Genel Blog

Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi?

14

Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi?

Soru: Takriben bir buçuk yıldır sağlık durumu bakanlığında tıbbi sekreter okarak görev yapmaktayım. Takvim iznim hariç yol iznim mevcut mudur? Var ise faydalanma şartları nelerdir?

Yanıt: Yol izni izni olarak bilinen müsade hakkı, takvim izinle amaçlanan dinlenme hakkının bütün olarak kullanılabilmesi, izin kullanacak personelin yolda geçireceği süreler nedeniyle müsade hakkının zayi olmaması nedeniyle ilave olarak verilen bir izindir.

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin birinci fıkrasında, “Bakanlık ve tabi kuruluşları, merkez teşkilatları hariç edinmek üzere ve başta personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışarıda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sıhhat Hizmetleri ve Asistan Sağlık Hizmetleri Sınıfı zarfında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.” hükmü, beşinci fıkrasında ise, “Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereğince sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler uyarınca 3 fazla 1 olarak da tanıdık sözleşmeli sıhhat personeli; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmekte olup, 45/A maddesi ile birlikte 4/B maddesi ve buna bağlı olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinde, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirli kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan pozitif olanlara otuz gün ücretli yıllık müsade verileceği, kontrat döneminde kullanılmayan izinlerin, sözleşmenin devamı halinde müteakip kontrat döneminde kullanılabileceği, cari kontrat dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki anlaşma dönemlerine ait kullanılamayan müsade haklarının düşeceği hükme bağlanmış, sözleşmeli personele yol izni verilmesine ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Oysa Devlet memurları bakımından 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, takvim izin süreleri belirtildikten sonradan zorunlu hallerde bu sürelere ek olarak gidiş ve dönüş için en fazla ikişer gün eklenebileceği hüküm altına alınmıştır.

neticede müsade hakkını düzenleyen hükümde, takvim müsade açık havada izne gidiş ve izinden dönüş için keza yol izni mahiyetinde bir izin verilmesi öngörülmediğinden sözleşmeli personele yol izni verilemeyeceğini ve bu hususta 657 sayılı Kanunun 102. maddesi hükmünün kıyasen uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir? başlıklı makalemizde teknik personelin 2020 yılındaki emekli maaşı ve ikramiyeleri, teknik personelin arazi tazminatı ve teknik personelin görevi dışında çalışma hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.