Genel Blog

Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?

14

Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?

Soru: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi zarfında 3+1 olarak çalışan sözleşmeli sıhhat personeli YDS sınavı sonucuna göre dil tazminatı alabilir mi? Yahut kadroya geçtikten sonradan mı dil tazminatına yargı kazanır?

Yanıt: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındaki 3 artı 1 olarak da aşina sözleşmeli sıhhat personeli Bakanlık ve alt kuruluşlarında, merkez teşkilatları hariç edinmek üzere ve ilk olarak personel istihdamında zorluk çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası dahilinde istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli 45/A maddesi ile birlikte 4/B mevzuatına da tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinde, anlaşma ile çalıştırılacak personele anlaşma ücreti dışarıda herhangi bir isim aşağı ödeme yapılamayacağı ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacağı, ama sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ilave ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu hükmün dışarıya olduğu belirtilmektedir. Bu hükümde yer alanlar açık havada sözleşmeli personele yapılacak ödemeler oysa kanun ya da toplu kontrat hükmüne dayanmak zorundadır. Buna örnek olarak 375 sayılı KHK’nin ilave 9. maddesi dahilinde sözleşmeli personelin yararlandığı ek ödemeyi ve kurum bazında pozitif egzersiz yapan personele artı egzersiz ücreti ödenmesine ilişkin yürürlükteki toplu kontrat hükümlerini örnek olarak verebiliriz.

Ulus görevlilerine yabancı dil tazminatı ödemesinin dayanağı ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesidir. Madde hükmünde, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Bilirkişi Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Bilirkişi Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine kadar almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yeniden bu iki kurum kadar saptama olunan ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil düzey tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu yer alan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca Devlet memurları, subay ve astsubaylar, bilirkişi erbaş ve bilirkişi jandarmalar ile baskın savcı, öğretim elemanları ve kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen sınırlı sayıdaki personele tanıdık olmayan dil tazminatı ödenebilecek olup, 4/B’li personel bu kapsamda değildir.

neticede mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında 45/A maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele tanıdık olmayan dil tazminatı ödenemeyeceğini, üç yıllık süre sonunda kadroya geçme halinde geçmişe dönük olarak ödeme yapılamayacağını, bu ödemenin yapılabilmesi için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Cumhurbaşkanı Kararıyla bir hüküm ek edilmesinin ya da 2021 yılında yapılacak toplu sözleşmede konunun imza altına alınmasının zorunlu olduğunu değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi? başlıklı makalemizde sözleşmeli personel, sözleşmeli personel alım ilanı ve sözleşmeli personel alımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.