Genel Blog

Tagaddi Üzerine Yapılan Hayır Araştırmalar

83

Tagaddi Üzerine Yapılan Hayır Araştırmalar

Laboratuvar çalışmaları, kül bir geçmişe ve fiziksel muayeneye dair yerine yapılır. Tıpkısı çocukta az beslenmeyi değerlendirmede sunma hayır laboratuvar çalışmaları hematolojik icraat ve protein durumunu değerlendiren laboratuvar çalışmalarıdır. Hematolojik icraat, kırmızı dem hücresi (RBC) indeksleri, serum elektrolitleri, sedimantasyon hızı, hacet tahlili, ekin ve periferik ifşa içeren bütün bire bir içki sayımı (CBC) içermelidir. Çağ testleri, anemiyi, …

Laboratuvar çalışmaları, kül aynı geçmişe ve fiziki muayeneye dair kendisine yapılır. Ayrımsız çocukta ev beslenmeyi değerlendirmede bildirme yararlı laboratuvar çalışmaları hematolojik çalışmalar ve protein durumunu değerlendiren laboratuvar çalışmalarıdır. Hematolojik icraat, kırmızı soluk hücresi (RBC) indeksleri, serum elektrolitleri, teressüp hızı, hacet tahlili, firez ve periferik yayma içeren kül tıpkısı zaman sayımı (CBC) içermelidir. Dem testleri, anemiyi, serum albümini, retinol bağlayıcı protein, prealbumin, transferrin, kreatinin ve SIKINTI düzeylerini değerlendirerek ölçülen çıpa, folik asit ve vitamin B-12 eksiklikleri dahil almak üzere mütenevvi beslenme eksikliklerinden dışlamaya apotr tamam.
Beslenme Üzerine Yapılan Faydalı AraştırmalarBazıları ise, protein durumunun albüminden çokça henüz ferah kısa vadeli göstergeleri olan retinol bağlayıcı protein, prealbumin ve transferrin saptamalarını içerir. Sahada kullanılması elan bereketli tıpkısı değişici, henüz uzun aynı yarılanma ömrüne sahip olduğu amacıyla serum albüminidir. Tam azık alımı ve mahdut tagaddi belirtileri ve semptomları olan çocuklarda, ancak beslenmenin nedenini belirlemeye odaklanılır. Çocuğun solucanların veya özge parazitlerin varlığını düşündüren tıpkı geçmişi yahut sıkıntılı beslenmeye alışkanlık yaratan durumları varsa dışkı örnekleri alınmalıdır. Başka hayır testler ortada tiroid fonksiyonları yahut ter klorür testleri, uykuluk fonksiyonu ve trigliserit testleri (kaka uykuluk hastalığı için), tutya seviyeleri (alelhusus süreğen diyare varsa), koku ve idrar şekeri seviyeleri (diabetes mellitus’u burunlamak amacıyla) ve çölyak serolojisi bulunur. Bunlar berbat nedenlere mecbur kendisine ayrıksı testlerin yanında yapılan testlerdir. Destan ve kilogram (BKİ üzere), MUAC, üç yaş ve altı çocuklarda kelle çevresi ve WHO standartlarına göre tanınan diğerleri gibi tagaddi kıymetlendirme parametreleri üstelik yapılır.

Üzücü Beslenmenin Otama ve Dümen İlkeleri

Az tagaddi yönetimi üzere belirlenen ilkeler alelumum uygulanır. Bunlar, özel, destekleyici ve yasaklayıcı dalavere üzere çokça disiplinli arzulu yaklaşım ihtiyacını içerir. Spesifik ve müzahir tedaviler, balaban ölçüde karşılaşılan yetersiz beslenmenin sınıflandırılmasına ilişkin olurken, engelleyici tedbirler dahi rahat nedenlerden ve etkilenenlerin karşılaştığı yeti faktörlerinden kaçınmaya mecbur olacaktır. Özellikli tedaviler, geçmişin şümullü ayrımsız şekilde değerlendirilmesi, fiziki tetkik ve muhtelif araştırmalar sonrasında kişileştirme edilen ancak beslenmenin asıl nedenlerine odaklanacaktır.
Bunlar, karşılaşılan muteber kültürel ve sosyoekonomik uygulamalara tutkun namına berkitme edilebilecek yahut edilmeyebilecek makul besin takviyelerinin birlikte hazırlanmalarına veya üretilmelerine ilişkin kendisine ölçülen hususi kefaret yiyeceklerinin sağlanmasını içerir. Sponsor tedavi, başlangıçta yaşamı gözdağı fail kansızlık, hipoglisemi ve hipotermi bulunursa yönetme ihtiyacını gerektirir. Tutya, folik hamız, iyot ve A ve D vitaminlerinin yanı sıra başka takviyeler dahi endike ise verilebilir. Özellikle büyümeye ve gelişmeye gerekseme duyan çocuklar üzere değişik elverişsiz kumanya eksikliklerinin düzeltilmesi gerekir.Beslenme Üzerine Yapılan Faydalı Araştırmalar
Önleme tedbirleri, uygun esenlik eğitimi ve takip değerlendirme programları ve programları aracılığıyla, elverişsiz beslenmenin alışkanlık mucit faktörlerinin gelecekte yine etmesini önleme ihtiyacını şişman ölçüde ele almaktadır. Esas sütü üzere emin alternatifler bulmada nazik zorlukların olduğu gelişmekte olan ülkelerde emzirmenin teşvik edilmesi, akıllıca sütten akçakesme uygulamaları ve hoşnutluk akla yatkın tagaddi danışmanlığı hızlı kaynak edilmektedir. Yeni ortaya sâdır gıda zenginleştirme eğilimlerine, kullanıma amade terapötik gıdalar (RUFT) ve sair ait konular de önemlidir. Antiretroviral ve pellagra (IPT) ile münasebetli olanlar kadar kullanılmamış ortaya sâdır veya yeniden ortaya sâdır beslenme zorluklarını ele ahzetmek amacıyla tagaddi araştırmaları dahi teşvik edilmelidir.

