Genel Blog

Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?

18

Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?
Soru: Merhaba, sözleşmeli personelim. 657’ye göre Devlet memurlarının ticaret yapmasının yasak olduğunu biliyorum lakin orada işine engel olacak şekilde diye bir cümle var. Derhal ben işime engel olmayacak şekilde Youtube içerikleri hazırlasam ve bundan gelir etsem benim için sorun teşkil eder mi?

Yanıt: Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 8. maddesine tarafından sözleşmeli personelin haricen gelir getirici başka bir iş yapması bazı istisnalar açık havada yasaklanmış ama gelir getirici faaliyetin kapsamı belirlenmemiştir. Bu noktada gelir getirici faaliyetlere ilişkin kapsamın belirlenmesinde 657 sayılı Kanunun 28. maddesinin alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Memurların memuriyet dışında yapabilecekleri ve yapamayacakları işler 657 sayılı Kanunun 28. maddesi ile özel kanunlarda belirlenmiştir. Mezkur madde hükmünde, “Memurlar Türk Ticaret Kanununa tarafından (Tacir) ya da (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde ödev alamaz, ticari mümessil ya da ticari delege veya kollektif şirketlerde müşterek ya da komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette ya da özgür meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve sanki yerler açamaz; hakiki kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir meslek yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları inşa, yeniden yapılanma ve tüketim kooperatifleri, ulus kurumu niteliğindeki iş kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yerleşmiş takviye sandıklarının idare, yoklama ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda açıklanmış görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan ya da mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde yer alan memurlar bu durumu 15 gün içinde ast oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” denilmektedir. Madde hükmü ile yasaklanan işleri memurun kendisi yapamayacağı gibi eşi, reşit olmayan ya da mahcur çocukları bu faaliyetleri yapan memurlar da kurumlarına bildirimde katılmak yükümlülüğüne tabi tutulmuştur.

28. maddede sayılanlar dışarıda memurlar misal olarak 5846 sayılı Us ve Sanat Eserleri Kanunu zarfında telif ücreti alabilmekte, kurumlarının izniyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu zarfında özel öğretim kurumlarında ders verebilmekte, hakemlik ve bilirkişilik yapabilmektedir.

5846 sayılı Kanunun 1/B maddesinde, eser, “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, hoş sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi akıl ve sanat mahsulleri” olarak tanımlanmış, 2. maddesinde ise “Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile açıklama olunan eserler ve her biçim aşağıda açıklama edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları,” ilim ve edebiyat eserleri aralarında sayılmıştır. Kanunun 18 inci maddesinde ise “Bir eserin yapımcısı ya da yayımcısı, ancak eserin sahibi ile oluşturacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ulus görevlileri 5846 sayılı Kanun kapsamında telif ücreti kazancı elde ettikleri faaliyetlerin başında yazarlık gelmektedir. Bu kapsamda kitap, makale veya köşe yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca müzik icrası, radyo ve televizyon programlarına davetli olarak katılma da 5846 sayılı Kanun kapsamındaki etkinlikler olarak değerlendirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu etkinlikler (1) hizmet akdine yan olarak yapılmamalı, (2) mesai saatleri açık havada icra edilmeli, (3) ifade edilen görüşler personelin göreviyle ilgili olmamalıdır.

dahası Youtube yurt dışı kökenli dünya çapında görüntülü yayın hizmeti sunan bir sosyal medya platformu olup, kişiler veya kurumlar Youtube nin belirlediği koşullarda bu platformda kanal açabilmekte ya da kanal açmaksızın içerik yükleyebilmekte, yüklenen içeriklerden görüntülenme sayısı dikkate alınarak kazanç elde edilmektedir. Söz konusu platforma video yükleyebilmek için Youtube’nin hizmet şartlarınının kabul edilmesi ve elektronik ortamda onaylar verilmesi gerekmektedir.

sonuç olarak, memur ya da sözleşmeli personelin göreviyle ilgili olmayan konularda Youtube üzerinden yayınlama yapabileceğini, karşılığında yayımcı kuruluş Youtube ile aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak gelir elde edebileceğini, bu gelirin 5846 sayılı Kanun dahilinde telif ücreti olarak kabul edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Farklı hastalık için yeniden refakat izni kullanabilir miyim? başlıklı makalemizde bir bedende iki farklı karakterin yaşaması hangi mental hastalıktır, bir çocuk hastalıkları polikliniğine tedavi için gelen 4 hasta kaç farklı şekilde sıralanır ve farklı hastalık isimleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.