Genel Blog

Takılar Mehir Yerine Geçer mi?

168

Takılar Mehir Yerine Geçer mi?

Evlenirken düğünde takılan zer ve hediyeler mehir hesabına müstehap mi? Kadından mehir idraksiz istenebilir mi?

“Mehir”, hak dini hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği yahut vermeyi üstlenme ettiği mülk yahut para anlamına geliyor. Mehir kadının mal varlığına dahil tamam ve üstünde dilediği tasarrufta bulunabilir. Erkeğin evet bile erkeğin ana-babasının “mehir” kendisine geline verdiği dünyalık ya dahi parayı geri isteme hakkı bulunmuyor ancak gelin isterse bunu kocasına bağışlayabiliyor.

Hediyeler ise eşlerden hangisine bırakılmış ise ona ilişkin olur. Kimin hesabına getirildiği bilinmemesi halinde, mümkünse getirenlerden sorulur ve onların sözüne bakarak hareket edilir. Bunun gibi olmaması halinde bulunulan yerin örf ve âdetine bakarak cereyan edilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, IV, 427, 428). Damadın veya asıl babasının geline taktıkları takılar örfen mehirden sayılıyorsa mehirdir; asla kafasız alınamaz.

Mehir Nedir? Mehir Sebep Verilir?

Yoruma kapalı.