Besin Zenginleştirme

Azık zenginleştirme, natürel yahut yapay besin ürünlerinden elde edilen faydaları ıslah etmek üzere benzeri yahut henüz aşkın bileşenin takviyesi olarak tanımlanır, çok hevesli ve kozmopolit bir rabıta gördü. Besin zenginleştirmesi evet gönüllü ya birlikte zorunludur. Fahri zenginleştirme, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) vasıtasıyla belirlenen kurallara ve düzenlemelere uyulması koşuluyla, besin üreticilerine güçlendirilecek gıdaya mineral, vitamin veya her ikisini şakkadak ilave seçeneği sunar. Mavera yandan, mecburi sağlamlaştırma, balaban el sağlığı ihtiyaçlarının yeterince ele alınmasını ulaşmak amacıyla tıpkısı şeyi yapma seçeneği sunmamaktadır.
Evvelce elde edilen zorunlu takviyelerden bazıları, küresel iyotlu tuz, A ve D vitaminleri, tutya, folik asit ve çipo ile bazen ülkelerde un pişirme için beş altı B vitamininin (tiamin, riboflavin ve niasin) berkitme edilmesidir. FDA’nın bu kök yaklaşımları, gayrı sorunların yanı sıra nöral tüp kusurlarının (1998’e kadar) azalmasını başarıyla gördü. Daraç beslenmenin tedavisine yönelik gerçek yaklaşım olarak besin takviyesi, elan uygun kıymettar akseptans edilir ve sair besin yardımı türlerine göre oranla henüz kısa tıpkı sürede elde edilebilen sağlığın iyileştirilmesini sağlar.
Birçok devlet kişi takviye gereksinimlerini ve bunlara müteveccih yaklaşımları belirlemeye devam etmektedir; bu nedenle, farklı oylumlu beslenme eksikliklerini kullanmak amacıyla bu şekilde berkitme programları geliştirilmelidir. Çıpa eksikliği, diğerleri ortada bibi yerli ve toptan kendisine ele alınmalıdır. Gıda zenginleştirmedeki ilerlemeye karşın, ev beslenmenin iyi yönetilmesini ulaşmak için hala aşılması gereken nazik güçlükler vardır. bununla birlikte, taşkın kuvvetlendirmeyi alıkoymak üzere önlemler alınmalıdır, beherglas sağlamlaştırma türü üzere tahkim üzere minimum ve azami günce tagaddi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayarak.Beslenme Üzerine Yapılan Faydalı Araştırmalar
Bunları muvaffak olmak amacıyla, bu cins kocaman kararlar amacıyla kanıta dair verilere sadık kalan diğerleri ortada Acun Afiyet Örgütü birlikte karışma almak için küresel otoriteler öncülük etmelidir. Nixtamalization (darı veya diğer tahılların alkali tıpkısı çözelti içre ıslatılarak ve pişirilerek hazırlanması amacıyla süreçtir. Genellikle kireç suyu veya odun külü sodalı, bilahare yıkanıp kabartmak amacıyla kışır haline getirilir) Rızık değerini iyileştirmenin çarkıt tıpkı uygulaması olmasına rağmen akdarı ve sorgum kabil değişik tahılların kâh faydaları (örneğin, kontamine olmuş mısırdan % 97 ila % 100 aflatoksini uzaklaştırma yeteneği) mısırın temel azık olduğu yerlerde uygulamayı heveslendirme etmeye bitmeme edebilir.
Pellagra’nın bir zaman yirminci yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin güney kısımlarında akdarı kullanan geda popülasyonlarda endemik olduğu ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan acun içinde modern zamanlarda tıpkı şeyin olma olasılığını dışlamaz. Gelişmiş dünyada buğday ununun zenginleştirilmesi sağlandıktan sonra pellagra’nın neredeyse ortadan kalktığını ifşa etmek cesurluk vericidir. amma velakin, bu çeşit ayrımsız tahkimatın mecmu namına başarılamadığı yerlerde, bir nice gelişmekte olan ülkede olası bire bir senaryo olmaya devam edebilir.
Gerçeklik şu kim, Kenya’dahi andıran zamanda açıklayan üzere olay çalışmaları (bu antiretroviral otama gören tıpkısı hastaydı ve verem tedavisinde ilaca sınırlı pellagraya eğilimliydi), gâh toplumlarda ihtiyaç duyulmasına karşın seyrek makbul aynı proses olan nixtamalizasyonun yokluğunda ve nixtamalizasyonun yokluğundan kaynaklanan mevcut pellagra olasılığını araştırı ihtiyacını önerebilir. bu haysiyetle ihtimal da nixtamalization gündeş toplumlarda, özellikle da gelişmekte olan dünyada bibi benzeri yere eş gibi ve araştırılması ve geliştirilmesi gerekebilir. Bu, geçmişte pellagrayı tenzil, diyette kalsiyum, bakır ve çinkonun kullanılabilirliğini artırma ve bazı yerlerde Fusarium proliferatum ve Fusarium verticillioides eliyle üretilen mikotoksinlerin (aflatoksin) uzaklaştırılması üzere gâh faydalarla yapılmıştır. amma velakin, keşfedilmemiş sair etkilerin (faydalı ve münasebetsiz) elan çok araştırı tarafından araştırılması gerekebilir.

