimiçi jurnal web sitesi ve umma listesi vb. gibi. Bu eğitimde facebook müdahalesi 8 haftadan artı sürdü ve yaşlı yetişkinler Facebook’u nasıl kullanacakları konusunda haftalık eğitim almışlardır.

Çevrimiçi Sosyal Ağın Dezavantajları

Son çalışmalar, sosyal medya ağını keza ergen popülasyonlarda keza de yetişkinlerde farklı alanlara yönlendirilmiş negatif sonuçlarla ilişkilendirmiştir.
Ergen edebiyatı
Pew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bir rapora göre, ergenler, 2015 yılında takriben % 71’i ansızın pozitif çevrimiçi sosyal medya sitesi ve en yaygın kullanılan çevrimiçi sosyal ağ sitesi olan çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin coşkulu kullanıcılarıdır. Yani aynı alıştırma, çevrimiçi sosyal ağ sitelerinde günde 2 saatten pozitif süre geçirmenin daha yüksek psikolojik bezginlik, fena ruh sağlığı, intihar düşüncesi ve zihinsel afiyet desteği için karşılanmamış bir gereklilik ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Sosyal Ağların Faydaları ve ZararlarıBüyük bir ergen örneklemi üzerinde yapılan diğer bir çalışmada (N=5.126), çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin kullanımı, psikolojik can sıkıntısı, intihar düşüncesi ve intihar girişimleri aralarında anlamlı artı ilişkiler vardır. Bu çalışmada, siber zorbalık mağduriyeti, çevrimiçi sosyal medya sitelerinin kullanımı ile psikolojik bezginlik/intihar girişimleri arasındaki ilişkide tam bir aracı işlevi görmüş ve çevrimiçi sosyal medya sitelerinin kullanımı ile intihar düşüncesi arasındaki ilişkide kısmi arabulucu görevi görmüştür.
Facebook depresyonu olarak tanımlanan terim; Amerikan Pediatri Akademisi’nin bir raporunda sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini anlatmak için tanıtılan bir terimdir; buna tarafından, bunalım gençlerin fazla pozitif süre geçirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. (sosyal medya) Çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin kullanımının niçin olumsuz ruh sağlığı sonuçlarıyla ilişkili olduğunu ifade eden mekanizmalar laf konusu olduğunda, bir egzersiz, Facebook’taki negatif karşılaştırmanın ergenlerin yaşam doyumu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Facebook’ta olumsuz kıyas hayat memnuniyetini öngörür, ama tersi ilişki de önemlidir.
Ergenlerde sorunlu çevrimiçi sosyal medya siteleri ile ilgili incelemeler azdır ve çok az çalışma Facebook bağımlılığı ile gençlerin ruh sağlığı sorunları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Ergenlerle yapılan bir araştırmada, keza kişilik özellikleri ayrıca de sosyal tesir süreçleri, problemli Facebook kullanımının ve Facebook başvuru formu sıklığının manalı yordayıcıları olarak ortaya çıkmıştır. Problemli Facebook kullanımı duygusal istikrar, dışadönüklük, vicdanlılık ve normlarla varsayım edilirken, Facebook dilekçe sıklığı cinsiyet, grup normları ve sosyal kimlikle tahmin edilmiştir.
Yetişkin çalışmalarıSosyal Ağların Faydaları ve Zararları
Teknolojinin tez ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji kullanımına yan ruh sağlığı sorunlarını anlatmak için “iDisorders” terimi kullanılmaya başlanmıştır. Facebook kullanımı ile yalnızlık arasındaki ilişki üzerine on sekiz makaleyi içeren bir meta-analizde, iki değişkenin manâlı ölçüde ilişkili olduğu ve yalnızlığın Facebook kullanımını öngördüğü ve bunun tersi olmadığı sonucuna varılmıştır. Facebook kullanımı, intiba yönetimi ve arkadaşların duygu koşul bozukluklarını tahmin etmeleriyle, bozukluklar arasında bambaşka katkılarla (daha artı arkadaşa sahip edinmek majör bunalım ve distimi ile negatif olarak ilişkiliyken maniyi olumlu biçimde öngörürken) us sağlığına kayda değer bir katkı maddesi sağlamıştır. Günlük harcanan toplam zaman, günlük ziyaret sayısı ve sosyal medyadaki küresel ziyaret sıklığı olarak işlevsel ayla getirilen sosyal medya, ABD‘li genç yetişkinlerin geniş bir örnekleminde depresyonla ilişkilendirilmiştir. Facebook müdahaleciliği, obsesif-kompulsif bozukluk şiddeti ve genç yetişkinlerden (18-24 yaş) oluşan bir örneklemde obsesif inançlarla ilişkilendirilmiştir.
Çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin ve bilhassa Facebook’un zihinsel sağlık sonuçlarındaki rolüne ilişkin bol miktarda literatür vardır. bununla beraber, çevrimiçi sosyal medya sitelerinin ve Facebook’un ne kavrayış geldiği konusunda yüksek bir heterojenlik vardır. Facebook, Facebook kullanımını araştırırken, diğerlerinin ya arkadaş sayısını, Facebook ifşaatını, Facebook etkinliklerini, Facebook motiflerini ya da Facebook bağımlılığını / müdahaleciliğini / sorunlu kullanımını araştırdığı göz önüne alındığında, Facebook, araştırmalar aralarında öbür şekilde kavramsallaştırılmış ve ölçülmüştür.
Hiçbir teşhis kılavuzu, Facebook bağımlılığını bir tanı kategorisi olarak tanımasa da, giderek daha pozitif araştırma, çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin ve bilhassa Facebook’un patolojik kullanımlarına odaklanmaktadır. Çevrimiçi sosyal medya siteleri bağımlılığı, duygu düzenlemesindeki eksiklikler ve uyuşturucu ve içki bağımlılığı, somatik semptomlar, anksiyete, uykusuzluk, sosyal işlev bozukluğu ve depresyon ile ilgilidir.

.

Bir önceki yazımız olan Nanoteknoloji Odaklı Güneş Pilleri başlıklı makalemizde foton, fotovoltaik ve güneş hücresi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.