Genel Blog

Sultan Kılıçarslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti 1. Kılıçarslan Kimdir? Sultan Kılıçarslan Hayatı ve Ölümü!

13

Sultan Kılıçarslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti 1. Kılıçarslan Kimdir? Sultan Kılıçarslan Hayatı ve Ölümü!

Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümü izleyenler Sultan Kılıçarslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti 1. Kılıçarslan Kimdir? Sultan Kılıçarslan Hayatı ve Ölümü! sorularını merak ediyor. İşte detaylar…

KILIÇASLAN KİMDİR?

Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah‘ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır. 1079 yılında doğduğu söylenti ediliyor.

I. Kılıç Arslan veya Kılıçarslan (1079 – 13 Temmuz 1107), Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır.

I. Haçlı Seferi’nde mağlup olup başkent İznik‘i Bizans’a ayrılmak zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi’nde üç bambaşka Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş; İstanbul’dan Suriye’ye dışarı giden yolun ayrıca Bizans, ayrıca de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır.

I. Kılıç Arslan, Haçlılarla yaptığı mücadelelerin yanı sıra Anadolu’da yaptığı seferlerle devletinin rakibi Danişmendli Beyliği’nin nüfuzunu acıtmak için çalıştı; son döneminde Malatya’yı merkez yaparak devleti Doğu Anadolu’nun en güçlü devleti hâline getirdi. Dedesi Kutalmış’tan beri süregelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabasını sürdürerek Musul’u ele geçirdi. Burada Büyük Selçuklu hükümdarı adına okunan hutbeyi kendi adına çevirterek Büyük Selçuklu tahtına adaylığını gösterdi.

Genç yaşta ölümü ile Haçlılar’a aleyhinde yürütülen uğraş ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasî birliği zaafa uğramış, Anadolu Selçukluları fetret devri içine girmiştir.

KILIÇARSLAN HAYATI!

Doğum tarihi ve yeri kesinkes agnostik. Babası, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır. Adı Bizans kaynaklarında “Klitziasthlas” olarak geçer; Latin kroniklerinde babasının adıyla (Soliman) zikredilir.

Süleyman Şah’ın 1086 yılında Suriye seferinde Melik Tutuş’la mücadelesi sırasında giriştikleri Ayn Seylem Savaşı’nda ölümünden sonradan oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Tutuş kadar Antakya’ya götürülmüştür. Sonra 1087 ilkbaharında bölgeye gelen Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah ise Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı İsfahan’a götürmüştür. Bu Nedenle Melikşah, ölümüne kadar Süleyman Şah’ın bu iki oğlunu bağımsızlık bırakmamış ve 1086-1092 yılları aralarında Kutalmışoğulları’nın Anadolu’da hakimiyetlerine müsaade etmemiştir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti, Melikşah’ın ölümüne dek altı yıl saltanat naibi Ebu’l-Kasım’ın hükümdarlığında kalmıştır. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, 1092 yılında Melikşah’ın ölümüyle beraber hür kalmış ve İznik’e gitmişlerdir. Bâzı kaynaklara tarafından Melikşah’ın ölümünden daha sonra meydana gelen taht kavgaları esnasında ortaya meydana çıkan karışıklıktan yararlanarak kaçmışlar, bâzı kaynaklara göre Büyük Selçuklu tahtına çıkan Sultan Berkyaruk’un izni ile Anadolu’ya geçebilmişlerdir.

KILIÇARSLAN NASIL ANADOLU SELÇUKLU SULTANI OLDU?

Sultan Melikşah’ın 485’te (1092) vefatı üzerine kardeşi Kulanarslan ile birlikte Sultan Berkyaruk’un izniyle İsfahan’dan Anadolu’ya dönmek için yola meydana çıkan Kılıcarslan, bir zamanlar babası Süleyman Şah’a tâbi olan Orta Anadolu’dan oldukça büyük bir şiddet toplayarak 485 sonlarında (1092 sonları, 1093 başları) İznik’e geldi. Bu sırada İznik’te idareyi elinde tutan Ebülgazi’nin iktidarı kendisine teslim etmesiyle de Anadolu Selçuklu tahtına çıktı. Kılıçarslan, sultan unvanını aldı ve İznik’teki muhariblerin bayan ve çocuklarını getirerek şehirde yerleştirerek şehri kendisine payitaht (başkent) yaptı.

KILIÇARSLAN NE VAKIT, NEREDE VE NASIL ÖLDÜ?

Kılıçarslan, 13 Temmuz 1107’de Habur Çayı’nda vefat etti. Kılıcarslan’ın el-Cezîre ve Kuzey Suriye’de hâkimiyet kurmasından hastalık duyan Mardin Artuklu Beyi Necmeddin İlgazi ile Halep Meliki Rıdvân ona karşı Çavlı ile birleşerek Kılıcarslan’ın hâkimiyetini kabul etmiş olan Rahbe’yi ele geçirdiler (24 Ramazan 500/ 19 Mayıs 1107).

Bunu haber bölge Kılıcarslan, Çavlı üstüne yürümeye karar verdi. Anadolu’dan kendisine yardım birlikleri yollanmasını istedi. Oysa bu birliklerin gelmesini beklemeden Habur suyu kenarında savaşa karar verdi. Kılıcarslan’ın yan beyler Çavlı’nın askerlerinin çokluğunu farkedince savaşı göze alamayıp çekildiler. Kılıcarslan’ın kuvvetinin en ince ayrıntısına kadar azalmasından yararlanan Çavlı anında saldırıyı başlattı (20 Zilkade 500/ 13 Temmuz 1107).

Kılıcarslan, sayılarının azlığından dolayı daha savaşın başında moralleri bozulan askerlerinin savaş alanından kaçmaya başlamaları üstüne artık başarıya ulaşmanın olası olmadığını anladı. Tutsak düşmemek için karşısında kıyıya geçirmek amacıyla atını Habur suyuna sürdü. Lakin zırhlı olduğu için Habur’u geçemeyip atıyla birlikte sulara gömüldü. Cesedi birkaç gün sonradan Habur’un Şemsâniye köyü yakınlarında bulundu. Cenazesi Meyyâfârikin’a götürüldü. Atabegi Humartaş burada onun için “Kubbetü’s-sultan” adıyla ünlü olan bir türbe yaptırdı. Oğlu Sultan I. Mesud 538 (1143-44) yılında babasının mezarını Konya’ya nakletmek istemişse de bu gerçekleşmemiştir.

Kılıcarslan’ın genç yaşta beklenmedik ölümüyle Güneydoğu Anadolu’da ve Kuzey Suriye’de Haçlılar’a karşı yürütülen çaba ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasî birliği zaafa uğradı. Dânişmendliler, durumdan faydalanarak Anadolu’da siyasî güçlerini arttırma ve topraklarını genişletme imkânını buldular. Bizans da Ege bölgesine içten yayılmaya başlamış olan Türkler’i Batı Anadolu’dan tekrar geriye itme fırsatını yakaladı.

Bir önceki yazımız olan Sefirin Kızı 42. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 41. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne? başlıklı makalemizde star, star tv ve star tv dizileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.