Yenilikçi Lipit Bazlı Caize Takviyeleri

Daha önceki açıklayan gıda takviyesine munzam namına, savunmasız popülasyonlarda (özellikle bebekler, emziren anneler ve gebe kadınlar) elverişsiz beslenmeyi azaltmak amacıyla yenilikçi lipit bazlı azık takviyeleri bile piyasaya sürüldü. Ürünleri, sınırlı caize tozu (MNP) ve lipit bazlı azık takviyeleri (LNS) adına 2011 yılında güçlendirilmiştir; bunlar kansızlık ve çıpa eksikliğini azaltmada etkilidir. Gelişigüzel ikisi de bebekler tarafından basit tüketilebilecek şekilde tasarlanmıştır (bu nedenle genellikle ev caize hap takviyeleri kendisine hazırlanan komprime formlarına göre avantajlıdır).
Fakat, bir istimara çalışması, içinde oluşturulan mikrobesinlerin yegâne başına doğrusal büyümeyi anımsatmak üzere dar olabileceğini öne sürdü. Ürüne ensiz besinlerin eklenmesiyle ait zorluklara rağmen, ayrımlı kültürel ortamlara uygulanabilen birçok himmet (özellikle LNS üzerine) devam etmektedir. Şiddetli beslenmenin elan gür yönetimi amacıyla antrparantez, dokunaklı iveğen dar beslenmenin (SAM) tedavisinde ve gelişigüzel kültürel ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmış, efdal enerjili lipid bazlı sürülebilir mahsulat olan Kullanıma Hazır Terapötik Gıdalar (RUTF) üstelik sunulmuştur.
F-75 ve F-100, Acun Esenlik Örgütü’nün (WHO) ferah kendisine kâin ve ızdırap akut mikro beslenmenin tedavisinde geçer iki formülasyonudur. Hazırlık süreçleri ayrıntılıdır ve mahsulat, mütenevvi sağlık hizmet ortamlarında ancak beslenmenin yönetiminde satın alınabilirlik ve bulunabilirlik açısından az çok başarılıdır. Dünya Esenlik Örgütü vasıtasıyla önerilmektedir ve bala normal büyümeye ulaşana kadar aşamalı namına uygulanmalıdır. Bazıları Afrika ülkelerinde, alelhusus 5 yaş ve altı çocuklar arasında başarıyla kullanılmıştır. Başka parçalanmamış eskimemiş formülasyonlar kabilinden, RUTF’un topluluk olabileceği bulunan ve gelecekteki müşkülat, hele gelişmemiş yahut detaylı vadeli kullanımda düzenlilik, güvenilirlik ve karşılanabilirlik ile ilişkin olanlar dikkate alınmalıdır.

Bibliyografi:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3771157/
https://foodandnutritionresearch.net/

Edip: Dinamit Güvenç Ağaoğlu

.

Yoruma kapalı.